Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πέμπτη
Οκτωβρίου
9ΙΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7361
Τιμή Φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΑΚΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενν
Δήμos Γρεβενν:
Παράταση
στη ρύθμιση
των κάθε είδουs
οφειλν προs
τουs Δήμουs
Ομόφονο "Ο
στη δημιουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων
Συνέχεια στην 6
ν"Κόκκινη γραμμή"
για τη τοπική κοινωνία
η μετατροπή
του Κέντρου Νεοσυλλέκτων
Γρεβενν σε κλειστό
προαναχωρησιακό κέντρο
φιλοξενίας μεταναστν
Ψ υμμπατι
2MMRPHEIΟ
Ετονιδήματροτη η ωση αντικειμενικν Τιμν
Συνέχεια στην 10
των Εργατικν
της Κυρακαλής
Γρεβενν
οκνήτων με εμποριές
Συνέχεια στην 4
Φ0ι αλλαγές που προωθούνται
Συνέχεια στην 11
L.KTEΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νεανίδων
Ε.ΚΑΣΔΥ.Μ.:
5ο χλμ . Γρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.: 24620 29200
E-mail: [email protected]
Κεραυνός Αγίου Γεωργίου Γρεβενν
- Αnόλλων Πιολεμαίδαs 76-60
Συνέχεια στην 20