Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 62ο -Αρ. φύλλου 17.615. Τμή 0,6οE. Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019
Γραφeίa: Φ.Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fax 26510 30.350 ttp/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αυτοτελείς αλλά όχι ανεξέλεγκτο , να εποπτεύονται σπό τις αιρετές Περιφέρειες . .
ΦΡΕΙΟ ΕΤΟΥΣ ΟΡΗΕ ΙΡΕΗΟΓΟΣ
Ο ληpιδενσηματοpίλοντος μαν Χαζάηνα διφβυνι όπα
συβάμοτού ΑL MΥΜΝΗΣ Aυγκαάη φη στρτάτος μιζμ
Η μσή έκταση της Ηπείρου υπάγεται σε καθεστς ΝΑTURA
Eν αναμένονται ταμέτρα ελέγχου για ης εισαγωγές γάλακτος .
Η <φέταν τρα θύμα και του
εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Ε.Ε!
. Μπορεί ως θεσμός ο πεp βαλλοντικοί φορείς , δηλαδή οι
οργανισμοί που διαχειρίζοντα
προστατευόμενες περοχές της
χρας , να είναι σημαντικοί ο
ΡΗ επιβολή δασμν από την Αμερικανική Κυβέρνηση θα προκαλέσει
τεράσπιο πλήγμα στο εμβληματικό προίόν της Ηπείρου
Τι δηλνουν Μ. eφαλογιάννης, Α. Ασημακοπούλου, Αλ. Καχρυμάνης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
. Δεν έpταναν οι αeρόες ε
σαγωγές γάλακτος , που καταβαράθρωσαν την πμή ης φ .
τας και παρέσηραν προς τα κά.
Τω ης πμές mαρaγωγού , ένα
νέο αχτύπημαν έρχεται να πpοDODON
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
σχεδόν βρίσκονται σε pία κατάσταση μεαξύ φθορός και αφθαρσίας, εν πολλοί υπάρχουν
μόνο στα χαρτι!
Με Ελλιπές προσωπικό και διοκήσεις που σε ορισμένες περιτπτσεις μοιάζουν να απoλούναι οπό παρεούλες εν σε άλλες δεν
υπορχουν καν, οδυνατούν να ανταποκρθούν ακόμα και στοιχεωδς
στον ρόλο τους που είναι η αποτελεσματική προβολή , ανάδαξη και
Μόνο αν ο Φορείς.
στατενόμενων περιοχν περάσον
στην εποπτεία των κατά Τόπους Περ ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
στεθεί κατά του εμβληρατικού.
ελληνικού πpoϊovτος, που αποΤελεί και το βασικό εξαγμο
θα μπορέσουν να
0οήν.
, στον ράλο τους. εΤρήμανε Υe
Α. Καχριμάνης (έvθετη φωτό
χθες ο
: ης Ηπεήρου.
Πρόκαται για ην απόφαση
πό την εποπτεία Τους . εν την δα : Των Ηνωμένων Πολιτειν Αμερκής να επιβάλλα δεσμούς 25%
στη φέτα, αλλά και σε άλλα αΠρέπει λοπόν να αλλάξουν γρoτικά ελληνικά προϊόντα, ό
πολλά στον τομέα αu--11η σελ : πως σε γιαουρ, χυμούς , ροδά προστασία των toνικν πάρκων
και δρυμν τους σποίους έχουν υστγμή κταΚονται από το κράτος
Πρόστνο Ταμείο
Από απρτο χρo ενημεραηκε ο Υrουργός Αyp Ανάπτυξης Μάκης!
Βορδης γιατα προβλήματα που mpoαλούντα στη φέτα κατά την
επίoκεpή του στο πεptστερο της "ΔΟΔΩΝΗΝ στην Εθεση ANUGA
Για  κάνει λόγon Ampor. Aρχή
Πλύσιμο κάδων μόλις έρθουν
στον Δήμο νέοι συμβασιούχοι Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το κανάλι της Βουλής
κνα, πορτοκάλια, λεμόνια και
χορινό κρέας.
Η επιβολή δασμν κτυπ.
καμπανάκι για mς Η πειρωτικές
γαλακτοβομηχανίες Την Τετάρ
τη η Διοίκηση της Δωδνηg κα
συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του
: ΔΣ. Μcel Ο' Nei , ο Διευθυνων Σύμβουλος Tom Seepers και
ο Αναπληρωτής Δ
Μετά από πρόταση του Γιαννιτη Προέδρου της .
Κ.ΜΗΙΣΟΤΑΚΗΣ: Αν υπάρξει
εππλέον πλεόνοομα θα δοθί
Τον Δεκέμβριο
. Στη σελίδα 12
ν Εοληση στους Γaννιτες να μην αφήνουν σκουπίδια εκτός
. Μιρικές εβδομά δες υπομονή θα πρέπει
να κάνουν οι Γιaννι.
Eς πολiτες και επαγ
γελματίες , οι οποίο 4Τούν επήμονα από Τον
Δήμο να μεριμνήσει για
νο πλύσψο των κάδν
απορρμμάπων διασφαλζοντας έτσι και mη δη
μόσια υγεία
Κάπ τέτοιο έχει να γίνει πολύ
καιρό στην πόλη , καθς το ένα και
μοναδικό ειδικό όχη
μπαίνει στα σπίτια όλου του κόσμου!
