Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
ΒέΡοια:
ΔΕΥΤΕΡΑ
10ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ2300
1,00Ε
[email protected]
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
| Κάτοικοι Ημαθίας-Πέλλας για την Τάφρο
66: <Δεν θέλουμε να ζήσουμε άλλη
ρύπανση και πλημμύρες, θέλουμε
κοιμόμαστε ήσυχοι...>
ΕΛ.ΟT
ΥΓΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδήλωση προς τιμή του μεγάλο
ευεργέτη Σ Περτσιούνη
ΕLΕΚου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πρότη Εμλογ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
της Βέροιας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ικανοποιήθηκε αίτημα για
την φορολογική απαλλαγή
αποζημισεων
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚΒΕΡΟΙΑΣ ΠΑΟΣΟΥΣ
ΔΕΝΠΕΙΥΧΑΝ ΣΕΑΕΗΤΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙΜΟΝΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Μια εντυπωσιακή πορεία ζωής
και καθολικής καταξίωσης.
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
"Μαγειρική,
ζακαροπλαστική και
τέχνη φωτογραφίας ,
πρτη επιλογή"
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
ΕhΜpοσς
Ανακοιννεται ότι ξεκίνησε
η έκδοση και ανανέωση
των δελτίων μετακίνησης
ΑμΕΑ (ndσο) για το έτος 2019 ,
για ΔΩΡEAΝ μετακίνηση
με την Αστική
Συγκοινωνία της Βέροιος
Η έκδοση και ανανέωση
| Πρέπει υnoxρεωτικά να γίνει.
Εως 31 Οκτωβρίου 2019.
Η ανανέωση των ηαλαιν
και η έκδοση των νέων
δεητίων γίνεται από τα ΚΕΠ
και αno το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας
της Δ/νοης Δημόσιας γγείας και κοινωνικής
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΒασίλΙσσα
στον καμπο!
Μέριμνος της Π.Ε. Ημαθίας .
ΕNΝΕΑ | ΕΝΝΕΑ Ι ΕΞΙ
Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019
και για όοο διάστημα anό το επόμενο έτος (2020)
αnaτείτα, για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υnουργική
Απόφοσn για τη χορήγησή το .
AΑΚΟΥ.ΡΑΟIOΦΩΝΟ!