Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοpτστoα
pιΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
τ. soΤTAE
nαyo09Υ0 o
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ε Mpiυ 1- Κp ΤΗΝΤΗ9 ΟΚΟ5ΗΟΥ 3019
www.olympiobima.gr
Βoς μou woe
TμήΜo w Βp
ΤΑ531Ο44
ΑΠΟ ΗΝ mΟΣnΟΝΔΙΑ
PAΕΣOΥΤΛΛΗΛΟΝ
ΑΥΡΟ ΣΤΈ 4 ΣΤΟ ΕΡακο
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕRΝΗΣ
AΝΑLA ΣΕΝ οικο ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΣΡΗΣΙΣ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΤΟΥ
ΕΚΠΔΕΥΤΚΟΝ ΠΕ ΠΕΡΑΣ ΣΕ
BTΑNΤΗ rΗ ΣΥΜΕΛΕΥΣΗ
Η νέα σχολική
χρονιά βρίσκει
την εκπαίδευση
αντιμίτωπη
Ε ΠΑΡΑΠΟA ΠΡοMΜΑΑ
Στο προσχέδιο του
προϋπολογισμού μέτρα για
την τόνωση της οικονομίας
Ενημερωτική
εκδήλωση για το
πολυνομοσχέδιο
noy mHΤΕΙΤΕ ΣΥMΒΑΣ ΕΙΣ
ΜΕΜΠΟ Φ0ΟΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟEΛΛΟΡΥΝΣΕΕ
Εη Γκή lwi m po nη ος
1r o ο Δημοκό Σγοbo Mpς o
πpομoβ ατό nμη wυ ύ
ΕER poμυ α mpoν με
cυς aς wK pisς
κ φμ ου οu C
μον σο μακυς ατδn
η σo κον p rαδαη
μmμπήα nοM ο γο ca η πdή mpaκu Υmupίυ
Πoςφωύo σαλί, Το
ον0 ό Τμ (κε w oopa
ΕΕ)μμ pκς 4ας μ
Ε όn τupήm φμό
ooν προύpς ν μρ ν
δμ w ούν
- μγς πλς σεληην Ελκ
ηστο oηοbε Sς ακιδηbος
Τμντυ να mμpuνa
φo δόλη κι ς κομς γα ο
ά ομ mιpρnp opα
b Kηo Μμ οτύo
Τραπτοη Aοmς oaς Dα
pio pρο Πη o Εραό oτρο
Κανς μ οοπότηημρη
pa κμο
ΠΕTEΛAο eePMANσΗΣ
Μειωμένο κατά 11%
από πέυσι τον
Οκτβριο
Σε επίθεση από
σκυλιά αποδίδεται ο
ΣΜφΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΜΑΕΙΜΟ
ΕΤΑΙΡΟΜ ΕΜΠΟΡΑΣ
ΠΕΤΡΕΛGEMDN
θάνατος Των ελαφιν
ΣΤΟ ΔΗΜΟτικο ΠΑΡΟ
ATEΡΣ
Κa 11% ά0 π5
oπpoipμοaa οon μεmp
οooη ή γo ναμς
poοςοu oμυ Bbv Αrpς
nepaa n φ ς μός, η
nυ iu a μορp 1coν
p vά pο αo 110ειp unovη ή
cuw O ο tu 10o 1,1 pονα
poσo κ oης πηρόδu o Αmomu
Gκopμμο oρος o Σuδάμου Γo
ΣΤΟΜΕΥΜΑτΙΚο ΚΕΝΤΡΟ ΑΟΣ ΦΩΠΟΣ
νπ Αλ ης ο ήoνπη
tμοpoο,ο Κoδpος να η
w nν ατόmν pοpση
ησον Πpοό ov ημον
o o θαεa oτn a
υβeλς
οιοςα n ηστό α θα μποpoύoεvoοsioνη ovο ο
ημa ήp 0000 γαο
Ημερίδα από την Μητρόπολη
και τον σύλλογο Αρχιτεκτόνων
AΡΧΙTΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΕΙ ΚΟΝΩΝA .
Σ n αό οo ο
oνoος τά ελοpίν , p rό λμς μέρας
ον rμε Μ Μopτς Σύμp. ο μ o
m n Tp, οrdς εo
ναp δ βηovmη oμ
o ς pον δομα πςα
Εo ήoυu
δσp μοή
που τύα η
Μηpmuηηο
oς Αp r
ΣAΜIM ns μ
tμ pμτή
ΓMO reu A
1ου η Y Κ οΥΚΑTLΜ
o ς ο α
neoo ήον άποαη όαo na
oο πα rp ow κό poη
mra ά op οο AMυ α
Επapα οοςaμο σοπρόpμα
σεpo u uonu ο δμος Μαnpn.
Crs μά ς ά opουςuο
Ε 6 μo uν 100, ο
οpμός νοo ups ό my
ποηης Κopης έχιπολτ
n λά &νόwΡ "
oeprς, nς κ tpν ουμ0
an ο a δ
όνo ο κ Τ ς οοοiανς oύ
oμαθo πβ ς κα oο δήμο
Καε rς , pο μόοuναλήμούν diam
ovμra μnα.
Ευχαριστήριο
|Οτως Γον nοκόνον κυ 1ou ruκό υ Μpr , ηομαήο
0μ , aήμο
ou Δμοu αης ση οη Τον
Υηpοuνκ μς ου Aγω μκω ν
κή aυ χφηί ο n)oν
oς α ομa
πpοumκr ο
τopα τ ας η
ηao μi
Anuκn
ηpoμ σος .
uμ όόνo ΟΙ
Ας Φφ Η
συμη4ήμα t
5K η Π u
μAp ou nsυ
γeρά n
Δ n0ί
Μεβ -wη
0pouΡa
ΤΡΟ 4ΑΣ|
Θη. ΜΗΚΤΑΙ
ΕΥ κονρυοΣ
ΕYDOR
φίλτρο βρύσns
ΣΤE ΒΡΥΞΕΛΕ
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛΕ 1STΝ ΥΕ
Στην συνάντηση Δικτύωσης
και Μεταφοράς Γνσης
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΕΡ Σ κ ΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
Επτητ4Π113τ n SΓ
2Να 5Η
ΔΕΠΕΕΑΝ
Το φpo βρύσn TO νόέτα
auεi σν βρύon κουφo..
BNa υμβατά με τ nepooωeρes
Βνoεs σράs
Πωλουνται αυτόναμα διuμερία ναrα
στην Δεπτοκαροά Περίας από 5 Στμ
εως ΒΟτ καντά στην θalneσα.
Επαγγιλμαι ικα ακίνητα και
οκόπεδα εντάς σχε δiου και εκτός
στην Λιπτοποροα και πλάκοΔιταχωραυ.
Τιμή ΣΟΚ
12,90
Τnλ. 2351091197
www.e-ydor.gr
Dηo uo ν .
Τ εpoως ν
o m Npς nng Bεreηγκή.
"A 0νisies Μ a u
Ν21320-12 10
α71 Ρ1550
συpμτυς φφς ποpheiepe ο Δήας Κατ Κοτος
κοτνς
wwwserροι.gr. iedομτerpo.gr
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
, ωdai450ΛΟ Η09.
Μόνο μερικά από τα οφέλη που απολαμβάνουν όσοι εμπιστείονται σε εμάς την
ξενόγλωση εκπαίδευση των παιδιν τους .
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
5 5vi
0οl Οw,
schoor
οοΤ 0αΥν