Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"θέλουμε λίγα
η Αλήδεια
από τους Πολλούς
ΟΓιργος
Αμβροσίου
οχολάζει
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4497-ΕΤΟΣ 16ο
Σελ. 3
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤHA: 24410 80888
Χρενουν τα Πάντα!
ΑΜΙΕΥ
ΔΡΟΜΙ
Θα πληρνουμε έκδοση PIN,
ερτηση υπολοίπου και ανανέωση
/ΑΜΙΑΚ
/ΟΜΙΚΟ
κάρτας (1)
AΝΟ ΤΕ
ΑΧΥΔΡ Κ)
Αυξάνονται όμως και οι αντιδρά
ΑΧΥσεις τωV πελατν τους, ειδικά
εκείνων Που είναι ιγότερο εξοιopη
ΦΤΑΧΑΡO)
ΨΡΟΙ/
κειωμένοι με τα νέα μέσα που Προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα
ΟΜΙΚΑ
Σελ 5
Περιβάλλον
Γ. Κωτσός: Με στοχευ- Το Πρόβλημα των αμπεμένα έργα ενισχύουμε λουργν- αμβυκούχων
την εθνική Προσπάθεια αντιμετπισης
της κλιματικής
αλλαγής!
Αγροτικά.
στο Υπουργείο Οικονομικν , Παραβρέθηκε και η
Ασημίνα
Σελ. 9 Σκόνδρα
Σελ. 4
Δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότηταςί
Ευρωπαϊκή Αύση για το Προσφυγικό
Συζητήθη-!
καν μεταξύ
Αντιπεριφερειάρχη
Ζήτησε από
τις Βρυξέλες,
ο Πρόεδρος
της ΕΝΠΕ και
και ΕΒΕ
Καρδίτσας
Περιφερειάρ
χης Θεσσαλίας
Κστας
Αγοραστός
Σελ. 4
ΑΛΗΘΕΙΑ: Ζητούνται υπάλληλοι
Σελ. 7.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει τους παρακάτω υπαλλήλους:
Δημοσιογράφο με γνση στα social media..
Διαφημιστή με ή χωρίς εμπειρία ..
Πληροφορίες: 244108088-6977200595-Στείλτε βιογραφικό στο [email protected]