Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγα1α
τον τόΠo τoυ
Πρrtet να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δαντίτης- Ειδντης - Δυήντής ΒΑΣ ΕΡΕΑ- Erς 50-4 φύλu 155 Τμή G60 αιρμ .Τπύτη 9 ιυβρο M9
ΣΤΙΣ 5 ΚΤΩBΡΙΟΥ
ΕΕΚΙNAΕΙ Η ΔΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Η ΤΙΜΗ ΕΕ ΕΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ
tuμφωνα με τον Πρόεδρο Πρατηριούκων Ν.
Πρέβεζος θεoφoνη α .
hοστρα η ιμή του ne .
τρελαίου θέρμανσης σε
πετρελαίου θέρμανοης να εξετάζει αηλαγές ούγκριση με nέpuoι 0α
στην Πρέβεζα όnuς κα στο καθεστς χορήγn - είνoι xαμηότερη κατά
nv εnoμενη Τptn 15 Οκτωβor . PEΟΡΤΑΖ
ου ξεκνά η
του Ερaς Τοελίτος
διάθεση
σε oλόκληpn tην ENa - σης του n5oματος 8Aεnτ .
δα , με την κυβέρνηση θέρμονσης ,
|συνέχεια στη σελ9
Σε επάρκεια βρίσκεται στην Πρέβεζα
0 αριθμός αντιγριπικν εμβολίων
Τ δήλωσε στην Τ.Φ. ο Βαγέλης Κύρλας
Σε εdρarα βρίσκεtαι uτή τη στιγμή ο
αρι0μός αντιγρim.
| κν μβολίων στην
| Πρeβζα , μς και ξε| κινά η ρίο δος των
Εμβολισμν .
σννέχεα στη σε
Μεισεις στις μηνιαίες κρατήσεις
Η σπέκουλα
της Κουμουνδούρου . .
Φόρου εισοδήματος επι μισθν και συντάξεων
Αναμένονται το 2020 λόγω Πολύ σημαντικν
φορολογικν μέτρων
Επιμένουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι ότι η Κυβέρνηση ετoιμάζει nερικonές συντά.
Μειoς στις μη .
νiαίες κρατήσεις φ .
ρου ειoοδήματος εni
των μιο0ν και τωνσυντάξεων , σνομένονται
το 202 , όγω n0nυ
σημαντικν φοροnον
κν μέτρων σύμφωνα
με όοο npoβAtnoντα
στο ηpοσκέδιο του ν .
ξεων , χωρές ωστόσο να μπορούν να
στηρίξουν το επιχεiρημα.
ου npoonoλoγισμού.
ρνήχεα στη οτ
ννέτοα ντη σΕ