Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY Γιορτή Τσικουδιάς με τον Μανλη Κονταρό / Χορωδίες υψηλού επιπέδου στην Καλαμάτα
NotoSport
Τhh. 2721021421, enalt elafkinegmailcom
Αρ. ούλλου 12637
Τιμή 1ε
ΕΛέΥΦ 4ΡΙΑ
Η Κάλαμάτα αντιμέτωnn
με Βοσκόπούλo , Αλιάτίδη.
Παpoακευή 11 Οκτωβρίου 201
| Με Γκάλιn ξεκινά το "Navarino Challenge "
www.eleftheriaonline.gr
Μαζί με τη σύνδεση στον αυτοκινητόδρομο A7
Στο ΕΣΠΑ ο δρόμος
για Αρχαία Μεσσήνη
Αγνας δρόμου
ια Βιολογικό
Γaργαavων
Τη σύνδεοn του αυτονηόδρομου A7 με το δρόμο Λάμηανα .
Αρχαία Μεοίνη μέσω του κόμβου των Αρφορν rροανήγγειnε
χθες ο nεpιφερειάρχης Πανογιυις Νίκος, δηλνοντος rapo
Διλa όυ ο δρόμος Μεοονη- Λάμnανα-Αρκαία Μσσnνη θα
εντακθεί το συντομότερο δυνατό στο ΕΣΠΑ με ηρonoλογισμό
20 εκ . ευρ. Οκ. Νίκος ανακοίνωσε επίσς όυ επανεξετάζετα
n μελέη για την παρoκoμψη Κάμηου και Στουροnmγίou, έργα τα
οroίa -όnως είε, θα γίνε npοσnάθεια να εντακθούν στο ΕΣΠΑ.
ΕAΑ 5
Αρθρο
Μονόδρομος
ο τουρισμός
Η επειpημαικότητα
θέλα ρίσκο και
κανοτόμες ιδέες
για τmν
Πελοπόννησο
Τοστκείαuς Τρoπεζο
της ΕAλό6ος γο to τουpr
σονά ooδα nς Πppέροο
naviσου οφeoς αιο
tthouν κoλαφo yo mv noApή ne
ριφερoής αpk κ αpe
tέpoυ θέουν m va oρχή
npo των ευθινν της, καΒς δεν μηopo να mpσmί
ούτε dυ δεν γνρεη no paλαμβάνει ούτε oτ δεν
μιορεί να κάνυ uroa ε
napέλeeε καμένη γη
Αναστάτωση στην Κυπαρισσίαγια καταλληλότητα του νερού
Βαριές
κουβέντες στο
ΔΣ. Τριφυλος
ΣΕΛΙΔΑ 2
AΑ 24
Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Στο ΧΑMOΓΕΛΟΚεντρικό οικόπεδο
για 4ροφο κτήριο
Ψχουλα στην Πελοπόννησο
τα έσοδατου τουρισμού
Ορκίστηκαν
οινέο σύμβουλοι
Μεσσnνης
ΜA4 η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΜΕΣ
ΚΤΕΟ Περγς ΚΤΕΟ
Κερδίζεις
ΞΕΧPRESS
Αυτοκίνητο
Δενyνnoς or χpo εrm
mmuος os
pκtapuος mmηpa
στο ΚΤΕΟ ΕΧPRES ,
αιμεεμ κληpωoη
μ πna toα mpa.
Sutuki δMn
Τηλ. Σ7210-660558271066077 wwapttto.g
(1ΤΕ.
Μελέτες για Διοικητήρο
και παράκαμψηΓάλοβας.
1Η 11
τεμΑ5
Διαψεύδει και ο Λαμπρόπουλος για στρατόπεδο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα