Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5258

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

14 ΚΑΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

∆ιήµερο
Τσίπρα
στην Αχαΐα
ΣΕΛ. 2

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,1 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

120 δόσεις:
1 στους 3
στη ρύθµιση
ΣΕΛ. 10

«Τους επόµενους µήνες
θα λειτουργήσει
η Καρδιοχειρουργική»

ΠΩΣ ΘΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,
Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΕΛ. 3

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ «ΜΕΝΟΥ»

Kρας τεστ

στο Συµβούλιο
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΛ. 6

∆ΕΚΑΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ: ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (1,5%)

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 21-26

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

Ελαφρυντικά
και εξαετής
κράτηση...
ΣΕΛ. 4

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΜΟΝΑΚΟ
(7.30 µ.µ.) ΣΤΟ «ΤΟΦΑΛΟΣ»

Ευρώπη:
Μέρος 2ον!

ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ «Γ»
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Τρίγωνο ασφαλείας στην Αν. Μεσόγειο
ΟΜΟΘΥΜΗ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΛ. 11

n «ΕΦΥΓΕ» Ο ΓΝΩΣΤΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ, Κ. ΚΑΙΣΑΡΗΣ

Στα... αποδυτήρια
του ουρανού

H νέα ∆.Ε. του ΠΕΑΚ