Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
ρ0 mr
ΔΕΥΤΕΡΑ
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗΡAΚΛΕΟ-ΜΟ- ΠΕΡΑΙΑΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
POΜA uς 9
pKho 11.00
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ροσως 1032
HΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αρθpoς φύλλου
ετλαίπυτί επαmiτii
δρυτής ΜΙΧWΗA ΚΟΣΥΡΗΣ
Δευθυντής: nonΗ Η ΚΟΥΡΗ
www.minoan.gr
18.664
ΕΣελίδες 3,6,7.
Πρτη νίκηγια τον ΟΦΙστή Footbal League
-Ηπήθηκε ο ΑΟAΝ σπη Γ εθνική.
- Τα anοτελέσματα των αγνων κυπέλλου
κρικο.
Το Συνέδριο της Πανελλήνιας
Ενωσης Αξιωματικν Λιμενικού Σματος
Είχαν κουτσουρέψει τον Προϋπολογισμό
για Τις προμήθειες στο Μουσείο Αγ. Νικολάου!
. Από τη μειοψηφία ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας Ιεράπετρας
Σελίδο 9
Η Υπουργός Πολιτισμού έδωσε εντολή αναμόρφωσής του
και αnό τη Διαχειριστική πόνησαν και τις σχετικές και κύριος λόγος nou δεν
Αρχή του ΠΕn Κρήτης . μελέτες mv tvημέpυσον κατέθεοε καμιά εταρεία
αλλά και από την ΕΔΕΠΟ ότι ο cρχικός προύπολογ - προoφορά στο διαγων .
Ρεπopτά
ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΣ
Την εντολή για ούξna την ειδιή Υπnpeoia του ομός ήταν 3 εκατομμίρα Εδεκτιό ότι το αυ
nαpaκολουθεί αφού συμπερ αμβάνονταν
ντς των
SUPER
ΥΠno no
του πρoύnολογιομού στο
Ελαίοιο της επαναnpoκή.
ρυξης Του διαγωνσμού γ
ην προμήθεια προ0ηκν
και tnomτικού υλικού nou
anetείτaι για την υλonoί
non της Μουσειολογκής
και Μουσειογροφής με.
λέτης του Αρχαιολογκού
Μουσείου Αγίοu Μικολάου .
έδυο η Υnouργός nολ Τιουού , ΑΟλητιομού ίνα
Μενδνη όντας ενημερω μένη για το άγονο του
σχετικού διαγωνομού nou
τα έργα noυ χρηματοδο - σύγχρονα, ηλεκτρονικά θαpετο κουτοούρεμο του
μέσα περήγησης και εno- npotnολογιομού του έρ
Yοu anoτέλεσε και τον
καίριο λόγο nou οδήγησε
οε άγονο anoτέλεσμα τo
διαγωνσμά είνoι ότι εν
είχε εμφανιστεί εταιρεία
nou εκδήλωσε καr p
χήν ενδιοφέρον να ουμ.
μετόσχε , τελκά δεν κατέθεοε mροοφορά και σε
επιστολή ης αναφέρετα
ότι βοσκός λόγος γ' ουτό
ήταν ότι ττα δατθέμενα
Η. Μενδνη έδειξε εν- πτικά για άτομα με ανο - χρήματα ήταν nολύ λίγα
είχε γίe στις 10 Σεπτεμ . διαφέρον να ενημερωθεί πηρίες ( κωφούς uoλος για μια τέτοια προμήθεια
τούνται αnό το ΕΣηΑ
, ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ταρίδες
ΔΕΥΤΕΡΑ SBPIΟΥ
μέχρι εξαντλήστως των απoθεμάτων
Αγ. Νικολάου.
Ε 4,98
Βρίου Η Υnoupyoς είε
για τους λόγους ηou ο oυ - λη) καθς και ανάnλaση
ΤΟ Περιφερειάρχης Κρήσυνεργοοα με τον nερ . γκεκρμένος διαγωνομός του nεpβάλοντος χρου της δήλυσε ηρόeuμος να
απέβη άγονος Ο napάγο - του Μουσείου Οι apeμ .
pepeoρη Κρτης Σταύρο
Aοναουτάκή και ενημέ .
ρωση για το θέμα ουτό οτήτων Λασθίο nou eσυνειοφέρα τα εninλέον
ντες της Εφορείος Αρχαι - βάοες κα ο% npoμήpeς 400 χλάδες ευρu, για να
ομως -φαλδίστηκαν. anό δαμορφυθεί ο nρoυnολο την ΕΔΕΠΟΝ aρχικό στο γιαμός της προμήθειας γα
2 εατομμέρα , αλλά όταν το Αρχαιολογικό Μουσείο
Μπακαλιαράκη
Αv-Νικολάου
έφτασε στο
ημείο της
aιστος
Rpoκήpuξης ο nο0λ ου Μικολάου σε ένα no
0- λογικό επίnεδo Αnό την
Πλευρά της η Εφορεία Aφγισμός κουτοουpεύτηκε G
κάμη nερσσότερο, στα 16
ΚΑΙ ΠΟΛΜΕΣ ΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
|Εmμνίδου 2 στο μμο 5/A Χαnο
ξooή ταv 234Η 8300
| ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
tκατομμρια δηλαδή στο χαιοτήτων Λοοθou α.
μισά του αρχικού npουno - λαβε την unοχρέωση μέοα
λογιομού Και αυτός όπως στην τρέχουσα εβδομάδα
εκτιμάται κ Του οποτε . να npoχωρήo στην αναΗ ΣTEXEΑ: Ση oto Μ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
λέσματος , ήταν ο βασκός
SUPER ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΟΝΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
Elhe σταρένες 125gr (341).
ΝΟΥΝΟΥ FΑΜIL 149
Πλήρες & Light 1,5t
ΠΑΟΥΡΠ ΤΟΤAL 29ε
(Βόδο) ηλήρες & Lght
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜISCO
500 gr. Ν06 & No101
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ e
Mol Aύ
Ι.ΚΤEΟ
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
y nεστοο νοω αισίον
ν pες ονμooc nrης
, Πwο εoppν ορtuν oηωv
ΕΚΟ 9
ν Bου ύrep
ΖΑΧRΡΙΑL ΠΑΤΡΟΝAΚHE
C10787
ΑΕΓNΙΗΕΕΑΣΤΙΚΟΝ
0εία κει
ΞΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
6οNγτεσε χριλέ μέ
νοOHAΜΑ
HOΠΚΟΟΚ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
rA ΜA τε nEΡΙΕΟΕΡ mΡΟφΟΡE
ΤEΜΑ K ΕΤΗ AΔΑ ΜΑ ΕΤΟ εDOK Τονο ΤIRES
onio μίom
ΝΕΑΠΟΝΗ
ΙερΑπετρΑ
www.feceb.com/onepon o Hukdas
Φρέσκα φρούτα και λαχανιό
Πληση λιανική.χονδρική Δανομή κατ' οίκον
EnMEniΛΟΥ 51Αof ΝikoΛΑΟ. ΤΗA. 8410 2ι71
28410.32100 28420.93100
28410 33271

Τελευταία νέα από την εφημερίδα