Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικάος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδύτρια Σταυρίδου Ι. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974)-Ap. φύλλου 630-11.968
0.50 ε
Ο λαϊκισμός
διέλυσε
Με επιτυχία και
Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ στη
διαδήλωση της Κομοτηνής
Με κάθε επισημότητα
τιμήθηκε η ημέρα μνήμης
του Μακεδονικού Αγνα
στην Προσοτσάνη
πλήθος κόσμου
Ζητούν , με πολιτική
απόφαση, να ξαναπάρουν
πίσω τις συντάξεις
που κόπη καν ελ. 3η
την Ελλάδα
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντ/ γος εα.
Eπίτμος Διοικητής της ΣΣΕ.
η 4η Γιορτή Καρυδιού
Oνομαποδοσία στο νεόκτιστο κτίρω του
Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτού
νης σε Πολιτστικό Κέντρο ΗΩΣ
στο Παγονέρι
σελ. Τη
σελ. 5η
Θελ. 8η
Κανένα κρούσμα δεν σημειθηκε στην Δράμα
Δηλσεις του προέδρου του Ν.Τ. Δράμας του ΤΕΕ κ. Παράσχου στον Π.Τ
Νομαρχιακό
Τμήμα Δράμας του ΤΕΕ καθς και
το Περιφερεια κό Τμήμα Αν. Μακεδονίας
Αυστηρότερα τα μέτρα βιοασφάλειας | Υπήρξε κίνδυνος να κλείσει το
στο κυνήγι για αποφυγή κρουσμάτων
αφρικανικής πανλης των χοίρων
Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας κ. Γ. Ελευθεριάδης
μιλάει στον Π.Τ>
>Πολλοί μηχανικοί εγγράφονται στο ΤΕΕ για να αποκτήσουν την ιδιότητα
του μηχανικού και έπειτα φεύγουν στο εξωτερικό
Της Σουζάνος
Θεοδωρίδου
είονται τα μέ.
τρα βοασφάλε
ας κατά τη θήρα
και τη διαείρση των
θηραμάτων, ενγνον
τα αυστηρότερες οι
κυρσεις στους κυνηγούς, στο πλαίσιο επτήρησης της νόσου,
της αφρικαν κής πανλης
των χοίρων.
Η Γενική Δ.
εύθυνση Κτη
νατρικής του
Υπουργείου
Αγρστικής Ανά
πτυξης, με
να εξαιρετικά
επείγον έγρα
φό της προς Οκ. Γ. Ελευθεριά δης
τις Κυνηγετικές Οργανσεις τις Περιφέρεες και Κυνηγετικοί Σλογοι Δράμας , Δοξάτου
όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και Προσοτσάνης, πραγματοποίησαν ενηεφιστά την προοοχ στην αυστηρή τή - μερωτική συνάντηση για την αφρικανοή
ρηση μέτρων βιοοσφάλεας ατό πλευράς πανλη των χοίρων . θκέθηκαν οτρό όλων των κυνηγν κατά τη θήρα και τη
διαχείριση των θηραμάτων.
Με αφορμή την ανακοίνωση του Υmoup - που δραστηριοπαιούνται στην περιοή αυγείου, ο-ΠΤ.> επικουνησε με τον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας νων.
Η Άρτεμς, κ Γιργο Ελευθερά δη .
Όπως ανέφερε ο κ. Ελευθεριάδης, τόσο ο σηματων χαίρων και των αγριόχουρων και
Σύλλογος τς Δράμας όσο και οι υπόλου η εφαρμογή μέτρων βιοαoφάλεας κρόe
ποι Κυνηγετικοί Σύλλογοι του νομού μας ται απαραίτηπη.
Του θανόση Πολυμένη
ΝΑΣατό τους επαγγεματικούς
άδους που έχουν πληγeί δι .
αίτερα τα χρόια της κρίσης
είναι οι πολιτικα μηχανκοί Πολλοί
είναι εκείνο, που τα τελευταία χρόνα
έμεναν χωρίς δουλεά, ή αρκέστηκαν
στα πολύ χαμηλά εσοδήματα , ή ένα
αρκετά μεγάλο nooστό κυρίως νέων
ανθρπων 6φυγε στο εξωτερικό.
Το περασμένο Σάββατο στη Δράμα,
το δρυμα Οονομικν και Βιαμηχανοής Ερευνας (0ΒΕ, πραγματοποί.
ησε μια πολύ ενδιαφέρουσα
ημερίδα , ατό την ατοία μπορεί κανείς να βγλει αρκετά
συμπεράσματα . Mλντας
μεταξύ άλλων στο - δυστιχς χαμηλό σε αρθμόκοινό , ο καθηγητής Οικονομεκν κ Εέττας , σημείωσε
μεταξύ άλων ότι , ένας από
τους τράπους για να βγει η
χρα από την κρίση , eίνα
και ο τομέας των κατασκευν . Ewοντας μ αυπό
οικοδομικός
διάφορα έργα ανοοδόΕ!
Δοξάτου , Προσοτσάνης και Κ . Neυροκο
πίου , ενημερνουν συνεχς τα μέλη τους
προκεμένου να δατηρούνται τα μέτρα β
οασφάλειας στε
νση κάποιου κρούσματος στην περοχή
Μάλιστα , πρ από περάτου ένα μήνα οι
αποφευχθεί η εμφ
κής Μακεδονίας.
Ευκαιρίας δοθείσης ο Προνός Τπος, συνομ
λησε με τον πρόεδρο του Ναμαρχακού Τμήματος
Δράμας του TΕE κα αντπρόεδρο του Περφερeακού Τμήματος Ανατολικής Μaκεδοίας του ΤΕE
Αναφερόμενος στη ημερίδα, ο κ Παράσχου εie
σημεσα όι πρόκεπα για ένα πολύ ενδιαφέρον
ζήτημα, εκ διαίτερη αναφορά κανe στο δικό του
ελμα, αυτό των πολτυκν μηχανικν.
κατασκευές ,
Στη συνάντηση
σωποι των ομάδων κινηγν αγριόχοιρου
μηση, Ή του άχστον ό,τπ Ο κ. Κδστος Παpάσχου, πο. άγγ ασήμανε ιδιαίτεραπρος τον-ΠΤ,-ως
μπορεί να συμπερλαμβάνει ο oς ου N. aρoμς του ΤΕΕ, αυτό που έχουμε να πούμε , eίναι ότι βλέ
κλάδος των κατασκευν, από ΤEE και ανmπιρόεδο
πολπκούς μηχανικούς, αon- οικούσος Επpoτής του Π. τάνε τη διαγραφή τους από το Ετιμελητήρο , είτε
ττονες χτίστες κτ ηρoκe, ΑΝ Μoκεδονίας.
τα για έναν κλάδο με αρκετά
μεγάλο εύρος, που ένα έργο μπορεί να απασχαλήσει δεκάδες επαγγελματίος.
Σημαντοκό σημίο στο οποίο είε σταθεί ο κ Ε4ττας ,
αλλά και οιάλλοι ομληπές κ.κ . Κυρακόπουλος και Τσ κανάκας , είαι η αποχρηση πολλν νέων επστημόνων διότητας από την ασφάλιση, γράφονται τα τελευταία
στο εξωτερoκό, το γνωστό σε όλους μας brein drain Και χρόνα με μοναδκό σκαπό να αποκτήσουν την διότητα
ένας από τους στόχους της πολπείας σήμερα , θα πρ - του μηχανικού και στη συνέεα να ανοζημή σουν ένα κα
ne να εναι το πς αυτά τα άτομα θα eιστρέψουν στη λύτερο μέλλο, ρίpς σε ευρωπαbtές χρε σελ4η|
χρα .
Το φευγιό των
ποΝτικν μηχανικν
Η ημερίδα αφορούσε το θέμα: Οικονομία , Εκπαίδευση και
Δημογραφικό,
συνδοργανωτής της
εκδήλωσης ήταν το Τε
νικό Επιμελητήριο Ελ
λάδος (ΤΕ ) , Περpeρειακό Τμήμα Ανατολιης
noυμε καθημερνά ους συναδέλφους, dτε να
θύνης των εν λόγων Κυνηγετικν Συλλό
Πρόκειται για ένα πολύ μεταδοτικό νο να φεύγουν στο εξωτερικά
κυρίως όμως, οι διαγραφές νοντα επεδή φεύγου
στο εξωτερικό , εν η τάση αυτή δεν έχει μειωθεί τα τε λευταία χρόναΣύμφωνα με τον κ. Παράσχου , "α οι συνάδελφοιπου
εγγράφονται πλέον , εδικά μπά την αποδέσμευση της
σελΑη!
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πάντα δλα 6ας αξρπέ
μμαθίπησ τρνωτο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΒEΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
T 25210 55122 Ο 6977 472890
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Dyslexia NCenters
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
TΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης onaκόνση .
ηeέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnχoς Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονmικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Ynέpnxo-Τiplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
, Μέτρηση οσικής Πυκότητος
, Ορθοnαντοράφος
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ)
Η πρooφορά τοχύει έως 31/10
Περικλέους Κάβδα 6, Δράμα
25210 30 011
Μα Διεύθυνση
T. Παπανδρέου 34-2οsΟροφos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 25210 22413
email [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα