Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: Ι.& E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.613 . Τμή 0,60 Ε. Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Παρέμβαση της ΕΣΕ (κορυφαίου φορέα Εμπορίου) προς τον Υπουργό Οικονομικν
ΜΑΓΑΠΟΚ ΝΗΡΑdWM ΗΑΓΟΡΑΙ
ΟΙτετα η κατάργηση αναχρονιστικν φορολογικν διατάξεων Ητήm του άξονα απασχόλησε τη συνάντηση Κ. Καραμανλή-θεσμν
λειτουργία
νέων σταθμν στην Εγνατία Οδό!
Ορθολογικά διόδια και
καυ ούχιονα εργαλία ελέχου των εισοδημάτων
@bgίnς ήpπρμένν αι αι Μηιγμοές Ετηραγίες τς Hupoυ .
. Η κατάθεση Του προσχεδίου
Του προύnολογισμού
δημιουργεί κατά γενκή εκτίμηση
θετικό κλίμα στην οικονομία, Το ποίο ενσχύεται και από τη χθεσνή κατακόρυφη πτση Του επιτοτ0 2020 ,
ΡΗ υβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Τους διπλασίασε μέριξε το μπαλάκι στους επόμενους
Τόνισε ο Υπουργός Υποδομν. Επιμένουν οι εργαζόμενοι όπη παροχρησή
της είνα λάθος . Υβριδικό σύστημα από το 2020 στην Ολυμπία Οδό
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
. Αναμφίβολα , σπουδαίο ρό .
λο έχει παίξει η Εγνατία Οδός , ως
ο πρτος υτοκινητόδρομος που
διασχίι mην Ήπερο στην dρση.
της γεωγραφικής σπομόνωσης
Της περιοχής που κσνείς δε μπο
ρεί να παραγνωρίσε
κίου Του δεκαιτούς ομολόγου στο.
1,5% από 39% που ήταν Το περασμένο Μάρτα
Οι δύο σημαντικές εξελξες χ pεrζονται με κανοπηση από ην
αγορά , που εξακολουθε όμως να ζη
τά και να προτείνει μα σερά πρόσθετων μέτρων, στε να αναπυχθεί
η οκονομία και η επιχειρηματικότηνα.
Τη λίστα με τα μέτρα, τα περιλαμ βάνει ο κορυφαίος συνδκαλιστικός
φορέας Του Εμπορίου , η Ελληνιή
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Εmχεερηματικότητας (ΕΣΕΕ) σε εmστοΗ αγορά παίρνει μια ανάσα από το νέο Προύπολογισμό,
αλλά η έξοδος από την κρίση απατεί και πρόσθετα
μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος, εκτιμά η ΕΣΕΕ..
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
λή Της προς τον Υουργό Οικονομ
κν Χρήστο Στκούpα, κάνοντος μα λιστα λόγο για φορολοpή μεταρ.
pύθμσηp . 0 πpοτoΤα τελευταία χρόνια όμως α συ ζητήσεις σχεπκά με την παραχρη
ση του άξρνα σε ιδύτες και για την
, ουξηση παν διοδίων προκαλούν aνησυχία στους Ηπειρτες , ειδκά σε
όλους εκtίνους που τον χρησμoποούν σε τακική βάση .
Edρεση της φέτος anό
τους δασμούς των ΗΠΑ
ζιτά η Eλλάδα
+ 11η σελ .
Θα υπάρξοων αυξήσεις στις τιμές διοδίων της Εγναriaς
οι οποίες όμως θα είναι ορθολογικές, όπως ανέφερε ο
Υπουργός Υποδομν Κ. Καραμανλής .
Με αφορμή την πανελλήνια συνάντηση ΚΤΕΛ
ceλ.12
Επίθεση Δημητρίου κατά Γκίκα
με το Επιμελητήριο στη μέση!
Δυστυχς , δρομολογημένες κα τοστάσει δσκολα αλλάζουν συτό
οχύα και γα την Εγνατία Όπως ε
πβεβαίωσε ο Υπουργός Υποδομν
Κστας Αχ. Καραμανλής , θα υπάρξει αύξηρη στα δόδια , η οποία
ωστόσο θα άναι ορθολογή εν θα
λετουργήσουν και νέοι σταθμοί
Οσο για την παραχρηση, δεν άνο: εταχαρτιά του για το αν θα συνεχστεί ο νυν διαγωνΣαν Ευρ. Επροπίτο Βέμα απότον ΜΚεφαλογάνη
κlΠieγμέoο ο Προδρος του επεή δυ. ολήρα Επτακτική η ανάγκη να ληφθούν μέτρα
προστασίας για Τσίτουρο και τσικουδιά
Vkβαίνση ατό ην Πρφήραα Ητρoυ για την έχδση άδειας.
Και τηλεφωνικά
οι διακανονισμοί
οφειλν στη ΔΕΗ
. Στη σελίδα 6
Η πρόσφα
γενική συνέλευση
Των ΚΤΕΛrης χ
ρας στα Γιάννενα
άναψε ξανά το. .
φυτίλ Της κόντρας
ανάμεσα σης πορατάξς Του Εμελητηρίου Ιωανvίνων , εκrίνη Του
νυν Προέδρου Του.
Δημήτρη Δημητρίου και αυτή
Προέδρου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
ωανννων Γρηγόρη Γκίκα, που E .
χει τον ρόλο της μείζονος αντολίτευσης στο Επιμελητήρια
Οκ Δημητρίου , με αφορμή το
γεγονός ότ δεν προ - 2η σελ
. Πέντε μέρες απομένουν (14
Οκτυβρίου) μέχρι να ξεκινήσει η
αποσταγματική περίοδος , η ο.
