Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞΑΝΘΙΩΤΕΣ ΠΑΡΤΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Δεν θα κυκλοφορήσουν μεμονωμένα
εισιτήρια στον αγνα με τον ΑΡΗ
ΕΦ"ΗM-Ε-PΙΔΑ.
ΤΗ ΣΟ,ΡΑΚΗ Σ 4
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙNΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ2019- Αρ. φύλλου 3727. Eτoς: 36ο , 0,30 ΕΥΡΩ. 1 ΜΑEEΔONTAΣ 4,61) ΣΑΝΘΗ
354102177
http:/www.agonas.gr e-mailagonasxanagmail.com-Ταxτικό μέλος της ΕΙHΕΕ ΚΩΛ. ΕAΤΑ 1858
ΗΤΙΕ ΣΕΛΙΛΑ3
Καινοτόμο .
από το Τμήμα Πο.
λογισμικό τηνητής νοημοσύνης
. Μιχανκν της Εάνθης
ερευνητική ομά - γω του λογισμικού που
δα του Εργαστη- αναπτύχθηκε στο Δ.Π.Θ.
Lρίοu Μαθη ματι-αντικαθιστά πολύπλοκες
κν και Πληροφορικής μαθηματικές διεργασίες
του Τμήματος Πολιτι- συνέλιξης , με βιολογικά
κν Μηχανικν του εμπνευσμένες λειτουρ
Δ.Π.Ο., αποτελούμενη γίες νευρνων . Παράλ
από τον Καθηγητή κ. ληλα ενσωματνει συνεΛάζαρο Ηλιάδη και τον
Μεταδιδακτορικό Ερευ - κά (Convolutional and
νητή Δρ . Κωνσταντίνο Ρooling) στρματα και
Δεμερτζή , ανέπτυξε
νοτόμο Λογισμικό Τε χνητής Νοημοσύνης με σύγχρονο Νευρομορφικό την καλιφόρνια
τεχνολογία Spiking Nευ - ολοκληρωμένο χύκλομα HOGIng στην Μελβούρσυνεργασίας και εμπι
ρωνικν Δικτύων.
δήλωσε:
Βρετανία κλπ ) και πλή- Brainchip
θος μεγάλων διεθνν "Working with the excep υστότοπων όπως το USA tional team at the DemBreaking News,
Russia Server News , κ.α.
αναφέρονται εκτενς
στην συνεργασία αυτή knηowledge in the area of
του εν λόγω Eργαστηρ Cybersecunity and widen
Δημοχριτείου Πα - the reach of our low
νεπιστημίου Θράκης με
την Brainchip .
Ο κ. Peter Van Der
ocritus University of
Thrace wil serve to in
crease our expertise and
λικτικά και συγκεντρυτι
ου του
power and low latency
Akida NS0C device."
λειτουργεί βάσει συμβά
και ντων, Είναι το πλέον
συμβόλαιο ερευνητικής
Εντουάρντο:
Eρ"Εύχομαι
νη, η οποία δραστηριο - στευτικότητας με το
διεθνς, το οποίο για
πρτη φορά ενσωματό - oειται στην ανάπτυξη γαστήριο Μαθηματικν
νει 1,2 εχατομμύρυα νευ - σενγίσουν τη βιολογική ΣΕΠΜ του Τμήματος
και 10 δισε κατομ- ανθοόπινη νοημοσύνη, Πολιτικν Μηχανικν
μύρυα συνάψεις . Η δυναNS0C ικανν να προ- και
Πληροφορικής
να μείνουμε
Το λογισμικό
χνεύει μεγάλο αριθμό ρνες
Κυβερνοεπιθέσεων , σε
χρόνο που τείνει στο μη - μική του Αχίδα μπορεί έτελωντας αντίστοιχες της Πολυτεχνικής Σχοδέν . Με βάση το εν
Λογισμικό , αναπτύχθηκε αναλογιστεί κανείς ότι ανθρωπινου εγκεφάλου , τοδότησε μέσω του ΕΛ
στις Η.Π.Α. από την
εταιρεία
Brainchip , το Νευρομορ - τούς νευρνες και 130 Υειας
φικό Ολοκληρωμένο Κύ- εκατομμύρια συνάψεις.
κλωμα- NS0C (Neuromorphic System-on-αναπτυχθεί από τη
Chip) με την Ελληνική BrainChip, μια κορυεπωνυμία Αχίδα .
Το NS0C Aκίδα , λό ανι για μεγάλο
διάστημα
λής του ΔΠΘ, χαι χρημα οεργασιες με αυτές του
να γίνει αντιλη πτή εάν
αpιστα και χωρίς ιδιαί - ΚΕ το αντίστοιχο έργο.
το αντίπαλον δέος περι λαμβάνει 130,000 τεχνηΠρτες
θέσεις"
τερη κατανάλωση ενέρΤο θέμα απέκτησε τεράστια δημοσιότητα στην
Για την ανάπτυξη του διεθνή ειδησιογραφία
συγκεκριμένου project, η ( HΠΑ, Ρωσία , Ινδία , ΑυHardware
ΣΕΛΙΔΑ 13
Το NSOC Αχίδα εχει
BrainChin υπέγραψε στοαλία, Νέα Ζηλανδία.
160 MTB ΞΑΝΘΗΣ
Το Λιβάδι Που
Εαναδάκρυσε .
www.podilatis.gr
φαία εταιρεία παγκοσμί
ου εμβέλειας με έδρα
ΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ:
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
. ΘΡΑΚΙΚΗ ΜΕΛΙΤΤΑ
| ΣΕΛΙΔΑ 4
Γράφει
ο θανάσης
Μουσόπουλος
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕBaclk- to - School
ΟΛΗ ΜΕΡΑ
www.agonas.gr
ΣΕΛΙΔΑ 9
Εκπαιδευτικά Κέντρα
αTZηστεφάνου
. ΜΑΘΗ ΜΑΤΙΚΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΕYON
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΡΟΝΤΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
οΙ ΕΤΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!
JUMPX
. nλnpoφopική
. Εαιδευταή Ρομποτκή
αLS LEARNING PROFILE
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
hepopopiςκαθηερινό
Τηλ: 25410 63630, 29438 & 63822
Σχολείο)
Μ.ΒΟΓΔΟΥ 18 Α ΗΛ. 694889092 1
. Eεμνάρια Δημιουργικής Γρoφς
Σεμνάρια Φωτοανάγνωσης
Πapάpτημα A: Αίμου 1 (Εναντι KTΕN
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα