Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοντστeα
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΣτTΑΚ ε
nαοοΥ ν
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ε 3-Μp ΕΥΤΕΑ 7 οκτεΟΜ
www.olympiobima.gr
Bς Aουοu wo
Τμή ΦύΜου ο pό.
Τμ μο
ΜΕA ΕΠ
ετΟ ΔΗΜΟικο ΚΗΠ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΥΟWOY
Η οικονομική
κατάσταση
ΥΣΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕ
Μηνυτήρια αναφορά
για δολιοφθορά
Αλλάζουν όλα στον
υπολογισμό εισφορν
και συντάξεων
του δήμου , οι οφειλές ,
κατέθεσε ο Δήμος
οι εισπράξως
ΗΠΡΟΤΕΡΑOTHTA TΗE ΜΕΑΣ
Κατερίνης
ΤΡΑΜΑΤΤΗΝ AMΑΣΜΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΜA
ΔΗΜΟΤΣ ΑΡΣ
o η κu
ήμυ u
oλπυ μ
Τyovor
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
bnΝ Κ
κναδcκηη
ο a α
κάnη κu
Bοmns
Γpο δες ,
ακήόpη ο Ev
υ Δήμε μηρηα 160pο ς
op ς ης ou μευ κ πν οu
Υπpaa ias Tup p υβό
cnoud στό uopoνμ
εp ouο μ μν η
κpoς δημας ήσης p mν
φήpη u d κίοuαμού ς κάς
τ00n 4αον κό η άκυ
οNowm θam κά o . n
Νηήα ooφ ό ογuono y"
Coύ φpά α ο Δήμς Κατpάας v
οnnppoν Μοοponς rΜp
Πpou Eυκήτυ ςm tapμoα τς
dnς On4υ oημ μ n nσmΟ
δημό ηο ματοαηοο oάμο
pοuμμό ποοόpωομη οp.
raoMoα40νμpo vueς οpίο
Δήμαρς Μanpn Kιως Kοuα ήος πο
ma το η δpan τς πάθεαη
ηνuκβδή μ
Πρόn o γα &ύεpοpούσμα μέσ
χoό μο μς εμος το δημαό
κήο οp ο χόpο Μ πn
rp on μ t μ
ηpοκλnpς apήPημε ος
M p uroχb ο ioω
μηα ανα ατme ς oppaςος
ς urtpχων uruς
oμaiης ήoνa a w
m μ nv νp pi.
Μεγάλη
απισκεμιμότητα και
ενδιαφέρον στο
περίπτερο της
Μητρόπολης
ΠΕΤΡΕΜ0 ΘΕΡMAN
Που θα κυμανθούν οι τιμές
ΣΤΗΝ 10ΗΕΒΕΠ
M 10η Εμmοροβ κή Β
Δρα pα Πς έMo nς nύ nς
η ά Μρόrdn Kίpς , Κnnκ
n ςίδο γaμη μα ο
popόn oτyμη η oυooα
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΟΥ
ουράνιο τό5ο
βρεφονηnιακp μο,
ένημσηνp.
Eo 15mpο po mpop -μ mσμpa
Cμνα nν δv nμν ς οδας κου Boo pu- μορpin μή ου πmpaο pμ
Hou Βa σην pdστόn15 0nβοu
Aό op oήμpoοppος non Οωoς pωος ο καρά να μπορίαw
eλύpοuνκοόγες ως κα ομρου ο rβύν
οopμδις mpnomo τu Δηκο
ΜπΟΚοφγo μ σηA, να
0φέ υ5Ε, ατ
σπυα ου
ό oυnK Κpής
Σt. 8
0i mtp Κα μuμΑ
Aμάοoυ συπλo o oανoτ οu
κοu poμτο ημoο ρό κα mod Enημίμο ηAος poαmτος η
ομaυη η κδολά π u ο ο α
oσημ uα Ο κ μnoou ύu o d η φφίnία νοnmpoήpη ε
οοπ o apvoς αδοoσoη
μοινονμη να μηhio Ba Φος Κn
p ην pon
o ομό α aν
δrpη κο oν
Cς κη ό μθ, φ πup a
oenη Αρή οωκό έχuνα οa
οa pτκύe όο
p αa aν ονoo p
pς 6 γom kmpr mpή κ
ΑΑΝΤΙΚΑΠΝΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟ:
Τι θα ισχύει
με το κάπνισμα στα καφέ
HETAOO
δσν μΤΟΦΗ
onuETpn nomuΗ
NΤΟΤο
urova -aς
Αirς 14 Eurin m 13319ΣΡΝ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΕYDOR
φίλτρο βρύσns
| ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛΕL ENTΛΤΕ
Κrυnτaεμηουεή Krηoνα
SLΠEΚΑΙΥΑ I0ΜT ΜΗ 50
Το φpo βρσ -TDO oνόέειm
auεia σν βρύσn κυas.
ENeι συμβαιό με τ np0οpe
βρόεs τ ρs
Πωλούνται αυτόναμα διαμερίσματα
στην δεπτο καροά Πuρoς αno 52 1μ
εuc 50τμ κοντά σιην θaίασσα.
Εnαγyapατικά ακίνητα και,
οκοπ δα εντάς αχε hiou και εκτος
ψτην Αεn1aeopυυ 0 n2άοn
Λιταχωρου
Αepωπστιν Σnoδν.
eεnκν Σnoυδν.
Τιμή ΣΟΚ
Οκονομος & nrpopopκήs
12,90
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
21530-13110 007ι το0 550
ww.serροugr iedο:μτerpougr
Τi κ ν ΣΜ γΕ
πatiEum31nC τε5ις πιο.
νwwme
ΚΕΝΤ ΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές
aa νο,
N. ΜΑΡΑ
Έναρφη
μιθημάτων
1Οκτυβρίου
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
οo aΡ
Ε Εε ρχΡΟαν
ΑΡΙΕΤΟΤΕΛειο