Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0α Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Αγγιξαν
τις 1.000 οι συλλήψεις
στην Πελοπόννησο > σελ. 8
<Στοπ) στο κυνήγι
για τρία χρόνια
στην Ελαφόνησο > σελ. 7
Διασυλλογικοί αγνες
Ποδηλασίας στη Φάριδα
Καλές επιδόσεις του Σnαριστκού > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 1 Ετος 241 Αριθμός 5745 | Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Faxt [email protected] . www.lakonikkos.gr
Στα 3,80 ευρ η Πρτη τιμή Πλησης του αγουρέλαιου
Στις 15/10
η έναρξη διάθεσης
του πετρελαίου
θέρμανσης
Βγήκε το Πρωτόλα δο
στη Λακωνία
Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου θα
ξεκινήσει η διάθεση του Πε τρελαίου θέρμανσης η τιμή
του onoioυ αναμένεται να ξεnεράσει το t ευρ/λίτρο , αν
και θα είναι 11% φθηνότερη
σε σχέση με την Περσινή . Ει δικότερα , με Βάση τα σημερινά δεδομένα των διεθνν
τιμν και ττης ισοτιμίας δολαρίou/ευρ , η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 15/10
θα κυμανθεί στα 1,020 CIt,
όταν τον Οκτβριο του 2018η
τιμή ήταν 1,145 C/ . Πάντως ,
το 2017 η έναρξη διάθεσης
του ηροϊόντος είχε διαμορφωθεί στο 0,95 Ct.
Εν τω μεταξύ, την αύξηση
της δαπάνης του κρατικού
Προϋπολογισμού για το εn .
δομα θέρμανσης κατά 10
εκατ, ευρ και την ΠροκαταΒολή ενός μεγάλου μέρους
των noσν του επιδόματος
από το τρέχον έτος εξήγγειλε
n Κυβέρνηση
Το επίδομα δεν δικαιούνται
όσοι είναι ιδιοκτήτες αυτοκι νήτων άνω των 1.928 κυβ κν εκατοστν , σκαφν άνω
των 5 μέτρων κι σεροσκαφν . Εnίσης , onοκλείονται
όσοι είναι φιλοξενούμενον
και όσοι διαθέτουν άνω των
Αισιοδοξία Αραχωβίτη για καλή ελαιοκομική περίοδο
Πρεμιέρα της ελαιοκομικής Ειδικότερα , όπως αναφέρεται
περιόδου 2019-2020, με Παρa - σε ρεπορτάζ του Αλ . Μnίκα
γωγή των Πρτων Πoσοτήτων στον -ΑγροΤύπo, ελαιουργική
αγουρέλαιου ή Πρωτόλαδου , επιχείρηση της Λακωνίας αγόυπήρξε τις ηερασμένες ημέρες ρασε Πέντε βυτία ελαιολάδου
στη Λακωνία .
Η πρτη συμφωνία αnoρρό - το καθένα] anό τον Συνεταιρι φησης του προϊόντος διαμορ - σμό Αγίων Αποστόλων στα Βάφθηκε στα 3,80 ευρ το κιλό τκα , nou
στη Λακωνία, εν η οντίστοιχη διαδικασία ελοιοποησης στις
περσινή τιμή ήταν 4,35 ευρ . 28 Σεπτεμβρίου . Αξιοσημείωτο
είναι ότι οι πρτες συμφωνίες θα υπάρξουν αυξημένες τιμές
Πou επιτυγχάνει ο εν λόγω συ- στα αγουρέλαια noυ θα Πωληνεταιρισμός των Βοιν συνι - θούν το επόμενο διάστημα
στούν- διαχρονικά - αξιόπιστο Σύμφωνα με την Ελευθερίαν,
δείκτη για τη διαμόρφωση των εξάλλου, συνεταιριστές έκριναν
τιμν του Προϊόντος στη συνέ χεια
Καθς Βρισκόμαστε σε
[αποτελούμενο από 28 τόνους
χαμηλή την τιμή της Παραπάνω
συμφωνίας , καθς υπάρχει
μεγάλη ζήτηση και σχεδόν ανύnαρκτη Προσφορά λόγω της
όψιμης Παραγωγής .
δύο ΙΧ ή κατέχουν Ποσοστά
συνιδιοκτησίας επί αυτοκινή.
ξεκίνησε τη nρμη φάση της ελαιοκομικής
οποίa (noσοστά)
περιόδου , ωστόσο , Παραγωγοί
και συνεταιρισμοί εκτιμούν ότι
οθροιζόμενα, αντιστοιχούν σε
περισσότερο των δύο αυτοκι
νήτων (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων σε εθελούσια
ακινησία).
Το nooo του επιδόματος
σνέρχεται σε 0,16 ευρ για
κάθε λίτρο ηετρελαίου θέρμανσης Που αγοράζετοι την
Περίοδο χορήγησης του καυ
σίμου . Το ακριβές ύψος δια μορφνεται ανάλογα με την
Κλιμστική Γεωγραφική Ζνη
όπου Βρίσκεται η κύρια κα
τοκία του δικοιούχου .
συνέχεια gελ. 9
Βελτίωση της πρόσβασης εριοχν του νομού επιδικει η Περιφέρεια
Ταχύτερη άφιξη από Λακωνία
στο αεροδρόμιο Καλαμάτας
Η Βελτίωση της πρόσβασης
από τη Λακωνία Προς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα αno τελέσει
Περιφέρειος Πελοποννήσου ,
σημείωσε ο περιφερειάρχης
Παναγιτης Νίκας στη συνάντηση nou ίχε την Τετάρτη (9/10)
στην Τρίπολη , με τον υπουργό
Τουρισμού Χάρη θεοχάρη και
φορείς του τουριστικού τομα
από τις Πέντε περιφερειακές
ενότητες της Περιφέρειας
Αυτό noυ είναι βέβαιο είναι
Πως όσον αφορά το αεροδρόμιο
της Καλαμάτας Πρέπει να Βελτισουμε τις προσβάσεις Δεν
είναι δυνατόν να χρειάζεται μια
μιση ρα για να φτάσει κανείς
από το Γύθειο ή τη Μονεμβασιά
στην Καλομάτα . Φτιάχνουμε
δρόμους στα Βουνά και τα λαγκάδια και στερούμαστε κεντρι
δρόμων , δήλωσε
χαρακτηριστικά ο Π . Νίκος .
συνέχεια σελ 8
επιδίωξη
ι είναι
αντισυνταγματικό.
Η αναγραφή
ήη αρχή;
του Αθ. Στρίκου
> οελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα