Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων
Αριθμός Αδείας 81

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Η Σ

Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

ΚΩΔΙΚΟΣ 1819

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9830

• ΕΤΟΣ 39 • 0,50 €

[email protected], www.ele.gr

0

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ακυρώθηκε το σημερινό Δ.Σ αλλά όλα δείχνουν επανεκκίνηση
του πρωταθλήματος το επόμενο Σαββατοκύριακο

Λίγη ακόμη υπομονή…
» 15

Ανοίγει τη συζήτηση για τους
περιορισμούς της Α’ Ζώνης
Την οριστικοποίηση της ημερομηνίας συνάντησης στο υπουργείο Πολιτισμού περιμένει ο δήμος Δωδώνης για το αμέσως επόμενο διάστημα
ώστε η δημοτική αρχή να συζητήσει με την πολιτική ηγεσία τις δυνατότητες που υπάρχουν για
να υπάρξει χαλάρωση των περιορισμών, που
ισχύουν στην Α’ ζώνη απόλυτης προστασίας του
αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης.

»

5

Μία δυνατή ώθηση
στην «ψηφιακή πόλη»
Μ

Σημαντική η πρόοδος
στο Κτηματολόγιο
Κάτι οι παρατάσεις, που ερχόταν η μία πίσω
από την άλλη και κάτι ο ρόλος που έπαιξε η
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των δηλώσεων
ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.

»

3

ία δυνατή ώθηση στην «ψηφιακή πόλη» δίνει η ενίσχυση
μέσω ΕΣΠΑ των έργων που θα υλοποιήσουν δήμοι και άλλοι φορείς στην κατεύθυνση δημιουργίας ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών.
Για το σκοπό αυτό υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου οι
αποφάσεις ένταξης των προτάσεων έργων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων,
προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.». Εντάσσονται προς συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 20142020» του ΕΣΠΑ 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού
3.249.936,30€ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
3.157.363,30€.
Οι προτάσεις αφορούν τη χρηματοδότηση πλατφόρμας, μίας ή περισσότερες στην οποία θα φιλοξενηθούν εφαρμογές, όπως :

»

3

Κύκλος αλληλεγγύης
για το ΚΕΘΕΑ

«Εξυπνη πόλη»
ο Δήμος Ζίτσας
»

4

Φωτιά έκαψε το παραδοσιακό
καφενείο της Αγ. Παρασκευής
»

Αναδεικνύοντας την
εργασία των συντηρητών
Αν η μισή δουλειά για την έκθεση ενός αρχαίου αντικειμένου ή την ολοκλήρωση παρουσίασης και ανάδειξης ενός μνημείου γίνεται κατά τις εργασίες της ανασκαφής, η
άλλη μισή μέχρι την τελική έκθεση, γίνεται
στο στάδιο της συντήρησης.

»

6

»

9

Όταν ο χορός σε μεταφέρει
σε τοπία πραγματικά
και ονειρικά
»

12-13

7