Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
KΥΡΙΑΚΗ 6 0ακτηΒΡΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Τμη E AΡΦΥΜΟΥ 22.313
ΣΕΛΙAΕΣ
Κύμα αλλαγν
αναμένεται
στις συντάξεις
Πάνω από 2000
γεννήσεις
στα Δωδεκάνησα
Ανησυχία για
τον Thomas Cook
της Σκανδινα βίας
Πς διαμορφνονται τα πράγματα
ύστερο nό ην andφaση του Συμβουλίου της Επuκpoτεiας
Δεν έγναν nληρωμές την Παρασκευή με αποτέλεσμα να ενταθούν οι npoβληματισμοί
Σύμφωνα με το επίoημα στοεία της
Στστιστικής Υnnpeσίας
ΣEA 3
ΣΕA 5
eΙΕA6
"Εχουν τρομάξει" οι χωρικοί
αντιδήμαρχοι από τα χρόνια
προβλήματα που έχουν
κληρονομήσει
ΣΕΛ. &
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ
ΤΑ ΧΩΡΙΑΜΑΣ
Στη Ρόδο το συνέδριο
των ξεναγν
Δύσκολες
καταστάσεις
στη Σύμη
ΑανΜιCe
μΗΝΕΗα
www.atts gr
Eαι ηρoγροματιστεί να γa oιό τις 76ως τς 12 Νοεμβρίου
. ΣΕΛ 8
ΣΥΡΟΝΕΣ ΠΟΔΕΣ
. στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ
. στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΝ
. στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ο τουρισμός θα
Πρέπει να στηριχθεί
από τους πάντες
ΕΚΠΤΩΣΗ π δοκο.
εγpopeς έως 14101
εnεoon
οodiopς
Τόσος Σnoνός
Ωράριο λετουργίος Kοθημερνά 08.00-210
Έχει γεμίσει το νnoί με πρόσφυγες και
μετονόστες πoυ μένουν στους δρόμους .
ΟΣΕΛ 10
Thepuio ρο στο 2241601380
cmaiL in fο@atts.gr
.ΣΕA 7