Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαnd
τον τό1o tου
πρέπει να ξέρει
να δυοαροστ ί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δτg Εδίτης- huhunk AE ΕΡ Εs 54.Φiλω f153τή θωμ βο λμοή 5 0αυβίν 2Μ9
ΕΕΝΑΡΙΑ ΓΑ ΤΗ ΘΕΕΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒEΖΑΣ
ΑΟΚΙΜΑΙΡΚΟEMIE
κουμέντα .
ενiρα εm or.
ναρίων διακνούνται uς
|ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ωστόοο , δεν λείουν
και εκείνες ου φωνές
nou nopouσιάζουν τον
νυν Βουλευτή της ΝΔ
Διοικητή του Νοσο - tκείνο nou ακου γuμε να έι τάξει τη θέοη
κομείου Πρέβeζας και μέχρι τpα , αι τιdζωντος του Διοικητή του Νογια τα εμπόδια nου οτο γεγονές ότι κόποιοι κομείου οε διάφορου
συναντούν οι μέχρι anό τους "μνηστήρες την τελευταία εβδομάδα
για τη θέση δεν ήταν της πpοκλογικής ε0ι διακινούντες tα στους Μητοοτακικούς ριόδου , χωρίς βέβαα
oενάρια, ανοφέpουν αλλά στους Σαpαρικούς κάτι τέτοο να αnοδε τελευταίες η.
μρeς για τη θέση του Ηpις Ισεiίxος
τρα nλογές
πως υndρχουν σκέφεiς και μάλιστα εppανίζουν κνύτται
Yια άλλα npόouna anό κα φωτογροφικά ντο
Ισννέχεια στη σελ8
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΑΓΩΝΙΑ
Ημερίδα τoό την αίδα της Προεδρίας mς Ελληικές Δομοκρατίας
ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ!
μέρα: Enίκητος και Ελευερία"
διοραντει ο Δύμος σε συτέργεια με τον Ορμιδο ια την UNESCO
Τmν neun 5 Οκτupρου ο Δή
μορος nρέβεζος κος Γεupγoκος
rpαyματοnonoε enioημη συνάντηo
με tον nρόεορο της Δημοκρατίας
Προκόηη nοuoouno στο npoεdρe
κό Μέναρο. οννέχεια στη σελ5
* Η Ανάγνωση του naρόντος συνιστάται στους
θερμά Φιλόζωους , στους Ημιφιλόζωους καθς
| στον όποιον ενδιαφρεταi να διευρύνει τις γνοεις
του nάνω σε καταστάσεις και γεγονότα , nou δύσκολα θα Πίστευε, Πάντα
σχέση με τα nολύ κοντινά
και υπotιμημένα , αρκετές φορές , ζωάκια , nou λέγονται Γάτες !!!
συνέχεια στη σελ.
pος κκρης
Πρτη συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας
με την Παρέμβαση Για Τα Ζ Τ συζητήδηκε
Συνάντηση
του Δημάρχου Πρέβεζας
Με τον Υπουργό Ανάπτυζης
Συνάντη.
ση με tov
Υπουρο.
Ανάπτυξης
Άδωνι Γε.
ωργιάδη ε .
χε ο Δή.
μαρχοs
Πρέβεζα.
Νίκος Γε.
ωργάκος
την Πέμπτη και σύμφωνα με σχ .
ακή ενημέρωση του Δήμου , συ ζητήθηκε το αναπτυξιακό πλάνο
και επενδυτικά έργα του Δήμου
Πρέβεζας .
Τnν Tρίτη 1η οκτω00.
ου cioμε μια npotn ου .
νόντηoη με τον Δμαprο
ηpepeζος κ. NiKo reuoά .
κο να τα ntiputa tης
δεείonς τωwν οδέon των δων συντροφος te
ουτή την npuτn enooή ε
νημέρωσης κατ' οprnv
tien το irnpo nou t.
κη npoκύψε με τηv όρoη
tης 6δειος Aεπουργίος
του Κατοφυγίου στο Νεο.
Ισυνίχ στη σ
wνέο ντη