Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1363 ΕΤΟΣ 31ο ΤΗΛ.: 26510 22044
ΤIMΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: neatisipc irou@yahoο.gr
FAX: 26510 79437
Θα προστατεύεται ο πρωτογενής τομέας της περιοχής
ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟ
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ
Δικαινονται οι προσπάθειες της Περιφέρειας Ηπείρου
Πρόσφατα στοιχεία του ΕΛΓΟ-Δήμητρα - δείχνουν ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει δημιουργηθεί και διατηρείται ένα μομέντουμ αλλαγής στην αγορά γάλακτος . Τα στοιχεία αφορούν μια σύγκριση στις παραδοθείσες ποσότητες αιγο
, πρόβειου γάλακτος από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως και τον Αύγουστο του 2018
και αντίστοιχα του Σεπτεμβρίου 2018 με τον Αύγουστο του 2019. Από τη σύγκριση
προκύπτει μια σαφής μείωση των ποσοτήτων στις εισκομίσεις , που μπορεί να ερ .
μηνευτεί με ενδιαφέροντα τρόπο ως προς την απουσία γάλακτος, Συνέχεια στη σελίδα 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Στους δήμους το 80% των
αρμοδιοτήτων του Κράτους 11 καομύρα
Η κατανομή
ανά δήμο
Έως εδ
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Τον προγραμματισμό της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίχηση συγ
κεxριμενοποίησε . τόσο σε επίπεδο
περιεχομένου όσο χαι χρόνου υλοποί.
ησης - ο Υπουργός Επικρατείας , r Γραπετρίτης, στο 7ο Συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης που πραγματοπο
ήθηκε στην Πάτρα . Σνέχα στη οελίδα 23.
για τα σχολεία
τmς Ηπείρον
Δεν ασκείται εθνική χυριαρχία όταν δεν
φυλάσσονται τα σύνορα κι όταν μτουλούχια
αγνστων εισβάλλουν σε μία χρα . Οι πολί τες δεν έχουν λόγο να πληρνουν φόρους για
να βλέπουν την
πατρίδα τους ν
εποικίζεται από
αλλοεθνείς και
αλλόθρησκους
πληθυσμούς, που
μπαίνουν όποτε
κι από οπουδήποτε θελήσουν στην Ελλάδα ,
όντες βέβαιοι ότι αυτή η χίνησή τους θα απο φέρει μόνο κέρδη χαι χαμία ζημία .
Το χράτος διαμηνύει εμμέσως στους επίδο - ημένους εργαζομένους έχει δημ ξους εποίκους της χρας ότι , αν περάσουν τα ουργηθεί εξαιτίας των επιπτ
σύνορα , θα έχουν στέγη , τροφή , επιδόματα ,
Το ποο των 28.000000
ευρ κατανέμεται , με
απόφαση του Υποι.
γού Εσυτερικν Τάκη
Θεοδορχχου,
όλους τους δήμους της
χρας για την κάλνψη
λειτουργικν αναγν
των σχολείων.
Πρόχειται για χρήματα.
που προέργχονται ατό
| τους χεντριχούς αυτοτελείς πόρους και με
την διάθεση των οποί
ων δίνετι η δυνατότητα για άμεσες επεμβάσεις στις σχολικές
μονάδες .
Τα κατορθματα ΣΥΡΙΖΑ
Σοκ! 343 ευρ το μινιάτικο
για 651.673 εργαζομένους
Γράφει ο
Ζ. Πανταζής
Δικηγόρος
Μια στρατιάν από φτωχοπο σεων της πολυετούς χρίσης χαι
των μνημονιακν νόμων. Περ .
που ένας στους τρεις μισθωτούς
του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με
πρόσβαση στο σύστημα υγείας , δορεάν μετακίνηση και όλα όσα
επιβάλλουν οι δερβέναγες, του ΟΗΕ και των ΜΚ .
Συίχεα στη σελίδα 23
Σινίr στη oελδα 23
Σοίχια στη σαλιδα 25