Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY Το Πρόγραμμα των αΝαυαρινείων
/ Σχόλιο για την Ηλέκτραν στο θέατρο Νηnayωγείο
ΝotoSport
Τn. 2721021421, enaik elefkimagmailcom
Αρ. ούλλου 12636 .Τίμή 1ε
ΕΛέΥΦ 4ΡΙ |
Και το 1-0. αρκεί
στο Διαβολίτσ
με Πανγυθεατικό
Πέμπεn 1ο Οτωβρίου 2019
Φιλική ήττα η " Μαύρη θύελλα"
www.eleftheriaonline.gr
Η πρτη ένδειξη από Αγίους Αποστόλους Λακωνίας
χαμηλή από Πέρυσ
η τιμή του ελαιολάδου
Χρηματοδό ση
για κόμβο
στο Ρωμανού
Στην υμή των 3,80 ευp το κλό έγνε η rpun αγορanuλnoiα
ελοιολόδουστους Αγους Αnοστόλους Λοκωνίας, ενηανίστοκη
nεpoνn τμή ήταν 4.35 ερ. Δεν είναι λίγα όμως οι συνετριστές
nou χορaτηρζουν τ συγκεκρμένη αγοραωλησa Βαστική ,
καθς αυτή την nερioδο μηορούν να επτuχθούν υψηλότερες
τμές , επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση και σχεδόν ανύηαρκτη nροσφορά λόγω της όψιμης napayωγής , Μεταξύ ατν nou nρoσ
δοκούν υψότερες τμές είνα και ο συνεταιριομός του Κρονιδίου.
ΕAΔA 5
Αρθρο
ΑΠΟ ΜΙΝΑ ΚΑΙ ΙΩAΝΝΑ ΚΑΡΕΛΙΑ
Λύση και όχι
Λουκέτο αν δεν
διεκπεραίωση
συμμορφωθούν τα
nupnveλaιουργεία
Η διαδοκοo ονoρη .
ακν δσκίν κptν
για να ολοκληρuei xpα
όετα νέο νομοθετικά
maoo, στο αoo θα v
ουμπνεται οpeνός η
unoδen toυ ΣEκ ope
τέpου 6o αντμτωζτα
μαλό κα δίο τpono
ομκγonος όγκος των εν
στάσεων , Ενα naoo o
onoo θa Λύνα npoA
ματο με Βάση τηv nραy
ματκότητα και δεν θα
δατεpονα αλς τη.
διοδοασία
Δωρεά οικοπέδου
10-56
και χρημάτων
στο αΧαμόγελο
του Παιδιού
Συναντήσος
της γερμανικής
npeoBeίας
TEAMA 12
ΣΕΛΔΑ 2
ΓΠAM5
ΜΕ ΣΥΝΑΥΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΝΤΑ
ΘΕΟΧΑΡΗE ΠΑΠΕΛΟΠΟΜΣΟ
Οι αναγκαίες
υποδομές θα
επιμηκύνουν
Εεκίνησε
το Διεθνές
Λεβεντάκης με
rpoέδρους των
κοινοτήτων
Φεστιβάλ
Χορωδιν
τη σεζόν
Διάμαρτυρία στην nλατεία Κάλαμάτας
για το αυτόδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ
Ανάγκες
στην nopaninn
στήριξη
Νέα πρόσωπα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσή νης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα