Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΙΓΟΛΕΤΤΑΤ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΝΤΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ
PΟΦΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Enailimerisiato piki Ognail.con ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤοΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: 7ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310240 652-FAX: 2310 242778 ΤΦ:1E-ΑρΦύλλου: 1606 Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019
Πέντε βραβεία
έλαβε το
νοσοκομείο
Παπαγεωργίου
>>>> 4η
Απολίσες τογαομέγον
Του ΚΟΒΕ και . φτικατά.
στασή τουφ κατηγέλλα
10 σωμτείο τους
tη ΕοήΑο υσαλονίης
nυφιυσαλoiα
53>>8η
Νέα λεωφορεία στη
Θεσσαλονίκη μέσα
στους επόμενο υς 12
μήνες-Έρχονται
και ηλεκτροκίνητα
Η πΙΟ Fλυκά Γιορτή:
>>>> 5η
>>>> 5η
ΝΜtρuνα
Ο λόγος που "πάγωσαν " οι εργασίες αναπαλαίωσης της Αγοράς Μοδιάνο
>>>> Τη
9EPMAIOY
19-20/10/2019
ΒΑ ΜΕ
480 Rally Sprint
Θερμαϊκού
στις 19 και 20
Οκτωβρίου
ΕΛΑΣ76 συλλήμες στη θεσσαλονίκη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & 00ΤΗ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αστυνομική επιχείρηση πραγμα- επιχείρησης, ελέγχθησαν συνο τοποιήθηκε χθες , Δευτέρα στην |λικά 127 αλλοδαποί , εκ των
ευρύτερη περιοχή Του κέντρου | οποίων συνελή φθησαν 76,
της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλο- αίτητα έγγραφα για τη νόμιμη
δαπν Θεσσαλονίκης με τη παραμονή τους στη χρα και
συνδρομή των Διευθύνσεων | οδηγήθηκαν σε Τμήματα ΔιαχείρΑστυνομίας και Αμεσης Δράσης | ισης Μετανάστευσης .
Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της
2316 018 019
6977 298 697
καθς δεν διέθεταν τα απαρ[email protected]
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
SOXIm ποερ ΙΝo Suy Ε
5>>>3η
SAPATE
ΛΟΠΟ 1 xrα
Created by Universal Document Converter