Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδεια
ΟΓιργος
"θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
oχολιάζει
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΙΜΗ 0,50
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4495- ΕΤΟΣ 16ο
ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΤHA: 24410 80888
Το νόμπελ ιατρικής ..
Η αρχή γίνεται σήμεραίμε
το βραβείο ιατρικής. Οπως
ανακοινθηκε πριν από λίγο,
το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2019 απονέ μεται στους Κέιλιν, Ράτκλιφ
και Σεμέντσα για τις ανακαλύΨεις τους σχετικά με το οξυγόνο στον οργανισμό
Σελ. 5
Πολτική
Περιβάλλον
Γ. Κωτσός: ΟΝ.
Καρδίτσας μπορεί φερειάρχης Θεσσα.
Πρωταγωνιστή λίας Κστας
Πράσινη Αγοραστός
Στις Βρυξέλες ο ΠεριΒapn ίTassty
σει στην
ανάπτυξη
Σελ. 9
Σελ.6-7
Χάρτα της Eλλάδος
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πρόσκληση
Η διήμερη|
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα ΓΑΚΑρχεία Νομού Καρδίτσας και το ΓΑΚΗAM-Αρχείο
Χαρτογραφικής ΚΜηρονομιάς, σας προσκαλούν να συμμετεχεις εκδηλωση
στην εκδήλωση
Ρήγα Βελεστινλή, Χάρτα της Ελλάδος
Η Εποχή , ο Χάρτης, η Επανάσταση
μλωιΗ
μά 5ναν.
ν ΡΤΟ τη
ΜαμΑα
4 Α Η
Ρήγα Βελεοa
6P,n κλ .
στινλή , Η
την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, στις 19:00, στο Αρχαιαλογικό
Μουσείο Καρδίτσας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Καρδίτσας , Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, ανακοιννει τα κάτωθι
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμ
Βουλίου στις 03 Νοεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
Σύμφωνα με τους νόμους 4261/14 και 1667/86, όπως ισχύ
ουν σήμερα και το ισχύον καταστατικό της Τράπεζας, οι ενδιαφερόμενοι Που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις Προσεχείς
εκλογές για τις θέσεις των μη εκτελεστικν μελν του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει μέχρι και 17/10/2019 να υποβάλ
λουν τα σχετικά δικαιολογητικά και γραπτή αίτηση στα γραφεία
Διοίκησης της Τράπεζας
θuyά.
Εοχή,
Χάρτης, η
Επανάσταση
αι ρήκ
ΣΛΝ1Ω ΤΙΣ
Πρόγραμμα εκδήλωσης
Ε Αγγελίνα, Προίσταμένη ΤΑΚ Αρχείων Ν. Καρδίτσας , Προλεγόμενα
Δρ. Μ. Παζαρλή, ΓΑΚΑM-Aρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς,
Ρήγα Βελεστινλή , Κάρτα της Ελλάδος. η Εποχή, ο Χάρτης η Επανάστα
Συναυλία με το Σύνολο Ελληνικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του
Ηλία Παττά
Πεyh Κas
n κ όας
ΑΕΤ T
Το κοινό θα έχει την Ευκαιρία να δει από κοντά τη Χάρτα
ομοιστυπικό αντίγραφουψηλής πιστότητας.
Ρήγα σε
Σελ. 3
ΑΛΗΘΕΙΑ: Ζητούνται
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει τους παρακάτω υπαλλήλους:
Δημοσιογράφο με γνση στα social media...
Διαφημιστή με ή χωρίς εμπειρία..
Για το Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
Γεργιος Μπούκης
Πρόεδρος
Ηλίστα των απαραίτητων δικαιολογητικν βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
Πληροφορίες: 2441080888-6977200595-Στείλτε βιογραφικό στο
[email protected]
Πληροφορίες κος Γιαννακόπουλος θεμιστοκλής
τηλ 24410 40099, εσωτ 145