Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΤΕΣ .L2 ΤΟΥ WPER-FM
Τα τηλεοπτικά είναι το Α και το Ω
AGUE 20
NΕΟΙΑLΩΝΕΣ
Σάββατο 5 Κωριακή 6
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6437
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕ Ρ Ι ΔΑ ΤΗΣΜΗΠΕ ΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880| e-mail: info @ne oiagones.gr | www.neoiago nes.gr
Sρωτής ΑΤ ΜΑΛΑΜΗ
ΦΟΒΟΙ ΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Το όραμα και τις προαπικές
για την ανάπυξη των ορνν
Συναγερμός
βικτήριο χylela fastidiosa
Περιοχν προυσίασε το ΜΠ
στο Μέοοβο
Με μεγάλη επuxia ολακληρωaηκε το
90 Συνεδριο ου Εένικου Μεισοδιου
Πολυτεχνείου και του Μετσοβιου
Κέντρου Δεπστημονικής Ερευνας
(ΜΕΚΔΕ ). Το Συνεδριο, με 8εμα
"Οραμα , σκεδιασμός και nολτικές
για την ολοκληρωμένη ανάπτυSη των
ορevν και αnoμονωμένων ηφιo
χων , Πραγματοnon8ηκε ano υς 26
ξως τις 28 Σεπτεμβρίου στο Μέτσοθο ,
στις γκαταστάσεις του Ενικού
Μετσοθιου Πολυτεχνείου .
για το
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΙΑΝΝΗΣ
Συζήτηση εp' όλης της
ύλης με τον Υπουργό
Υποδομν κ Καραμανλή
Με τον Υnοuργo Υnoδομων κ .
Κωστα Καραμανλη συναντηθηκε ο
Σταυρος Καλογιάννης και συεητησαν ολα τα 8εματα του Νομου
Ιωαννίνων nou ανηκουν στην
αρμοδιοτητα του Υπουργείου , εν
όψει της επίσκεψης του Υουργου
στα Ιωάννινα.
ΣΕΛ. 7
ΚΑΤΟΛΙΘΗΣΕΙΣ,
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΕΥΜΑΤΟΣ Κ.Α.
κακοκαιρία έpερε
Στο αεροδρομιο του Μπpντιzi, ειδικές nινακίδες πραδοποιo0ν τους επβάτεs Anαγoρεύετα αυστηρά η μεταφορά
φυτν από την Πληγείσα zνην. Εξ χρονα μετά την εμφάνιση του Βακτηρίου xylea fastidiosa στην Ιταλία, τα ελαι οδεντρα της Απουλίας υποφέρουν ακόμη . Στην Περιοχή onou εμφανστηκε η ασθέvεια το 60-70% των δέντρων νέκρω σαν και η nαραγωγη ελαολάδου διεκοηη
προβλήματα
Επ nooς Βρεanκε n Πολιτικη Προ στασία της Περιφέρεας Ηπeipou γa
την αντιμετωπιση Προλημάτων nου
Προκλnθηκαν αno τη συνεχιzόμενη
Βροχoπτωση.
Η ένταση της κακοκαιρίας noυ εnnρέασε ολη την Ηπειpο δημιούργησε
ΣΕΛ. 5
ΚΑΙ ΕΡΟΤΗ ΑMΥΡΑ ΣΗ ΒΟΥΛΗ
Υοβθμοη της δδασκαλίας
α β' ξτης γλσσας
|καταγγελλα η EΜE Inανίνο
ΣΕΛ. 4
μα σειρά nρobλημάτων.
| Για υποβα8μιση της διδασκαλιίας
| της Β' Sενης Υλωσσας κάνει λογο
| σε ανακοίνωση της η ΕΛΜΕ Ιωανviνων.
|Μεσα στα τοσα ροβληματα ρχε| ται να συμπληρωσει το Πάzλ onως
| λει, και n Υnouργικη Αnόφαση για
| την Δευτεροβάaμια (ΡΕΚ Αρ . Ρυλ| λου 1171/t.B/4-4-2017 και την
| Πρωτοβάδμια Εκπαίδευση (φEK Ap.
| Ρυλλου 1324/τ.B/26-04-2016)
| nou nρoβλεπeι τον τρόno διδασκαλίας της δευτερης Seνης γλωσσας,
ητοι της Γαλλικής , Γερμανικnς η
Ιταλικης στα σχολεία.
Ανασταλή της απόφασης
για το τσίπουρο
θα zητήσει n υβέρνηση
Να μην εφαρμοστε! η anoφαση του
Ευρωnαϊκου Δικαστηρίου nou Sσνει τη φορολογία
και της τσικουδιάς με άλλα αλκοολουχα Ποτά oηως το οoυίσκ , zητησε
ο Βουλευτης του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασοηουλος , κατά τη συzητηση
στη Βουλη σχετικης Εnίκαιρnς Ερωτησης του Κομματος.
Στα Γιάννενα ο νέος
Διοικητής της 6ης ΥΠΕ
τσηουρου
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΧΗΛ7
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 7