Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΕΤΑΡΗ
οσ0enN κΗ
ΗEAΑΡΤΗΤΗ ΠΕEΡEAN EΦΗΜΕΡA ΕΟEωPHE 36
Βραδιά Ευριης ΠρομηθέαςΜονακό στο -Τόφαλος
Τον σκότωκx με 32 οppής,
αλλά είxε ελαφρυντικά
ΝλτΑΚΟΡΙε 0yείiK ικλ0
ΑμΕΜιμκρά μεs Eim Cρ.
Δ μια ατουενκ tiκοτε
Σέφaό γα τη yaτiύ μλhΜνή ΣηΝ
κοu F0μn
nrς Σe AεaVpΠπρ tn mί
-ι3 εμεηςεκαμέαε, Ο τκ μ 9ε
Τν κ τι φrί.0 κ0αίφην τhat ΕΣ
νΣίνρα0
Βροχή κα σκουριά
|σβήνουντα φανάρια
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ
ΠΑ ΛΥΣΗ
ΧΚDΑTΑ οpευση νερού
στο κεντρικό δίκτυο , έξι χρόνια
άκαριοί διαγωνισμοί
ΟΕDλοt ys
ap εp ε
pbetuευαροΨ
mp Ec0c φω
ΦεaΕaοw 6
bυpot nt ε
mκομdο
oi fm
Mm0ο , i
μκ4λις Μrcp
pα ονεν α
oκMς o ngnς
b piκ
κά νt Μtn
ΤΡΟΓΟΝΤΑΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ
Η OPΕΞΗ
ΒET oε κίνδυνο οι οδηηοί .
Δένα βλάβες την nμέρα oτην Πάτρα
S p0 δκto
DSPed Peb μ
9uφυή roaΗ
δγtι pφt stε
στν o
Οιχοράξεικ
τα συμβούλια ,
nnopeβοη
ΣΧΕΔΟ au
LaPepa εpoν npe
τeotgem
ΚΑΙΜΑΚΩΝΕΙ . u A ό
Το μεγαλύτερο σκάνδαλο του κράτους
Ο1 έpαβου
κατά του
εαυτού τους
wν ν μ
EΙΜΑΣΤΕ Npob γο
- 0 αό p
κού nutn
a Κομp
ΑnΟ 2020, npor
0Δnun o νο o No δo τνo wo
στu ι Οφω m καμί ουοΚΡΗ κ
on Au M Ηάo pn w η τ κ
ΔΩΡΑμεθ oo KΟΡA
ono ΑΝO.
τ οrwou
ΜT4 4ω
υμpδς ηw
στν tun ων 100
ΝΤΕΖΕΝΕ
4Tald
ΒATΙΔΗΣ Γ. επε.
tIm Δrwwa Α
Es 1κ o n-p 0
Τ010ί b ήκ ν κ