νι θα ισχύει για τις ομιλίες πολιτικν αρχηγν
* 11η σελ
.Συνεχίζεται η προσπάθεια
που έχει ξεκινήσει ο Γιανντης
Πρόεδρος της Βουλής Κστας
Τασούλας για την αναβάθμιση
Της εικόνας rou Νσού Της Δη
: μοκρατίας, στα μάια των Ελλή
Αν και οι υλλήψεις είναι σχεδόν καθημερνές
Οι μικροπιωλητόέφ ναρχωτικν
κάνουν.. χρυσές δουλειές στα Γιάννενα
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
V18χρονος αλλοδαπός με χασίς σε κεντρική πλατεία
. Δίνουν και παίpνουν ο.
αγοραπωλησίες ναρκωτικν
στα Γιάννενα, με εμπλεκόμε
νους αλλοδαπούς κα Ελληνες συνήθως νεαρούς , υποθ σεις που σχεδόν σε καθημερ .
νή βάση εδχνιάζουν οι άνδρες
της ΕΛΑΣ, εντείνοντας Τσυτό
χρονα την ανησυχία για ης
διαστάσεις που λαμβάνει η
διακίνηση εξαρτησιογόνων ου σιν στην περιοχή μας
Τα ναρκωτικά πλέον μπορεί να
τα βρα κανείς παντού και βεβαίως
σε πολιούχναστα σημεία της πό
λης, αρκi να γνωρίζη τα βαποράκα ευμίτwν καταΟχέE στο
για να προμηβευτεί ις ουίς , Η
σύλλημη ενός 18χρονου αλλοδα που το απόγευμα της -11ησελ.
Ο διος, ο Πρόεδρός του ευτελίζει
το θεσμό του Επιμελητηρίου!. .
θέλοντας να φέρει πo κοντά
τους πολίτες με Τις κοιοβουλευτκές δαδακοσίες , στο εξής όλες οι
ομλίες των ποληκν aρχηγν θα
μταδίδονται από το 11η σελ
Όματό τον Δήμαφγο Χρτας
. Φαίνεται όπ στο Επιμε
0την φλοξνία τροοpόγων. λητήριο oννiνων έχουν εξα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΩΑΝΝΙΝΩΝ
νιλήσει όλα rα άλλα θματα και
βάλθηκαν να λύσουν Τις πpο .
κλογικές rους διαφορές , με .
σφορμή πο Συνέδριο πων Υπε
ρoστικν ΚΤΕΛ που ένε Το
περασμένο Σάββαιο στα Γιάν.
νενα . Για ην ακρίβεια το πρό .
βλημα φαίνεται να το έχε ο
Πρόεδρος ης Διοικούσας Επ
pomής roυ Δημ. Δημημρίου , ο
oποίος με η ανακονσεις και
nς δηλσεις cαπtί- -11ησελ
Σελ 2
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Ανοιξε μία νέα.. Πότα
Εινά στον αρζοντα πίμας
από Ιερμανά-Γάνεnα
:04Νε
Πάνω από ένας νος
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
Αμόνι γουμεήτν σελ12
Σελ. 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Διαπιστσεις. ..
Το προσφυγικό , απειλή
αλλά και ευκαιρία ..
ΤΩΝ ΗΜΕΡ ΩΝ
Έκλεισε φιλικά τελικά ο ΠΗΣ Γιάννινα
Σέργιος και Βάκχος, μια
Με Κέρχυρα το Σάββατο ,
με Παναχαϊκή την Κυριακή
άλλη ιστορία προσφυγιάς!
> pάpr ο ΠΑΝΝΗΣ ΣΑΝΗΣ, Δρ.
Μοριακής Βιολογίας Πανμίου lωαννiνυν
> Γράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φιλόλογος- Συγγραφέας
Σo Πανηπειρωτικό της Ανατολής Βα διεξαχθούν τα παχνίδια
. Την ανωνιστική αδρά Σης αρχές της δεκαετίας Του 50, ο Μ. Καραγο τσης συλλαμβάνει την ιδέα να διηγηθεί μυθιστορη
μαπικά την Ιστορία της 1
και νεότερης Κορός ουmνm ης είναι
ογκδες ββλίο του έργιος και Βάκχος το onoio υκλοφόρησε για πρτη φορά το 1959.
Το μυθιστορηματικό του Τέχνασμα έγκειται στο γεγονός της ε λογής δύο , εν πολοίς αγνστων Αγίων Των πρτων Χριστιανικν
aινων , ως πρωταγωνιστν της αφήγησης . Εν όμως η διήγη
σή του ρέει γραμμικά από το 250 μ.Χ. μέχρι το 1948 , 7 σr.
. Σήμερα ο κάθε Ελληνας , απαλλαγμένος από
ιδεοληψίες και διεθνιστικές εμμονές , θεωρεί ότι το
προσφυγικό ζήτημα είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της χρας και φοβάται τραγικές συνέπειες στο
κοντνό μέλλον . Πρόκεπαι για μια ρεaλιστική θε
ρηση αρκεί να επικεντρωθούμε καθημερινά στην
εικονική παράσταση όσων συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια
με τον ερχομό των μεταναστν.
,Ο ελληνισμός βρίσκετα αντιμέπωπος με μια προβληματική κατάσταση που ήδη έχει πυροδοτήσει επιπτσεις απε
λείψη επίσημων
παιχνιδιν προ
μεσαωνικής
μετωπίσειο ΠΑΣ
Γιάνννα και για
roν λόγο αυτό κλεισε για το
Σαββατοκύρακο δύο φιλικά στα
Γιάνννα με ανηπάλους Κέρκυρα
(1210) και Παναχαίκή (13/10).
ησελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα