Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9953
ΕΤΟΣ 34ο-ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ-ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0 ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΨΗΛΑ
Καλπαζει
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πιέσεις
στην Τουρκία για
Περιορισμό των
μεταναστευτικν
Τοpar(time
Σελ. 3
Το φαινόμενο των ευέλικτων μορφν εργασίας το γνωστό παλαιότερα κτες μορφές απασχόλησης . Μερική απασχόληση και εκπεριτροπής αφοως part time ήρθε για να μείνει . Τα στοιχεία του συστήματος EΡΓΑΝΗ για ρούν περίπου έξι στις δέκα νέες θέσεις εργασίας και προοιωνίζουν οματον Σεπτέμβριο είναι αρκούντως ικανοποιητικά αναφορικά με το ισοζύγιο λοποίηση της αγοράς εργασίας στην οποία σε κάθε περίπτωση οι συνπροσλήψεων αποχωρήσεων , αφού είναι θετικό και μάλιστα σε έναν μήνα θήκες για τους νέους κυρίως εργαζόμενους κάθε άλλο παρά ικανοποιηόπου ήδη οι απολύσεις λόγω λήξης της τουριστικής σεζόν έχουν εντατι- τικές είναι .
κοποιηθεί. Ωστόσο στις προσλήψεις που γίνονται κυριαρχούν οι ευέλι
ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Γενικευμένο
μπάχαλο της
κυβέρνησης
Σελ. 2
ALPHAΒΑNK
Κλίμα υψηλν Προσδοκιν
στην ελληνική οικονομία
προσφυγικό
Σελ . 2
Σελ. 5
ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Κυμμίνες00μρό
06εισηρακτίκε Ταιρειεφη
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Η Τουρκία
σημαντικός
εταίρος της ΕΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Κ. ΤΑΣΟΥΛΑ
ΤόΠΟι δημιουργίας"
στην Πινακοθήκη
Αβέρωφ
για το
μεταναστευτικό
Σελ. 8.
ΣεΛ. 5
Σελ. 6