Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620- Αρ. φύλλου 17.614 . Τιμή 0,60 Ε - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γρaφeία Φ. Τοβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350
htp:/ww.pronosiogos.gr. [email protected]@picinosiogos.gr
Παράθυρον άνοιξε η απόφαση του ΣτΕ για επιστροφές έως και το 2018
ΝΤΞELAIΑΡΟΙΚΑΚΑΙ ΠΑ ΔΡΑ
.ΑΙΑΔΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΔΩΡ:
Ο Τς παράνομες μισες (ούλος 2015Μάος 2016) η Κυβρηση
oεδάαινα καταβάλει σε δόστις έυς και 5έη .
ΟΚ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Καμία σύνταξη δεν θα μειωθείξανα. στις υπηρεσιες 1
ΣΟ ΕΣΤΑ 17 ροτάσεις, ύψους 32 εκ ευρμε απόφαση του Περιφερειάρα
Και κέξυπναν συστήματα τρα
Ηπειρωτν!
. Στα θεπικά νέα των τελευ
Ταίων ημερν για το ούνολοτων
Ελλήνων πολιτν , έρχετα να
προστεθεί ένα ακόμη, που αpoρά την πιο ευάλωτη ίoως κατηΥορia , Τους συνταξούχου .
Ειδικές πλατφόρμες θα φιλοξενούν καινοτόμες εφορμογές ενημερνοντος
έως και για πιθανή εκδήλωση ακραίων καιρικν φανομένων.
. Οy μία , ούτE δυο αλλά 17
προτόσεις για ανάπτυξη και χρήση
ψηφιακν συστημάτων από rouς
ΟΤΑ που α παρέχον καλύτερες
υπηρεσίες στους πολίες, συναλι.
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
Πρόκεται για Το παράθυρο
που άνουξεγια mν επστροφή aναδρομικν ακόμη και δρων ,
που τα περιμένουν με αγωνία και
Εμεγάλη προσμονή α ουντα .
ούχοι , οι οποίο έχουν υποστεί
πολλαπλές μεκσεις στις συντάξεις Τους τα ελευταα χρόνια , με.
[PΕΠΟΡΤΑΖ
κού προϋπολογισpού 3.249.936.30
ευρ (και εnλέμου 315736330
ευρ) υπέγραψε χθες ο Περιφερe .
άρχης Ηπείρου Αλ Καχρημόνης
Έφαρμογές έξυπνης πόλης. .
πλατφόρμες ηλεκτρονικν υπηρε
ματα επιβίωσης , όχ μόνο στους : σν, Ψηpακές υπηρεσίες ενσχυσης
άμεσα θηγόμενους ,-1η σελ : της τοπικής επιχειηματικότημας. σύΗ επιστροφή των αναδρομικν και η ξεκάθαρη δέσμευ: ση του Κ Μητσοτάκη, πως δεν θα γίνει ποτέ ξανά καμία
μείωση συντάξεων, βελτνουν τα οικονομκά και ην αστοδοξία των χιλιάδων συνταξιούχων
αποκορύφωμα το νόμο ,- λαμηΤάμο Του ΣΥΡΙΖΑ , Τον λεγόμενο
νομο Κατpούγκαλοu .
1 Οι συνεχες μεισεις των συντάξεων , σε συνδυασμό και με
την κατάργηση των δρων , E,
χον προλέστ σοβαρά τροβλή
Πότε θα καταβληθούν
οι υντάξεις Ιοαμβρίου
Αυτόμαπα, μέσω διαδικτύου, θα ενημερνονται οι πολίτες και
οι αρpόδιες υπηρεσίες ακόμη και για πιθανή εκδηλωση έντο;νων καιρικν φαινομένων στην Ήπερο, όταν εeεί σε εφαΡΡΟήη ειδική πλατφόρpα από το Πανεπ. Ιωννήνων ..
Μεδικές τάξες μα εμάθηση της ελλμκής γλάσς
28 Γυμνάσια
υποδέχονται φέτος προσφυγόπουλα!
VM TΖΟΥΦΗ Να τους δοθε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας .
και Λύκεια της Ηπείρου
. Στη σελίδα 6
στημα προβολής κι διασύνδεσης ΤοΤικν μκρομεσίων επχερήσεων ,
μέχρι και διαδατιακή πλατφόρμα ατόμαης ενημέρωσης των πολmν
και πον OΤΑμα πιθανή κδήλωση ντονων καιpικν φανομένων , Είναι
μεταξύ των καινστόμων προτάσεων
εντάχθηκαν και Βα χρηματοδοτηθούν
από το ΕΣΤΑ.
ΜΙX. ΠΛΙΑΚΟΣ (δήμαρχος Ζσας):
Ικανοποίηση για τα
Ερτηση Στ. Καλογιάννη προς τον Υn.Περιβάλλονπος:
Tι ισχύει
προσαύξηση ύψους κτιρίων ;
Ψηφιακά συστήματα
στα Γιάννενα με την
. Er 304 ανέρχονται α
γυμνάστα και λύκεισ ης
χρος που θα λειτουργήσουν ως raς υποδοχής
και εκπαίδευσης προσφυ γόσουλων να Το σχολικό
έος 2019-2020
Από αυπά σύμφωνα με
ην σχετική απόφαση του
Υπουργείου Παιδος που
δημοσιεύτηκ στην Εφιμερ: δα της Κυβερνήστως, 28 βρ
σκοντα σην Ήπειρο και είναι τα ο.
ποίησή Του για
ην ένταξη πρότα σης Του Δήμου Zi
| Τσας - 11η σελ
οι Προτάσεις
α 17 πpοάσες
νlηούται διειχρνίεις για διατάξεις του τέρυ Οκοδομικού Κανοτισμού
. Ερτηση πpος
roν Υπουργό Πpβάλλοντος και Ενiρ
Yειας κατίθεσε ο
Σταύρος Καλογιάν .
νης με θέμα την προ
σαύξηση ύψους κ pίωv στην πόλη Των
Σχnpατίστηκε χθες στην Κενπριαί Πλατεία
Ένας. κύκλος διαμαρτυρίας
για το ΚΕΘΕΑ στα Γιάννενα!
VIlαταχρίoτ (πίθυmς Hρου): Ναπραμείεα wαυτοδιοίητο..
κόλουe 20 ΓΕΛ Ηoυμενίσος , 1ο pήσκο ΕΠΑΛουμεντοος , 1ο ηΔεν έχει αλλάξει κάτ για τη λειτουργία Του
ημερήσ ΕΠΑΛ
2η σελ.
ιωαννiνuν στο πλαί
σιο Των διατάξεων
του νέου Οικοδομι κού Κανονισμού (N. 4067/2012 ,.
με δεδομένο πως αρχίζε να ανα
θερμαίνεται ο κλάδος της οικοδο μής,
Όπως εξηγd στην ερτησή του
ο βουλευτής , "Με τον M 40672012
oK pepο 10, εάν ο oοδομν
Νπροβεί σε μείωση ου 11ησελ .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το Πανεπ. Ιωαννίνων θα έχει
Τμήμα και στην Ηγουμενίτσα!
ΓΝΩΜΗ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Μαληφθούν υπ' όψη
οι προτάσεις των ΟΤΑ.
rόruπη αλλά
rαρισστή στην
περίπτωσή Του
διαμαρτυρία
διοργάνωσε το
ΚΕΘΕΑ Ήπη
pος χθες το μεσημέρι στην Κ
ντρική Πλατεία Των Ιωαννίνων
διεκδικντας να παραμείνει Το
αυτοδιοίκητό του , Το οποίο κα
ταργείται με νέα πρόξη νομοθετΗ
κού περεχομένου Σύμφωνα με
αυτήν , οι δοικήσεις *11η σελ
Eεκάθαρη απόνηση του Υπ. Παδείας στον βοuευτ Μ. Κάτση.