ποία θα διαρκέσει έως και nς 13
Δεκεμβρίου και οι αμπελοκαλλεργητές έχουν ξεκινήσει ηις δια .
Επικίνδυνα aησυηικό Το Πρόβλημα στα Γάνενα
Οι ΟΤΑας αναλάβουν επιτέλους
σοβαρά τη διαχείριση των αδέσποτων
>Τι αναφέρει ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Ηπείρου
Χθεσινές δηλσεις του Υπουργού οικονομικν
Με προκαταβολή και σε πιο
πολλούς το επίδομα θέρμανσης
δικασίες για ην έκδοση άδειας, Ε.
Τσι στε να στηθούν τα πατροπα.
ράδοτα ρακοκάζανα στα ορεινά
κυρίως χωριά Της Ηπείpου
Στο μεταξύ, η φεmνή περίοδος ; mou υπάρχε και στην
απόσταξης ισίποuρou
Στο εράστιο
και σταθερά διανζόμενο πρόβλημα,
VΕπιμένουν α βνζινοπλες στη μείωση φορολογία ..
Ενας Ηπειρτης στοτιμόν
ΙΟΚΗν Το0στονnίδης Επιεφαής Τρίn, 150pt
περιοχή μας με την
δισχείριση πων αδέ.
σποτων ζων , ανα φέρεται ο Παράρτη.
μα Ηπείρου Του Πανελλήνιου Κηνιατρ κού Συλλόγου , καλντας Τς νέες
Διοικήσεις της Τοπικής Αυτοδιο
κησης και κάθε εμπλεκόμενο ,
, στην πιστή εφαρμογή mς νopo θεσίας.
. Την τρχόμενη
Του ρoφείου Της ΕΕ την Eέδα ου, 5rνά η διοθεση
πετρελαίου θέρμαν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
.Ο λμ.
σης και οι καταναλωτές αγωνούν για
ro που θα διαμορφωθεί η ημή ου Η
Ομοσονδία Βενονοπωλν Ελλάδος
(0BE) με χθεσνή a νακοίνωσή της αναφέρει όn από τα μέχρ rρα στοχεία, η Τμή εκκίνησης θα είναι πε
ρίra 3.5-10 λπτά 2η σελ
μπατριτης
|pας Κωνσταντήνος Το0Τοoπλδης με
καταγωή α| πό το Μέτοβο αναλαμβάνει Επικtφαλής του ραφeί.
Ιου Του Eηρωwa : - 11η σελ.
Η15χρονος στη Μικρή Γότιστο
καταπλακθηκε από
| Του Γ. ΓΠΑΝΝΑΚΗ
το αυτοκινητο του
σελ . 12η
Στα Γιάννενα το θέμα των αδ
σποτων έχει λάβει ο
*11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Αντίπαλο για φιλικό ψάχνει ο ΠΑΣ Γιάννινα
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Περήφανα γηρατειά...
Προς νέα αναβολή
το πρωτάθλημα της SI2
Ηειρηνική παράδοση των
Ιωαννίνων στους 0θωμανούς . .
> Του ΜΑΞΙΜΟΥΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αύριο η οριστική απόφαση
Την 1η Οκτωβρίου coρτάστηκε, και στη χρα μας η Διεθνής Ημέρα Ηλικωμένων, μια πο γκόσμια πρωτοβουλία nou προφανή σκοπό έχει
την προβολή της ανάγκης για μέριμνα που πρέ
πει να επιδεικνύεται στα άτομα της τρίτης ηλκίας , Στην Ελλάδα , η ανάγκη συτή καθίσταται πλέον αδήρπη καθς σπάμε το ένα μετά το άλλο τα
ρεκόρ στη γήρανση πληθυσμού - όχι μόνον λόγω της αύξησης Του
προσδόκμου ζωής , αλλά και της ραγδαίας μείωσης των νέων
ηλιον . Δυστυχς , τα πρόσφστα δημοσιευθέντα στοιχεία της
ΕΑΣΤΑΤ γα τη δημογραφική καπάσταση της χρας επιβεβαινουν τα χειρότερα σενάρια . Γι μια ακόμη χρονιά, Το 2018, οι θά .
νατοι ξεπέρασον Τς γεννήσεις κατά 33.857. Δηλοδή, 4η σελ
. Από αναβολή
σε αναβολή πηγα
νι το πρωτάθλημα
Της Super League 2
κα, όπως άλα δε
> Γρφει οΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
Είναι γνωστή η ημέρα mou aτελευθερθη-.
καν τα Γιάννενα από τους Τούρκους , η 21η Φ
βρουαρίου 1913. Είνα όγνωστη , όμως , στους
πολλούς η ημέρα της υποδουλσεως Της πρω.
τεύουσος της Ηπείρου.
Τα γεγονoτα έχουν ως εξής Στις 29 Μαρτίου
1430 η Θεσσαλονίκη κυρεύτηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι ε .
καλα ανέτρεφαν την ανίσχυρη άμυνα της βενετικής φρουρός Τα
τουρκικά στρατεύματα λεηλάτησαν την Πόλη και εξανΣαββατοκύρακο θα
υπάρχει αγωνστική
δράση για Τον ΠΑΣ
Γιάννινα και Τς υπόλοπες ομόδες Της νεοούστατης κατηγορίας.
Η διαφωνία που έχει πρoύψει με την ΕΡΤ για τα ηλεοπτικά 11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα