Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NEMMH
οσ00Ρ xη
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗMBAAΣΑΡΤΗΗ ΠΕ6εPEΑΝΗ ΕΘΕΡ-ΕΤο upE 3s
Το δράμα μιας μητέρας:
Υπo έξωση , με δύο ανήλικα
Πολέμησε ως το ελος, αλλά
οι rάλλοι άντεξαν : 74-77
Ανω κwλαμο τc ciaνxνο.
o δ χni Ηίαυs οu
c oo to twμάνψη κακ κρκον
eκοor polpινkνν ο t.
o . e uiut p 7734ο oν
pα sνα onνάτρες ουφk .
ΕΝΕΜΠ,
yp0 Κυραμανλής,
φωμρου απρινοϊ
τΟ ΒΛΕΜΜΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΡΑ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Η ken o αyεpό
600 με nw
Η Ε ΔΕΝ ΟΑ
ΜΗΡΟΣΕΙ ΓΙΑ
ΜEΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ,
ΔΕΝ ΟA ΕΜΠΑΕΟΥΜΕ
ΑΛΟ ΤΟΝ ΚΟEMO
ΕΤΡΕΞAΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΒΟΛΙΟ
α nMTE,
ΜAΗ ΣΥαΝTHEM
α a Μa n
ΚΟΡΩΝΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η ΔΕΛΕΥΣΗ
YnEIΟnoκοΗΚE
ΟΣ ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Δv pa μΜς δ pρ p ξονo paμεδκγυ ναpοοm peoumo ie ω λ. ep cmpογολ
να 00 a w Οκεες δικο A o o mo α Δnμες
φά αnέps φν al stό έa ap ηooeς ppας aslt ppv αμοp .
σom δα sΛ.
44NΡΟ
aMst. Η
0ι εnn ς
συκομeov
αbnm e uv
staa Mem μpεε
μym μν w
Τρέχαμε και
δεν φιάνμε
pκδ r u
u μουεui μt
ΤΗΣ ΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ
Και όμως , n Πάτρα μπορεί να αγαπηθεί
Λρnoξαν ..
1.000 κόδους
Moν pN
βeνrάa eoed
pa υ pύμαw
erp oω oupin orpu oκpo, xο μύχου ον Κρoκw ίwp .
σooχυuo
φ Kα Μw
coνuό p έ oυu pp ωoxαu
twerA An ΜΕnu
Νμdrnό
Competition
θα rti ..
ασυνογνιστες
9001 τn Nne
ο. p 3MW
φφo ς pop
ΝΤΕΖΕNΕ
. μ α
Canpaion
E i i -th12
6 μφ o ε ον ν