>Του ΣΠΡΟΥ
Δεν έχει αλλάξει κάτι
στον σχεδιαυμό ανοφορικά με
η λετουρΡγία Του πανεπιστη
μιακού Τμήματος Μετάφpασης
και Διερμηνείας στην Ηγουμεν
Τσα , Το οποίο αναμέναται να α .
νοξει mς πύλες Του Το ακαδη μαϊκό έτος 2021-22 έχοντας
: pάλιστα επανδρωθεί με rο αναγκαίο προσυπικό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΛΟΥ
Εγκαιρα ο A.
της 1ης Οκτωβρίου
δημοσίευστ την πληροφορία ότι
ΝA iαμλυ Μκα.
BML.ά nτέ ήμβμη
φ ηp τιν Εία
-0ε. 12
μwφuoί wow
σελ.12
πρόκεπννα αυάζουν Aτα ωγκαλμφκες.iw
μενικές Αξες γενικά στην χρα.
άρα ετηpεάζουν άμεσα ro Νο ό
ωaννiνων και γιν- -11η σελ
ΓΝΩΜοδοτήσεις...
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
Eaπίας του διαγωνισμούγια της τηλεοπικές μεταδόσεις
Οριστικά χωρίς πρωτάθλημα
και αυτό το Σαββατοκύριακο
Μέγα πρόβλημα χωρίς
λύση τα σκουπίδια!..
Στην επικράτεια του κακού.
> ράφειο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Lavwivu
> Tυ ΑΤΕΛΟΥΚΟΛΕΜΠΑ, Οκονομολόγου
Δεν βρέθηκε ακόμη αντίταλος για φιλικό του ΠΑΣ
Τα σκουπίδια ήταν και είνο μέγα πρόβλημα
για την πόλη και την χρα μος Τα τελευτοία τριά ντα χρόνια , αλλά χρόνο με τον χρόνο έχει εmδεινωθεί . Η πόλη μος δεν είναι μια καθαρή πόλη!
Στη συνεδρίσση Του Δημοτικού Συμβουλίου
πριν από μερικές μέρες συνέβη Το εξής Τραγελαφικό που όλοι είδαμε: Ο νέος Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφσυνερ .
γοζόμενος με Τις naρατάξεις Των Nίκου Γκόντα και Αρη Μπαρτζ
κα - πρότεrνε γα Τις Δημοτικές Ενότητες Ανατολής-Πεδηνής- Πε.
ράματος ην nαpαχρηση της αποκομιδής των σκουπιδιν σε διτες εργολάβους για ένα χρόνο μέχρι να βρεθεί λύ - ησελ
. Οι φοβόμαστε είναι κακό , ό,ι είναι κακό, το
φοβόpαστ.Μπορούμε να πούμε ι aνα έγκλημα, γιατί έχουμε έναν κδικα νόμων τον οποίον παραβιάζουν ου
εγεληματικές πράξεις Ξέρουμε Τι είνα αμαρτία,
γιατi έχουμε έναν κατάλογο εντολν Των σποίων η παραβίσση κάνει Τους δράστες αμαρτωλού .
Για το κακό δεν γνωρίζουμε ποιος κανόνας παραβιάστηκε. Τοποθετημένο σε ασφαλή απόσταση από το πεδίο του νοητού, το κακό ανακαλείται συνήθως όταν επιμένουμε να εξηγήσουμε το ανε
Ψγητο! Γα τους προγόνους μας , το κακό γεννιόταν ή 4ησελ
. Ορυσηκή είναι ο.
πό χες η νέα αναβολή
Του πρωταθλήματος
της Super Leogu 2 καθς μετά ην επαναπpοκήρυξη Του διαγω.
νσμού για την παρο.
γωγή Των ηλεοπτικν
μεταδόστων Το θέμα
πήρε παΙ
11ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα