Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
0ιρΡFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12364
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Με επιτόκιο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Νέα έξοδος στις αγορές
Μέτρα
αναθέρμανσης
Ανησυχία από τις κινήσεις
της Τουρκίας
της οικονομίας
Ένα βήμα πριν τη χερσαία στρατωτκή επιχείρηση φέpε .
ται να είναι ο τουρκικός στρατός, σύμφωνα με Τις ανακο
νσεις του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.
Χάος και ανησυχία επικρατεί, την ίδια στιγμή , στη βορα .
οδυτική Συρία , μετά τους βομβαρδισμούς που έγναν κατά
τη διάρκεια της νύχτας .
Παράλληλα, μετά τη σφοδρή κριτική που δέχτηκε ο Ντό ναλντ Τραμπ με την απόφασή του να εππρίψα στην Τουρ.
κία τη στρατωτική επιχείρηση στη Συρία, ο πρόεδρος των
ΗΠΑ ίσπτυσε , μίσω Twittes , να cαπtιλήσε , την Αγκυ
ρα λέγοντας όπι αν τη Τουρκία πρόξα κάτι το οποίο εγ
με τη μεγάλη και ασύγκρτη σοφία μου, θεωρήσω όηι t
ναι εκτός ορίων , θα καταστρέψω και θα εξαλείψω την οκονομία της.
1,2 δισ.
1 μαντική επιτάχυνση του
,ρυθμού ανάπτυξης το
2020 στο 2.8% καθς και
πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% το
ΑΕΠ προβλέπει το ποσχέδιο του
νέου προυπολογισμού . Ανάπτυξη
2.8% το 2020 και 2% το 2019 προβλέπει το προσχίδιο του προύπο λογισμού
Προβλέπει ενίσχνση της ιδιοτιχής κατανάλωσης κατά 13%
και των επενδύσεων κατά 13,4% .
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνη σης εχτιμάται ότι θα παρουσιά σει πτση κατά 55 οσοστιαίες
μονάδες του ΑΕΙ στο 167,8% του
ΑΕΠ ή 331 δισ. Στα 1,2 δισ. τα μέ .
νοιξε χθες το βιβλίο προσφορν για την επανέκδοση του
10ετούς ομολόγου , με το ελληνικό δημόσιο να έχει στόχο
να αντλήσει 1,5 δισ. με 2 διο.
Η επανέκδοση θα είναι επιτυχής με τις προσφορές να φθά.
νουν τα 7 με 8 δισ. και το επιτόκιο στο 1,5% % , που αποτελεί και
Ρυθμίστηκαν οφειλές άνω
των 4 δισ. με τις 120 δόσεις
ιστορικά χαμηλά επίπεδα για το κόστος δανεισμού του Ελληνι.
κού Δημοσίου , από 3,9% που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2019
Οφελές προς Την εφορία άνω των 4 δισ. διακανονίστηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης των 120 δόσεων. Πρόκεται
για οφαλίς των οποίωνμε βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ,
λίγο πριν κλείσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα- είχε καταβληθεί και η πρτη δόση της ρύθμισης .
Ειδικότερα ,η διαδικοσία αυτή ολοκληρθηκε για 45426
ρυθμίσεις, από Τις οποίες με την καταβολή της πρτης δ6 .
σης, ισπρόχθηκαν ίσοδα 401,9 ικα. Συνολικά, το πλήθος
Των εγκεκριμένων ατήσεων ρύθμισης ανήλθε σε 660.082 ,
εν το συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό που ανηστοιχtί σε αυΤές ανέρχεται σε 6,370 διο Από το ποσόαυτό, τα 4,498 δισ.
tivaι αρχική οφαλή και το υπόλοιπο 1,872 δισ. είναι προ σαυξήσες.
το 10ετές ομόλογο .
ιΑπΗ Ελλάδα στοχεύει σε μια επιτυχημένη έκδοση δήλωσεο Χρή.
στος Σταϊκούρας και στόχος είναι η έκδοση να ολοκληρωθεί με
καλή διασπορά και χαμηλό κόστος δανεισμού.
Σημεινεται ότι
u ανa
γισμού επισημαίνει ότι η δανειακή στρατηγική θα στοχεύσει
τρα αναθέρμανσης της οικονομίας
μαζίμε τις νέες κοινωνικές πρωτο βουλίες . Στο νέο προυπολογισμό
ενσωματνονται όλες ο εξαγγελί
ες του Πρωθυπουργού για τις qοροεληρύνσεις του 2020.
κυβέρνηση στο προσχέδιο του προϋπολοφέτος στη διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του
Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων , στην παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας για τη διατήρηση μιας αξιόπιστης
καμπύλης αποδόσεων ελληνικν κρατικν χρεογράφων .
Αφορολόγητο με ηλεκτρονικές
αποδείξεις
HAegeaη στο Ελληνικό
με 20 εκατ. ευρ
Με χαμηλότερη τιμή η διάθεση
του πετρελαίου θέρμανσης
ΓAegean μπαίνει στο Ελληνικό με 20 εκατ . Σε
πρτη άση αγοράζει μετοχές αντίστοχες με
. ποσοστό συμμετοχής 1,66% από την Lamda
( ίδιες μετοχές ) εν στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας . Το συνολι κό ποσό της επένδυσης της Aegean θα είναι μετά από
αυτή τη δεύτερη φάση 20 εκατ.
"ερί τα 640 εκατ . ευρ υπολογίζει ότι μπορί
να βάλει στο ταμείο το υπουργείο Οιχονο- μιχν , ενισχύοντας τις ηλεκτρονικές συναλ λαγές . Μια από τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις ια την
υπερκάλυψη των φοροελαφρύνσεων ύpοus 1,2 δισ ευ
ρd, είναι η αύξηση στο 3056 του ορίοu των ηλεκτρο
νικν πληρωμν που σχετίζονται με το αφορολόγητ .
Μ ημή που θα είναι χαμηλότερη κατά περίπον 11%
-σε σύγρση με πέρυοι θα αρχίσει η διανομή του πε.
τρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΕ ΠE, Γάννη Αληγιξάκη , Αναμένεται να ξεκινήσε με τιμή
1,020 ευρ όταν πέρνοι ξεκίνησε στα 1,146 ευρ και στο
τλος της περυσινής περιόδου ήταν στο 1,136 ευρά .