Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικάος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδύτρια Σταυρίδου Ι. Στλανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974"
Ap. φύλλου 6880-11.967
0050 ε
Ο εορτασμός
Αράμα '86
Επικουρικούς ιατρούς
Εγκρίθηκαν από την Οικονομική
Σκληρή δουλειά
θέλει να προσλάβει
Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ
του Μακεδονικού
με στόχο την νίκη
νέα δρομολόγια για μεταφορά
το Νοσοκομείο Δράμας
το Σάββα το
Με κίνητρο τα 200ε μηναίως για ενo κιο Που προσφέρει ο Δή μος Δράμας
σελ. 3η
Αγνα στο Βλακα
μαθητν στην Π.Ε. Δράμας
με την Πυλαία
συλ. Τη
Θελ. 3η
σελ. 3η
Το φετινό Μακεδονικό Βραβείο θα
απονεμηθεί στη Δραμινή κορυφαία
ερευνήτρια Δρ. Δήμητρα Συμεωνίδου
Στις 11,12 και 13 Οκτωβρίου
Με ρεκόρ συμμετοχν
φετινοί Αγνες Βουνού
Παρθένου Δάσους Παρανεστίου
Της Σουζόνος Θεοδωρίδου
Το Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου ,
θα πραγματοπαήσει την ετήσια τελετή απονομής του Μακεδονικού
Βραβείου , τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου ,
στις 7 μ.μ., στην κεντρική αίθουσα εκδηλσεων του Δημοτικού Ωδείου Δράμας .
σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή
Ενότητα Δράμας , το Δήμο Δράμας και τη
ΔΕΚ.ΠΟΤ.Α.
Η φετινή τμμενη προσωπικότητα,
όπως ανακούνωσε χθες σε συνέντευξη
τύπου ο δήμα ρχος Δράμας , κ . Χριστό δουλος Μαμσάκος , θα είναι Δραμνή κορυφαία ερευνήτρια , Δρ . Δήμητρα
Συμεωνδου .
Η κα . Συμεωνίδου .
είναι καθηγήτρια στη
Σχολή Μηχανικν στο
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστν -Ηλεκτρολόγων Μηχανικν και
Ηλεκτρονικν Μηχανι
κν , στο Πανεπιστήμιο
Βistol της Αγγλίας .
Εναι επκεφαλής επστημονικός διευθυντής
του Bristol Is Open και
επικεφαλής της ομάδας
Δετύων Υψηλν Επιδο
σεων . Εναι κορυφαία ακαδημαίκός στον τομέα των
Οπτικν Δικτύων και της
Οππικής Ασύρματης Σύγλ
σης , με ιδαίτερη έμφαση
Της Σουζνας Θεοδωρίδου
Ψνέντευξη τύπου για την φετινή διεξαγωγή
των 13ων Αγνων Βουνού Παρθένου Δά4σους στο Παρανέστ Δράμας, πaραχρησαν ο δήμαρχος Παρανεστίου , κ . Αναστάσος
Καγιάογλου , ο Τεχικός Σύμβουλος Ασφαλείας
των Αγνων , κ . Στέλιος Μελισανός, και ο Α 'Τ χοκός Δευθυντής των Αγνων , κ. Δημήτρης Κιο
ρογλου.
Οι Αγνες Βουνού Παpθένου Δάσους Παρανεστίου- Vrghn Farest Tral
πραγματοποούνται για 13η
συνεχόμενη χρονά , και θα
πραγματοποιηθούν στις 11
με 13 Οκτωβρίου , σε διοργάνωση του Δήμου Παρανεστίου , της Περιφέρειας
ΑΜΘ-Π.Ε. Δράμας καιτου
Φορέα Διαχείρισης Οροσεράς Ροδτης , με τη συνδρομή του Κέντρου
Περιβαλλοντιής Εκπαδευ
σης και του Γυμνασίου με σρτερο σ κκ. ΔΚoρομου, AN Καγοoμου, Μι ΣΤΜ
Λυκειακές τάξεις Πορανε λισσνός
στίου .
Προβολή του φυοικού πλούτου
του Παρανεοτίου μέοω Των Αγνων
στήμιο του ΕsSex Το 1998, επέ στρεψε στο Πανεπιστήμο του
Essex και στη συνέχεια προ
σχρησε στο Παεπστήμο τυ
Βistol για να ακολουθήσει μακρόχρονη σταδιοδραμία στην
Ακαδημαϊκή Κανότητα .
Ειδικοί τομείς διακρίσεων
της Δήμητρα Συμεωνίδου
Κατά τη δάρκεια της θητείας της στο Αleatol Submarine Netwαks , πέτυχε την
υποστήρξη συνδέσεων προς
πολλαπλούς προορισμούς
δήμαρχος Παρανε σήου.
Μάλιστα ο κ . Καγάογλου ανοφέρθηκε κα.
στην αφίσα της φετινής
δοργάνωσης, η αποία
απεκονίeι έναv αeλητή
nou τρέχει κα έχει δοθί
από τον Δραμνό φωτογράφο, κ.
Αoφάλεα και τeχνικά
στικά
Την έναρξη της παρουσίασης των φετνν αγων Των Αγνων Βοο pατmaμήτρη Κατραντή
ένανε ο δήμαρχος Παρονεστίου , ο onoioς όπως υποστή- Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο κ . Μελισσινός, ο αποίος
ριξε , οι αγνες ηpοβάλουν την πeριοχή του Παρανεστίου συμμετέχι στους Αγνες Βουνού Παρθένου Δάσους Πακα τις ομορφός nou διαθέτει -Συνεήζουμε ως νέα διοί- ρανεστίου από το 2007 , εν φέτος όπως σημείωσε θα έχ .
κηση αυτή την δοργάνωση, με την προϋπόθεση τη νέα επτελικό ρόλο Αντκαταστάτης του κ . Μελισανού θα είνα
χρονά να αναβαθμίσουμε τους αyνες κα να τους εμπλουτίσουμε , στε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα .
Ο Δήμος Παρανεστίου , άπως επεσήμανε ο κ . Καγιάο - ναέρθει ο αθλητής να τρέξει, αλλά κα οιδιοργανωτές να
Υλου , διαθέτει παρθένο δάσος , αματικά λουτρά , καταρ- φροντίσουν για την ασφάλεια αυτν που τρέχουν, αλλά
ράτες , φράγματα , λίμνες , τον ποταμό Νέστο , κα
πραγματικά αξίζει κανείς να επισκεφθεί την περιοχή .
Μέσω των αγνων , προpάλλεται η περιοχή μας και ενσχεται η τοπυή κονωνα. Ερχονταιεπισκέπτες , αθλητές να αγωνστούν περίπου 80 αeλητές , στα 100 μ οι συμκα συνοδοί, από όλα τα μέρη της Ελλάδας , αλλά και από μετοχές ανέρχοντα περίτου σε 80 αeλητές , στα 46 Χu η
το εξωτερκό. Ενισχύετα τoράλληλα κα η ευρύτερη πε - συμμετοχή των αeλητν αναμένετα περίπου στους 180
ροοχή του νομού Δράμας , εν χφειάζεται και πpέπa να κα περέτου 200 αθλητές θα αγωνιστούν στα 10 χμ, τα
υπάρχουν και να δι τηρούνται τέτοες δράσεις.
Ως νέα διούτηση, βρήκαμε την διοργάνωση των αγνων 10xυόμετρα ορενού τρεξματος στην Ελλάδα . σεAη
σεπολύ καλή κατάσταση,
εν υπάρει και η Οργανωτική Επιπροπή, η οποα
βοηθάει πάρα πολύ,
καθς επίσης κα α εθελοντές , όπου χωμς αυ τούς
να πραγματοηοηθούα.
αγνες . Ενα η ψυχή των
αγνων , κα φέτος αριθμούν περίπoυ τους 350.
επεσήμανε μεταξύ άλλων
ενεργοπο
intemet
Η κα. Συμεωνίδου , άνοιξε επίσης τον
στα δκτυα 5G και πρωτοπόρος ερευνή - κό οντας την υποδομή για το παγ
οκ. Πργος Διδασκάλο
Το σημαντικότερο , άτως ανέφερε ο κ . Μελισσινός , είνα
τρια στις υποδομές των sman citos .
Η κα. Συμεωνίδου , σπούδασε στο Αρι . δράμο προς τις υποδομές του παγκοσμίου
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , δικτύου και του κέντρου δεδομένων της
όπου έλαβε πτυήο και μεταπτυχιακό δ - Deta Certeς και μέσω μεγόλων βιομηχαν πλωμα από το Τμήμα φυσικής . Επίσης , κν συνεργασιν έδωσε λύσεις για αμποέλαβε το διδατορικό της από το Πανεπ ΝΑ
κα των εθελοντν ,
Οι φετινές συμμετοές αναμένεται να είναι εντυπωσιακές , καθς στον μεγάλο αγνα των 162 χλμ αναμένετα
ρικά δίκτυα.
σελλη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
οποία όπως επεσήμανε οκ Μελισανός, αναιτα καλύτερα
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πάνοα δλα 6ας αξοπo
μεαθάmησ τρνωπο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ν θα μπορούσαν
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΒEΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
T 25210 55122 Ο 6977 472890
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Dyslexia Centers
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
TΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης anaκoνση
ηεξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnχoς Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονmικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Ynέpnxo-Τiplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
, Μέτρηση οσικής Πυκότητος
, Ορθοnαντοράφος
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής [ΔΕΠΥ)
"Η προoφερά ιoχύει έως 31/10
Περικλέους Κάβδα 6, Δράμα
Νέa Διεύθuνση
Τ. Παπανδρέου 34-2οsΟpοpos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email [email protected]
25210 30 011

Τελευταία νέα από την εφημερίδα