Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
αον 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΡAΚΛEΟ-ΜΗΛΟ-ΓΕΡΑΑΣ
| ErEANnA 2ος .
Μμu μαήσς 5
μπ b κλς
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Eος ιδρόσυως 102
Αρθμός φύλλου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΛΕΣ
μεοίεημακαpίAeiτηΜn
wwwmiίπounsgr
Δευθυντής ΠΟΠΗ ΗA . ΚΟΣΥΡΗ
δρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
18.668
Σελίδα 5
Οι επαναλη πτικοί αγνες κυπέλλου ΕΠΣΛ
Δύσκολο έργο ο ΑΟANστην Επισκοπή
Δοκιμαζεται ο ΟΦΙ κόντρα στον Ιωνικό
Εεκίνησε το έργο Πισω από το ΔιΟικητήριο
Το Πρόγραμμα των αγνων μπάσκετ
Φιλοξενία προσφυγόπουλων
.Ο ΤOEB Ιεράπετρας
ανησυχεί για την
καθυστέρηση έναρξης των
εργασιν της προσαγωγού
διρυγας
Ζήτησε η Υφυπουργός από την Κρήτη
Σελίδο 9
Ρenoρtά
ΜΙXΑΛΙE ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
.Η κατασκευή του νέο
Δημαρχείου Σητείας
Στα Τέλη του Οκτω
βρίου θα ουνεδριάσε η
ΠΕΔ Κρήτης npoκεμένου
να ου ητήσει την πρόταση
της Υοunoυργού Πρόνοιος
και κονωνκής Αλληλεγ.
γύης Δάμνος Μχαηλίδου
για την φοξενία προσφυγόnouλων στην Κρήτη
Αυτό ανακοίνωσε ο Πρόδρός Της Δήμαρχος Ηρa.
κλείου Βασλης Λαμπρνός
στο τέλος της ουνάντησης
nου έγνε χθες στην Πt. μεγάλες και το ήτημα της καλύτερες συνθήκες από noιδιά στο δρόμο όχι σε
ριφέρεια Κρήτης με τους φιλοξενίας αουνόδευτων τη σημερινή τους διαβ οργανωμένες δομές, δή.
Δημάρχους της Ανατολι - naιδν είναι σημαντικό ωon Εχουμε σήμερα 4800 λωσε η Υnoupγός
κής Κοήτης.
, Νωρίτερα η πουργός μέχρ τρα επιδείξει ένα τα omoia 1200 είναι σε Δnμόρχυν εκφρόστηκε η
εξηγντας στη ούσκεφη αnoτελεoματικό σχήμα ο ξενδνες 960 στη Μόρια θετική διάθεση. ολλά κα
την πρότοσn. Της . είπε ντμετnισης με την φιλο - 300 σε ξενοδοχεία σε δ , ηanou nως rpenε να
nuς τα οουνόδευτα nat- ξενία το nponyoupεvο δ eμερίοματα ημιουτόνομης λυθού πpοβλήματα nou
διά είναι έφηpο, αγόρια όστημα 1000 μετανοστν δαβίωσης αλλά κα 100
και μάλιστο Πάνω αnό 14
ετν οε nο00στό 94% 0.
Πως εξήγησε , μία μονάδα
φλοξενίας nou έχε ne , τοχή στους Δήμους εν
pinou 20 noδά έχeι επi ευχαρίστησε τον neρpe
χορήγηση npί τα 52000 ρeiάρχη Κρήτης Σταύρο
ευρ το μήνα για όλες τις Αρrοουτάκη για την αn0
λειτουργκές ανάγες noυ τeλεσματική συνεργοσία
πρέnει να καλυφθούν για
τις μικρές δομές nou oιλοξενούν naιδιά Onuς διευκρίνσε οι μεταναστευτ - τερο τρόπο και να φιλοξε
κές ηιέσεις και ροές είναι νήρουν τα naιδά ουτό οε
Σελίδο 1
ΦΌλα έτοιμα για την ανάθεση
της μελέτης
για το Κέντρο
Αποκατάστασης Νεάπολης
Σελίδο 28
Αnό την ηλευρά των
για την Κρήτη που έχει οουνόδευτα στη χρα anό
Η ΣEΧEΙΑ Ση oo3
μέσα από οικογένειες
Η Υφuπουργός απηύ.
θυνε έκκληση γα ουμμε
17ιστος
V Γ S
SUPER
EΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- nΡΟΠΩΛΕΙΟ
ε 3,98
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Συζητήσαμε για τς λύ.
oεις στε ο ξεννες να
κατανεμηθούν με καλύ .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ1.09Ε
Elte στορέγες 125gr (9+1)
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
Endiess 10 ρoλά 4φυλλο!
ΠΑΟΥΡΙ ΤΟΤΑL 2.29
(Βόδο ) Πλήρες & Lght
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ MISCO
500 g. Ν06 & No10
Γαρίδες
Αγ. Νίκολάου.
ΕΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11ΟKΤΩΒΡΙΟΥ
μεχρι εξαντλήσεως των αποθεμότων
2.89€
PilAres & PrsNAL TaisIN
. Εξατομκυμένα mpoγpoμμτα yuuνασης σε ολομελή
τμμματο στα υθεντικά μχανήματα Pto
ε 4,98
. Νέα opaδικά τμήμoτο (oεροβκής & oσκήσεων εδόφους)
nipnς enβεφη και κοθοδήηηση / Ασφαλής όσκηση
Μπακαλιάράκη
Αy Νικολάου
ΤΟΥΗΣ
0.59€
. Ανοκούφιση nόvω μέσης και ουτένα
(σκολση, κύoωσn, οσφuίκές και oτνικές κήλες, κλn)
. Αύξηση δύνομης Εuλυγισίο κοι μυλκή αντομή
Ευνγρoμση κοι ενδννάμωση σmoνδυλικής στήλης
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑΜΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟTΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΗ
ΚΑΝΤΕΜΣ ΣΤΜ ΣΕAAΑ HA ΤΟ Aετoo
wwocebook.co/0pons Muwoης
-ΦΡέσκα φΡΟ0τα Λχανμε4
μωληση λιανιη ΜΟΛΛΟΣΤΗΛ E0410 21711
tnMENiΟΥ 51- Ar
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΪΚΙΑ ΜΑΣ
Eμ 2 στο μλ S/A XaΚ
Suveu at olo 2841 81800
Βeλtίωon στόσης σύματος (οpθοσuία)
. Αντμετσιση οστοπόpωση
pe -Πpo 1Μnς M M ς 3.0
poνoγo nepde truvoυ 1. po oo Kpnu
roctootm ΟΣ0415o0450Ο 6044350
έκτόν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα