Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρeι
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoήτης. Ειδήτης- Δθνής ΒAΣ ΖΕΡΑ- Εrg 50-Ag Φύλου 115 Τμή 450 αμ.m 10 0nταβγωυ 2019
ΘΑΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙΡΟ ΠΑ ΜΑ ATΤΑΗΦΘΟΥ
ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΕBΟMΕΝΗ ΤΟΣΥΝΙΑΓΜΑ
ΑΦΝΕΕ ΕΤΗ ΒΟΥΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ TΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΙΟVARTIS
την έναρξη του 112
σμό των λικού κράτους κα., και την αnoτελrσμα .
πολογι- προθηση του επiτετκότητα στην αντιΕΝΦΙΑ nou υλοnοι μετιon των πupρν της κυβέρνησης ήθηκε και στη μείω - καγιν έκανε ο Κυπρτων
τις μεισεις στον
100 ημε.
αναφορά oε ση της
Μητοοτά
ομιλία
aπooφάλιση στους βουλευτές της
λογίας
νομοθετικές πρωτο- nou έρχτιαι το 2020, στην
βουλίες όπως αυτές στην
για την κατάργηση της ωρολογιακής ΝΔ.
tou αoύλου και την βόμβας, της ΔΕΗ,
| σwνεχεα στη σελ8
Μόνο εύκολη δεν μπορείΤα οθωμανικά αρχεία
να χαρακτηριστεί...
ολιγωρία
του ελληνικού κράτους
και η
Μόνο εύκολη δεν μηοpεί
να χαροτηριστεί η κατά .
στοση στα Οικονομκά του
| Δήμου Πρέρεζος , κο ς υnapκεi nmneος εκκpεμοτή των nou η νέα Δημουκή xή καnείται νο διεκηεροιe συνέχειa στη οελ. 16 |
Είναι γνωστό οε όοους ασχολούνται με την Ιστορία του τόπου μας ότι οι 0θωμανοί κατέγροφαν ε.
μελς στα φορολογικά τους κατάστιχα τα χωριά,
τους οκισμούς και της nόAεις , τον πληθυσμό τους
και κάθε ελληνική ουκογvieα με τα ονόματα
ΑnWboon
των αρpένων μελν της ννεχεια στη σε5 popε
Η ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΤΣΙΠΡΑ
Τρεις μόλις
μήνες ..
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τρεις μόλις μήνες στην εξουσία η
Νέα Δημοκρατία και κατάφρε να
1. Στις 270/19 , κων οτο Ιόνιο και η συμφωνία δίνει
λίγες ημέρες npiv a δυτικά της Κρήτης άλο βάρος στον ή
no tις εκλογές , οε αno ξένες εtαιρeiες δη αυξημένο yeuno
ειδική τελετή στον Εκrί μλησε για - λιτικό ρόλο της na
nολυχρο Α0η - neνδυση 0νικής τpίδας " και άλλα
δανειστεί.
με αρνητ .
ειtόκιο! Οι ε.
πενδυτές
για πρτη
φορά Πλη.
ρνουν για
να αγορά.
σουν ελληνικούς τίτλους με επιτ κιο -0,025 για τρίμηνα έντοκα ομόλογα.
oα oε naνη.
σημασίας,
και ευχάρ .
ΚΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Yuρικό κλίμα , ο ξεινά η υλοποίη - στα , προσθέτοντας
Τσίπρας υπέγpαpε ση ενός σχεδίου Yια ότι αnoμένει η κύ
τις ουμβάσεις έρευ . να μετατρέψε την ρωση της συμφων
νας και εκμετάλλευ - χρα μας σε napaoς ano την Βουλή.
Γράφε ο
|Μιχάλης r. Λoυκάς! ης υδρογονανορ yωyo εvέργειας" , ότι
pwνχεοαντησελη
ονεχεα στησελ