Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12363
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Περιλαμβάνονται όλα τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης
Προϋπολογισμός: Ριζική στροφή στην ανάπτυξη
Υδρογονάνθρακες:
Έρευνες σε περισσότερες
από 30 περιοχές
Μητσοτάκης:
Η Τουρκία
παραβιάζει
κατάφωρα
το διεθνές δίκαιο
Περισσότερες από 30 περιοχές . στόχους για έρευνες
υδρογονανθράκων έχουν εντοπιστεί στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή δυτικά κα νότια της Κρήτης από Τις μέχρι
στιγμής έρευνες σε cοικόπιδαν που έχουν παραχωρηθεί
ή είναι υπό παραχρηση.
Ο χάρτης με τα κοικόπεδα και τις περιοχές. στόχους
παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δισχει .
ριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Γιάννη Μπασιά σε
ημερίδα για την ενέργα στην Ανατολική Μεσόγο . Από
τον χάρτη προκύπτει όι οι στόχοι δεν περιορίζονται στις
περιοχές που ίχουν παραχωρηθεί αλλά εκτίνοντα και
στα εοικόπιδα, που tίvναι διαθέσιμα για παραχρηση.
ε συνέντευξή στην αιγυπτια .
κή εφημερίδα AΙ Ahram , εν .
να της τοιμερούς συνάντησης
Aιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου σή
μερα Τοίτη , , στο Κάιρο , ο κ . Μητσοτάχης σημεινει πως η Του .
κία παραβιάζει κατάφωρα το δι .
θνές δίχαιο συνοδεύοντας αυτές
τις προκλητικές ενέργειες με μία
αχραία και αντιπαραγγική ρητο Qική .
Για την τομερή συνάντηση Α .
γύπτου-Ελάδας-Κύπρου , αύριο
στο Κάιρο ,ο προθυπουργός κάνει
λόγο για έναν σχυρό θεσμό πολυ θεματικής και διευρυνόμενης π .
Qιφερειακής συνεργασίας , ο οπο o5 είναι ανοιχτός σε όλα τα κράτη
της περιοχής που έχουν ως άση
της εξωτερικής τους πολιτικής
και των σχέσεν τους με τους γεί.
τονές τους , τον σεβασμό προς το
διεθνές δχαιο και την εφαρμογή,.
στην πράξη, της αοχής της καλής
γειτονίας-.
πό την υπερφορολόγηση και την αποεπένδυση , η οικο νομική πολιτική στρέφεται προς την ανάπτυξη , την απα.
σχόληση και την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων όλων
B. Συρία: Ανοίγουν το δρόμο
οι ΗΠΑ για τουρκική επίθεση
των πολιτν . Αυτό σηματοδοτεί ο νέος προϋπολογισμός
2020, το προσχέδιο του οποίου κατατέθηκε στη Βουλή . Προ βλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,8% για το 2020 και 2% για το 2019.
Ο αμερικανικές ένοπλες δυνάμας δεν θα εμπλακούν .
ούτε θα υποστηρίξουν τη σχιδιαζόμενη τουρκική επιχεί
ρηση στη βδραα Συρία, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωποςs Τ .
που του Λευκού Οίκου , μετά από τηλεφωνική επικονω .
vία που είχαν ο πρόεδρος Τραμπ με τον Τούρκο οpόλο γό του Ερντογάν.
Οι αμερικανικές δυνάμας έχοντας νικήσει το εδαφικό
χαλιφάτο, του ISIS δν θα βρίσκονται πλίον στην άμεση
περιοχή , ανίφερε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε το Σάββατο την
απελή του να διατάξει ευρείας κλίμακας επιχείρηση ενα.
νίον Των ονάδων Προστασίας του Λαού , κουρδικής ποΑτοφυλακής που χαρακτηρίζεται ετρομοκφατική οργάνω
σην από την Αγκυρα αλλά είναι σύμμαχος των ΗΠΑ.
Προβλέπει επίσης μείωση της ανεργίας (από το 17,4% στο
15,6% ) και σημαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης
(+1,8% ) και των επενδύσεων (+13,4% ) , που αντανακλούν στην
αύξηση των διαθεσίμων εισοδημάτων, μέσω της μείωσης των
συντελεστν στη φορολογία εισοδήματος και της αναθέρμαν
σης της οικονομικής δραστηριότητας .
Συνολικά τα μέτρα αναθέρμανσης της Οικονομίας μαζ με Τις
νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες φτάνουν τα 1200 εκ . και περιλαμβάνουν όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
Στο 1.05 ευρ η τιμή
του πετρελαίου θέρμανσης
Διακοπή ρεύματος σε 30.000
κακοπληρωτές
Αυξήθηκαν 52%οLπαραβάσεις
για παρεμπόριο
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματία Εμπορίου &
Προστοσίας Καταναλωτή ανακοννουν την εβδομοδιαία εm χειρησιακή δραστηριότητα για την αντιμετπιση του Παρο .
μπορίου.Σημανεται ότ
) Από 16.09.2019 tως 05.10.2019 πραγματοποιήθηκαν συνολκά 800 έλεγχοι , συξημένοι 35% σε σύκριση με το χρονικό δ όστημα από 26.08.2018 tως 15.09.2019.
2) 0ι παραβάσις αυξήθηκαν κατά 52% το αντίστοιχο χρονικό.
διάστημα.
Πη επιλογή της χυβέρνησης για αντιμετπιση του
φαινομένου των στρατηγικν κακοπληρωτν της
ΔΕΗ, επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάχης. Έχει δο θεί εντολή από τη ΔΕΗ για 30.000 αποκοπές ρεύματος
σε καταναλωτές που χρωστάνε, εν μπορούν να πληρ σουν . Εέρουμε ότι τα μισά από αυτά που μπορεί να εισπράξει η ΔΕΗ, τα χρωστάν 60.000 συμπολίτες μας ", τό
το 1,05 εuρ το λίτρο ποοβλέπεται . με τα σημερινά.
Aδεδομένα των διεθνν τιμν . να δισμορφωθεί η τημή
του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατίθεται στην αγοoά
από τις 15 Οκτωβρίου . Αυτό ανέφερε ο πρόεδος της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων .Εμπόρων Κανσίμων r . Αομάτογλου στο πλαίσιο πανελλήνιας ουγκέ νισε.
ντρωσης του κλάδου