Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνη Εφημερίδα τms Hneipou - δρυτήs Ειθ. Τzάλλαs- Έτos 930- Αρ. Φυλλου 24661-Ττάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 -0.60 Ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ενα Παιδί μετράει
τάστραν από το ΔΗΠΕΘΕ
Φιλικό για να μην ..
ακαείν στην ξηρασία
Eνημερθηκαν και
ευαισθητοποιήθηκαν
ΣΕΛΙΔΑ9
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
Προ των ευθυνν
ης η αυτοδιοίκηση
Με τιμή 1,02 ευρ το λίτρο αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του Πετρελαίου θέρμανσης,
σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βενζινοπωλν και τον Σύνδεσμο Εταιριν Εμπορίας Πετρελαιοειδν
αΤΣΟΥΧΤΕΡΟ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΑΝ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ
Τhν ανησuκία του για τκ τερόστες καθυστερήσεις και Παραλείμεις.
nou xoρακτηρίζουν το ηρόγραμμα
διακείρισης αδέσnοτων ζων , εκ
φράζει το nαράρτημα Ηπείρου του
Πανελλήνιου Κrmνστρικού Συλλό yου, θέτοντος τους δήμους Προ των
ευθυνν τους .
ΣΕΛΙΔΑ &
KEOΕA
Βρίσκει ανταπόκριση
το κάλεσμα
Διευρυμένο
επίδομα
θέρμανσης κι
Με σύνθημα Κάτω τα χέρια anό το
ΚΕΘEA μέλn, γονείς , εpγαζφμενο
και φίλοι του ΚΕΘEA θα ενοουν
oήμερα ις φωνές τους με φορείς
και ουλλογικότητες από τον χρο
της απεξάρτηoης και της κοινων κής φροντίδας , oπαπντας τον τερματισμό της επικεpούμενης αna
ξωonς
με Προκαταβολή
αποφάσισε η
κυβέρνηση να
χορηγηθεί στα
νοικοκυριά για
ΣΕΛΙΔΑ 6
χειμερινή Περίοδο
όπως Προανήγγειλε
θωράκιση για πιο
ασφολή Προόντα
ουπουργός
Οικονομικν
Χρήστος Σταίκούρας
σε συνέντευξή του .
Ένα αυτόματο ρομηστικό ούστημα αματολογικν εργαστηριακν
αναλύσεων anέκτησε ο Αγροτικός
Πτηνοτροφιός Συνεταριομός Ιω
σννίνων Πiνδος , nou εnενδύ ει στην έρευνα, την τεκνολογία και
την καινοτομία , με στάκο τη συνεχή
βελτίωση τς noιoτητος και της διατροφικής αξίας των ηροόντων της.
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝIΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ
οι ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ
ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συμβασιούχοι
Σε καλό επίπεδο,
αλλά δε λείπουν
MΙΚΡΗ ΓΟΤΙΣΤΑ
καθαριότητα
75χρονος
καταπλακθηκε από
το αυτοκίνητό του
για την
Προβλήματα
ΣΕΛΙΔΑ 4
Στο αμικροσκόηιo και της νέας ηγεoίaς του υnoupreίου Υείος μηαίrει ξονά η
Πρωτοβάθμα Οροντίδα Υεος nou anοτελεί το κομβικότερο σημείο για την naροχή υμηλού επnέδου unnpeotν υγείας στους nαλτες κα, rapoλληλα , για την
anoouμφόρηan των νοσο κομείον, Πoυ nαρέτουν τρποβάβμα φροίδα υγείος
H Ηnepoς και είδικότερο ο Γόννενα , με τη λετουργα επό Κέντρων Υeiας , ενός
Αατικού τύnou στην Πόη και έξι Αγρστικού Τύnoυ στους δήμους του νομου , κοθς και έξ τonν Μονάδων Υείας εnίσης στην nόλη των Ιωoνίων, βρίσκe
ται σε υψηλ6 εninεδo, ό0ο και αν nάντα υπάρχουν ελλείμας οε npoοunκό μέσα
και υnοδομές Ενδεικτικοίeίvaι οι apeμοί της npοσβασιμότητος μόνο στο Κέντρο
Υγείος ΚωανwΜwν (στον χρο του nαλιού ΙΚΑ). Σύμφωνα με τον δευθυντή της
μονάδας Κστα Φτο , το ΚΥ. δέκετοι κά8ε χρόνο Πάνω από 60.000 εnoκάψεις
και στα εργοστήρια διενεργούντοι nepi τις 25000 εξετόσες
Μικρές
Αγγελίεs
ΕνΟΙκάσερα
Πωλοσεις
Ανομί
Eνσίας
Σε ηροολήψεις ηροοωικού ορισμένου χρόνου διάρκειος οκτ και δύο μηνν
για την ενίοχυoη της υπηρεσίας καθοριότητας , πρόκεται να ηροχωρήσει ο δήμος
lωσνντν , θέτοντας σε εφρμογή το planb για την αντιμετπιση των οξυμένων
Προβλημάτων , μετά τη μη unερuήφιoη της ούναψης ούμβοοης με ιδιτες
ΣΕΛΙΔΑ 4.
ΣΕΛΙΔΑ5
ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Φρένον στους εκτελωνισμούς οχημάτων
Καλέστε στο
ΣΕΛΙΑ 3
2651026300