Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειpPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12365
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
Η Ελλάδα δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο!
Μητσοτάκης:
Εγιναν πολλά
Handelsblatt: Στην Ελλάδα
φοβούνται το επιχειρείν
Η οικονομική εφημερίδα Handelsbist δημοσιεύα μια
στατιστική την οποία απουπνα σε ένα σχεδιάγραμμα
σχετικά με τους νίους επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο
όσον αφορά τους φόβους τους . Η εφημερίδα σημεινει:
κΟινέοι επιχειρηματίες στη Βενεζουέλα περιμένουν πάνω
από μισό χρόνο για να πάρουν όδεια , στην Ελλδα επ κρατεί περισσότερο φόβος όσον αφορά τους ελεύθερους
επαγγελματίεφ . Συγκεκριμένα το ποσοστό των ερωτηθέ
ντων στην Ελλάδα που δήλωσαν ότι φοβούνται ότι η επχείρησή τους μπορεί να αποτύχα φθάναι στο 702% κατα λαμβάνοντας την πρτη Βέση.
Στην ερτηση π ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού άνοι .
ξ4νία επιχερηση τα τελευταία 3,5 χρόνα , η Ελλάδα κατ
χει μια από Τις τελευταίες θέσεις με 4,6%.
Τις πρτες
100 ημέρες
-Εχουμε κατακτήσει την αξιοπι
στίων , τόνισε ο πρωθυπουργός , μ
λντας στην Κ.Ο της Νέας Δημο κρατίας. Υλοποιούμε νοφίτερα απ'
6,τι είχαμε πει όλες τις προεκλογι.
κές μας δεσμεύσεις.
ΕMεισαμε αμέσως 22% τον
ΕΝΦΙΑ, Στο προσχέδιο του προ
"ια πρτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα δανείστηκε με αρ Παγκόσμια ανησυχία
για τη Συρία
νητικό επιτόκιο . Κατά τη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμύπολογμσμού ο φορολογικός συννματίων τρίμηνης διάρκειας το επιτόκιο έσπασε το φράγμα του
ελεστής για τα μιχρά εσοδήματα
πέφτει στο 9%, στις επιχειρήσεις
ο 28% στο 24% και στα μερί .
μηδέν και έκλεισε στο -0,020% .
Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Αυγούστου , το επιτόκιο στη
δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων
είχε κατρακυλή σει στο ,095% δηλαδή 60% σχεδόν χαμηλότε
Πληροφορίες από Τούρκους αξιωματούχους ότι ο επ
χερήσεις της Τουρκίας στο ίδαφος της βόρειος Συρίας ξ
κίνησαν, μετοδίδαι το Bloomberg.
Σύμφωνα με ηις πηγές τα τουρκικά στρατεύματα άρχισαν
να πιρνούν τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας προκαιμένου να
απωθήσουν τις κουρδικίς δυνάμες που ελίγχουν την π
ριοχή . ο Τούρκος αξωματούχος υποστήριξε ότ οι κνή
σεις συτές είναι προσπαραοσκευαστικές της ευρύτερης επ
χείρησης
Τούρκοι αξωματούχο , ωστόσο , που μίλησαν στο
Reuters σημεινουν ότι η σχεδιαζόμενη τουρκική εσβο λήδιν έχει αρχίσει . αλλά γίνονται οι τελικές προετομασίες
γ' αυτήν καιη ανάπτυξη στρατιωτν και εξοπλισμού έχει
ολοκληρωθεu Όπως δήλωσαν Τούρκο στραττες απο μάκρυναν tνα Τμήμα από μπετόν του συνοριακού φράχτη.
σματα από 10% στο 5% Ετοι αγο .
της με εισόδημα 7.000 ευρ θα
έχει όφελοs 910 ευρ Να ποιος
είναι με τους αδύναμους και ποιος
είναι με τις ελίτο .
ρα από το επιτόκιο της αμέσως προηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης , στις 10 Ιουλίου.
Η εξέλιξη αποτελεί μια τεράστια στροφή για την Ελλάδα η
οποία πριν λίγα χρόνια είχε αποκλειστεί από τις αγορές . Από
Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μη.
τσοτάχη , τα επιτόκια που δανεί .
ξεται η Ελλάδα είναι χαμηλότερα
από ποτέ Πρτη qορά δανειστή
παρίας της αγοράς ομολόγων γίνεται μέλος του κλαμπτων αρνητικν επιτοκίων .
Σύμφωνα με τους αναλυτές αυτή η εξέλιξη αποτελεί κορόση.
μον και αποτελεί άλλο ένα σήμα βελτίωσης της εμπιστοσύνης
απέναντι στα ελληνικά assets.
καμε με αρνητικό επιτόκιο, τονσε.
Τράπεζες: Καμπανάκι ΕΚΤ
για τα κόκκινα δάνεια.
Τουρισμός: Αύξηση αφίξεων 21%
και εσόδων 23%
Αύξηση 22,9% στις ταξινομήσεις
αυτοκινήτων
Α ονητιχά ρεκό0 στα κόκκινα δάνεια και στη ρευστό .
ΕAτητα διαπιστνει η ΕΚΤ α τις ελληνικές τράπεζε .
Οι τέοσερεις συστημικές τράπεζες κατέχουν σε ολόκληφη την Ευρυζνη το υψηλότερο ποοστό μη εξυπηρετούμενων διαθέτοντας ταυτοχρόνως την χαμηλότερη ρενστό τητα.Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει
υποχωρήσει στην Ευρωνη στο 3,56%, εν στην Ελλάδα
39,2%,το υψηλότερο στην ευρωζνη.
Πην εντνπωσιακή άνοδο των τουριστιχν μεγεθν της
Ελλάδας αποτυπνει μελέτη του ινστιτούτου του
Συνδέσμου των Ελληνιχν Τουριστικν Επιχειρήσεων ,
INSETE , α την περίοδο του 2016-2018. Συνολικά , ο ει σερχόμενος τουρισμός την περίοδο 2016-2018 σημείωσε
αύξηση αφζιων 21% , αυξηση διανυκτερεύσεων 19% και
αύξηση εσόδων 2356, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που
ξεκίνησε το 2012 .
ΛΦηση 22,9% σημείωσαν οι ταξνομήσεις αυτοκνή
ΕAτων τον Σεπτέμβριο , καθς , όπως ανακοίνωσε η ΕΛ .
ΣΤΑΤ, κυκλοφόρησαν για πρτη φορά 14.338 αντοίνη.
τα έναντι 11.668 που κυκλοgόρησαν τον αντίστοιχο μή
να του 2018.Το 9μηνο εφέτoς κυκλοφόρησαν για πρτη
qορά 172.376 αντοκίνητα ( έναντι 152.744 που κυκλοφ ρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 12,9% .