Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΡΩΙΝΗ.
(ωκΙΛΚΙΣΗ
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιο
γραφία
στον. Κιλκίς
ΕΛΛΑΣ
eidisis.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019-έτος 20ο-ISSN: 2654-0533-αρ. φύλλου 4964-0,50 ευρ
Εν τέλει μόνη συνταγή
του νόμου
η εφαρμογή
Στο Συνεδριακό
Κλκίς η ανταπό κριση- συμμετοχή δημοτν
ρέων στην πρόσκληση για διάλογο επί των αδέσποτων και δεσποζόμε
υπαρκτού προβλήματος
εγείρονται κατά περιόδους
και φοΤου
νων ζων αποδείχθηκε μικρότερη τόσο του
κραυγν διαμαρτυρίας
όσο και Των
σελίδα 5
Φιλόδημος και εηγειοβελτιωτικά στο "μενού"
Συνεχίζονται οι αγνες του Σκακιστικού
Ομίλου Κιλκίς
Στην Αθήνα
Δήμαρχος
στελέχη
Δήμου Παι
ονίας σε συναντήσεις
εργασίας
σελίδα 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΝΟΔΕ Κλς της Νίας Δημοκρατίας σας ποοσχαλεί στην εκδήλοση προς
τιμήν των ελελοντν ατιτροσπων του κόμματος στις χίλτες των εθνιχν
εχλογν (7-7Τ2019) στο ν. Κιλκίς που θα πιωγματοποηθα
την Παραοκευή 11 Οκτωβρίου , στις 20:30, σο Κτήμα των Ευχν .
Στην εκδήλυση Βα τιμηθεί χαιοτ. βουλευτής θεόδωρος Πασαλίδης
Στην εκδήλωση θα παραστούν ουπουψpς Μακεδονίας Θράκης . Καράσγλου .
ηνφυπουογός Αγιοτικής Ανάπmξης Φ. Αραμπαή
να Γoαμματέις Πόλιτικής Επιτρomής της Ν.ΑΓ.Σεργίον
σελίδα 3
Συνδυασμός" Συμμετέχω" Ο Δήμος στα χέρια
Πολίτη
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
Τιμή πρόσκλησης 15 ετρ
(πίηρeς μενού-μα φιάλη κοσ)
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΜΟΓΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ & ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟ .
Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ"
KIAKI
AWMOO
Δημάρχου Δ. Κυριακίδη στην αναΣυνδυασμού 'Συμμετέχω-Ο Δήμος
Πολίτη"
Απάντηση
κοίνωση
'χέρια
Η πρόληψη σζει ζωές
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΒΑΦΗΣ
Μόνη έγνοια σας η δημιουργία
εντυπσεων και η επίδειξη. .
Κυριακή 13 Οκτωβρίου
ρα 7μμ.
Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κιλκίς
σελίδα 8
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
12 μελοποιη μένα ποιήματα
Συνάντηση Γιργου Γεωργαντά
με τους επικεφαλής
σβεστικν Υπηρεσιν Κλκίς
από το μουσικό σχήμα
οι ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ"
των ΠυροΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Μήνας κατά του καρκίνου του μαστού
Φωταγγηση Δημαρχιακού κτιρίου