Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Ηπείρου-Ιδρυτήns Ευθ . Tζάλλαs-Έros 930-Αρ . Φυλλου 24663-Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019-0,60 Ε
ΕΞΑΥΔΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΑ
Παίζει με Κέρκυρα
και Παναχαϊκή
Δράσεις για την Παγκόσμια
Ημέρα Αρθρίτδας
Αρχή με κΣμα
με Σμαν
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ Ο
Η μη Πρόσκληση
ήταν η αφορμή
Την πρωτοβουλία του ηπειρτη δημάρχου του Σβέρτε για την αεροπορική σύνδεση ΙωαννίνωνΚολωνίας με αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, έκανε γνωστή ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Διαστόσεις Προσωnικής σντnapo
θεσης Προσλομβάνει η κόντρο του
nροέδρου του Enμελητηρίου Δ
Δημητρίου και του ηροέδρου
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Γp. Γκίκα, με
αφορμή τη μη ηρόσκληση του Εn μελητηρίου στη γενική συνέλευση
της Ομοσπονδίας των Υnεροστικν
ΚΤΕΛ στο Γάννενα.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Σύντοα
στα θρανία
Με στόχο να μπουν τα nροσφυγόnouλa το νωρίερο δυνατόν στις
σχολικές οίθουσες κνείται η Περι φερειακή Διεύθυνση Εκnαίδευσης
Hπείρου , μετά τον καθορισμό των
σχολικν μονάδων δευτεροβάθμι
ας εκπαίδευσης, nou εντόσσονται
στις Ζνες Εκnoδευτικής Προ ραιότητος
Να υπάρχει στήριξη
από το επιβατικό
κοινό και τα
τουριστικά γραφεία,
στε, αν ευοδωθούν
οι Προσπάθειες , να
διατηρηθεί η σύνδεση
στο διηνεκές , ζήτησε
ο Αλ Καχριμάνης, ο
onoίος ενημέρωσε
για τις εξελίξεις
τον δήμαρχο
Ιωαννίνων και τον
ΣΕΛΙΔΑ 6
Πληθαίνουν
οι στηρίξεις
Προκλητική ενέργεια χαρακτηρ ζει το Εργατικό Κέντρο την σno nειpα της κυβέρνησης να αλλάξει
tον χαρακτήρα tου KΕΘΕΑ, εν
για ακρείοστη napέμβαση κάνει λό γο το Κοινό των Ηnειpωτν. . Την
αλληλεγγύη ους στον αγνα του
ΚEΒEA Εκφράζουν και οι napoτ ξεις της Αριστερής Παρέμβοσης στα
Γάννενα και στην Ηnepo.
σερολιμενάρχη.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 3
θύμα απάτης
85χρονη με δόλωμα
μια εγχείρηση
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Πλύσιμο κάδων
μετά τις Προσλήψεις
ΕΠΟπτεία με διατήρηση
της διοικητικής αυτοτέλειας
ΣΕΛΙΔΑ 5
Συνέντευξη
Εν καιρ θα nρoxωpή σει σε ηλύσιμο των κόδων
anoppμμάτων στον αστι .
κό ιστό ο δήμος Ιωαννιτν .
καθς σήμερα η εργοσία
γνεται μόνο πρωνές ρες
με nροσωπικό της κοινω φελούς εργασίας και κα τά συνέπεια οι κόδοι εντός
Πόλης δεν είναι άδειοι . Auτό θα επιτευχθεί, όταν ολοκληρωθεί η διοδικοσία ηρόσληΨης συμβασιούχων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
Να τεθούν οι Οορείς Δακείρoης των Προστατευόμένων Περοχν υnό την tnonτεία των nεpιφερειν
διατηρντας όμως τη διοικπτική τους αυτοτέλεια, nρότεινε ηΕνωση Περερειν στη διαβούλευση nou
nραγματοnoίnoε το unoupyeίο Περιβάλλοντος στην Αθήνα, με τη συμμετοή του περφερειδρχη Ηπείρου
Αλέκου Καχριμάνη, ο onoίος και εκπροσnnoε την ΕΝΠΕ Το υnoυργείο στοχεύει οε αλλαγές με κα τεύθυνοητην αναβάθμιση των Οορέων εξοοφαλίζοντος ένα καλύτερο διοικπτικό μοντέλο και ο ουτό το
nλαίσιο , σύμφωνο με τον unoupγo Κωστή Χατζηδόκη, πρέπει να αναθεωρηθεί ο ρόλος των ηεριφερεν και της τοηικής αυτοδιίκησης καθς και να εξεταστείτο Βέμα μος no ouonoτικής χρηματοδότησης
των Φορέων κθεωρ ότι αντο κρότος θ5λεινα κάνει τομές, τότε πρέηει να φιάξει τους φορείς να ένου
όμεση ουνεργοoίο με τις nεριφέρειες Το προσωnκό να υnόγεται στις Περφέρειες και έτοι να βοηθόνε
στογγνεσθοαι της πεpιοχής χωρίς ακρότmεs , aνepερε ο Αλ Καxριμόνης
ΣΕΛΙΔΑ 3.
ΣΕΛΙΔΑ 4
M. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηρωες είναι
και αφανείς
άνθρωπου
ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΜΚΕ κ ΜΕΡΙΜΝΑ) ΥΠΕΡΑΜΥΝΘΗΚΕΗ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΩ ΜΕΓΑ
Επιβεβλημένες οι αλλαγές στα ωράρια
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα