Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξεκίνησε το Πρωτάθλημα της
Α' Κατηγορίας Λακωνία
0α ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Απόπειρα διάλυσης της
θηροφυλακής βλέπουν
οι Λάκωνες κυνηγοί >οελ8
Αρχισε η θερηση.
των δελτίων μετακίνησης
ΑμεΑ > σελ.7
> σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 | Ετος 24 | Αριθμός 5744| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfoelakon ikos .gr . www.lakonikos.gr
(Ψάχνεταιw
Με δωρεά
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
ο Δ. Σπάρτης για
χρο μεταφόρτωσης
αnορpιμμάτων
Το 2024έτοιμο
νέο νοcοκομείο Σπάρτης
Στη χωροθέτηση σταθμού
μεταφόρτωσης απoρριμμάτων [ΣΜΑ) Προχωρά ο Δ.
Σπάρτης Όηως ενημέρωσε
στη συνεδρίαση του Δημοτι κού Συμβουλίου 17/10), ο αντιδήμαρχος Τεχνικν Εγων
και Υπηρεσιν Δόμησης Δημήτρης Καπονικολός , έκει
Βρεθεί χρος Πλησίον του
ομαξοστασίου του Δ. Σπόρτης
στην ηεριοχή Ψυχικό- ,
ωστόσο όηως είπε , δεν εί .
μαστε απόλυτα ικανοηοιημέ
νοι, καθς Βρίσκεται κοντά
στην Πόλη . Κοιτάζουμε και
άλλες Προτάσεις Στόχος είναι
εντός των επόμενων δύο
εβδομάδων να καταλήξουμε
σε κάποια λύση .
Ο τέως δήμαρχος Βαγγέλης
Βαλιτης επεσήμανε ότι η
αρμόδια επιτροnή Πρέπει να
αναζητήσει άμεσα χρους,
καθς όπως είπε είναι ένα
ζήτημα nου Πρέπει να μας
αnασχολήσει σημαντικάν . Ο
Δημήτρης Αnοστολάκος υπoγράμμισε ότι
άσχημα . Συνέχεια Πnγαίνει
nίσω έναν τέτοιο σοβαρό
θέμα . Αν το θέμα δεν ήταν
"Ετοιμο" δεν έπρεπε να τεθεί
στη συνεδρίαση , Ελπίζω το
θέμα να μην έχει την ίδια
τύχη , όπως Παλαιότερα στη
διακείριση αnopριμμάτων.
Πάντως , στο σχόλιο του ο
δήμαρχος Πέτρος Δούκας τονισε ότι κτο θέμα του Ψυχικού
είναι "δουλεμένο" . Όμως η
συγκεκριμένα τοποθεσία δεν
μας έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους. Πρέπει να δσουμε την ευκαιρία να
καταλήξουμε διαηαρσταξισκά
σε κάποια λύση. .
Το χρονοδιάγραμμα
έργου
Το αίτημα ετν και ο διακαής
Πόθος κάμηοσων γενεν της
λακωνικής κοινωνίας αρχίζει
να λαμβάνει συγκεκριμένα χα ρακτηριστικά . Σε περίποu
Πέντε χρόνια η ΣΠάρτη σναμέ ταστάσεις . Η νέα μονάδα ανα μένεται να ηληροί υπερσύγ χρονες ηροδιαγραφές και
χαρακτηριστικά Προσφέρονεπιχειρηματία από τη Βομβο- Έλληνες Πολίτες τον Δεκέμκού .
Βριο του 2024.
Πριν από λίγες ημέρες , μάλιΕιδικότερα , σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα του ίδρύμα- στο . ξεκίνησε η φάση των γε τος κοι εφόσον κυρωθεί η τρο - ωτεχνικν και γεωφυσικν
Πonoinoη
τας υπηρεσίες Ποu οι ντόηιου
και οι επισκέπτες αναζητούν
κύριας
μελειν στον χρο όπου Πρόκειται να ανεγερθεί η νέα μο της
σύμβασης άμεσα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σηάρτης νόδα και
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί εξελίσσεται με γοργούς ρυθκαι να nαραδοθεί στην Πολι- μούς .
τεία και κατ' επέκταση στους
νεται να αποκτήσει ένα νέο νοεκτός των συνόρων του νομού .
Το εγάλο αυτό έργο θα φέρει
σοκομείο , το oποίo
διαδικοσία
ανεγερθεί με δωρεά του Ιδρύ - την υπογραφή του Ιδρύματος
ματος Σταύρος Νιάρχος ΙΣΝ) Σταύρος Νιάρχος, στη μνήμn
δίηλα στις υφιστάμενες εγκα - του αείμνηστου εφοηλιστή ξεκινάμε
ουνέχεια σελ 7
Δράσεις για Τεχνολογία, Πολιτισμό και Περιβάλλον
Μια μεγάλη γιορτή στη Βαμβακού
Το Σαββατοκύριακο 19-20Οκτωβρίου
Η nαράδοn , οι συνήθειες και
το έθιμα του τόπου , οι γεύσεις
τα χρματα και τα αρματα του
μήνα συνδυάζονται αρμονικά με
τη ματιά ηρος το μέλλον και τις
νέες τεχνολογίες , και κάνουν τη
Βαμβακού έναν μοναδικό Προορισμό για όλη την οικογένεια .
Με αφορμή την κορύφωση των
εκδηλσεων του μήνα του καρυδιού , αλλά και την καθιερω μένη, ηλέον, γιορτή Προς τιμήν
του , η Vamvakou Revivals.
Προσκαλεί σε ένα εορταστικό
Σαββατοκύριακο (19-20/10) στη.
Βομβακού.
Όλο το Σαββστοκύριακο, οι επ σκέπτες και κάτοικοι θα έχουν
την ευκαιρία να συμμετάσχουν
σε μια σειρά δραστηριοτήτων
για όλη την οικογένεια . Περιήγηση στο δάσος , πεζοπορία στα
μονοπάτια του χωριού, nοδηλασία με τα ηλεκτρικά nοδήλατα
HAIBIKE , δραστηριότητες για τα
Παιδιά στη φύση , ηεριηγήσεις
και ξενογήσεις στο χωριό.
ουνέκεια σελ 9-10
Γιατί να μnν
Ψηφίζουν οι Έλληνες
του εξωτερικού;
του Χάρη Ιωάννου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα