Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟ
'aggelia
ΓΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
logosnewΟotenet.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9936-ΕΤΟΣ 35ο -ΤΙΜΗ 1 Ε-ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ OΝΟΜΑΣΙΑ "ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ"
Στις 851,72 μονάδες
Άνοδος 0,93%
ΤουρκιΜήμπότα
στη Συρία"
ΓΕΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ .ΤΟΥΣΚ
ΚΙκήμποτυ
3305 4 Η
Στο "μενού" Brexit,
προσφυγική κρίση
και Τουρκία
Συμητάς)
Σελ. 3
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ
Σελ. 8
ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 100 ΗΜΕΡΕΣ
Ανεκτέλεστα μέτρα
Τiς θέσεις του για τα σημαντικότερα προβλήματα του Κλάδου των καυσίμων και
Προτάσεις αντιμετπισής τους ανακοίνωσε ο ΣΕΕΠΕ, κατά τη
σης συνάντησης των μελν
με δημοσιογράφους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει
σμος, ένα από α
του Κλάδου συνεχίζει να είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου-Και κάθε παρανομίας- στα καύσιμα . Το τελευταίο διά στημα, με τη
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) , έχουν γίνει Πολύ σημαντικά βήματα
Προόδου, αλλά ακόμα υπάρχουν εκκρεμόmτες Που επτρέπουν
νεχίζουν ανεμπόδιστα την παραβατικότη
τα. Είναι επτακτηκή ανάγκη
θεί η εφαρμογή όλων των μέτρων Που
έχουν νομοθετηθεί-αλλά δεν έχουν υλοΠοιηθεί ακόμα-και
θούν κατάλληλα οι αρμόδιες ελεγκτικές
υΠηρεσίες, στε να Προχωρήσουν σε ου σιαστικούς ελέγχους της αγοράς-αναφέ
ρει ο ΣEΕΠΕ. Για να εφαρμοστούν
Λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα
για την
και κάθε Παρανομίας-στα καύσιμα ( συστήματα εισρον / εκρον, GPS , κλπ.) θεωρείται απαραίτητο να οριστεί ένας Φορέ
ας Που θα έχει όλη την ευθύνη για την ολοκλήρωσn του έργου καθς και ένα Στέλε χος με αποφασιστικές αρμοδιότητες , ως
υπεύθυνος Συντονιστής / Διαχειριστής του
όλου Προγράμματος (Project Manager) .
Τα μέτρα λοιπόν υπάρχουν τρα γιατί δεν
εφαρμόζονται αυτό είναι αλλουνού παπά
. .ευαγγέλιο.
Μητσοτάκης: Τα άβατα σταδιακά υποχωρούν ,
υλοποιούμε ταχύτερα τις δεσμεύσεις μας
Διαμαρτυρία
μελν του ΚΕΘΕΑ
στο υπουργείο
Υγείας
διάρκεια εκδήλωσυνδέσμου
ο Σύνδεκυριότερα προβλήματα
Σελ. 3
Σελ. 4
δραστηριοποίηση της ΑνεΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
0Ι ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ
σε επιτήδειους να συΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ολοκληρωνα
Παράλληλα
να ενιΟχυΜΑ
5656 ΥΟΟΗΣ i001 4Η
Αξgοg άνδ εηαΕ
εξαι 5HTΡ
ΟνεισμοC3
Η eeνur #
τ 4at.
ΦΚΟS.
και να
6το σ e
εη μ o ς Σ άτ
καταπολέμηση της λαθρεμπορίαςμνοος τοακ
5sαο ς a
3νί -o e
μεu-ρνηΤΚΟ ΕΠΙΤΟΝΙΟ,
Είνεis.
μρηκόπιότο.
"Ερχονται"
οι νέες
ταυτότητες
Σελ. 2
Σελ. 5
Ο λογικός