Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΓΔoφωνo pου ου.
ΓΟ αγυνστ όμως .
μέχρι θονότου γp
νο εκφρόζy
tλεύθερο/
| την όnoex
| 0ου.
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Οχτωβρίου
Αριθ. φύλλου 5864
Τιμή φύλ.: 0,50 ο
Καθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Κυριάκος Μητσοτάκης:
Το σχέδιο
για το μεταναστευτικό
Σελίδα 12
Πραγματοποιήθηκε
η 1η Συνάντηση Ομάδας
Εργασίας
ΔιΟτιμoρφωνη
με αντικείμενο την εκπόνηση
Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Προθηση
του μοντέλου της Εξυπνης Πόλης
Σελίδα 9
των αντικειμενικν αξιν
φ Το νέο ηλαίσιο
και οι κατευθύνσειs του
ΥΠΟΙΚ
Φ Τι θα γίνει
με τα εκτόs σχεδίου ακίνητα
Επιμελητήριο Κοζάνης
Eνίσχυση Διεθνούς προβολής ΜΜΕ
με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
Σελίδα 13
-Ανουτή έως κκαι τις 20 Δεκεμβρίου 2019
Εκκίνηση
εμβολιασμού
κατά της
ΕΠΣ Κοζάνης:
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Σελίδα 11
ΑΙΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Η "υδρογονοβόμβα"
των ακινήτων...
γρίπης
Σύμφωνα με την ετήσια
επιδημιολογική έκθεσης
του ΕΟΔΥ για τη δραστη .
ριότητα της εποχικής γρί.
της στη χρα μας την
περίοδο 2018-2019, napρα
τηρήθηκε αύξηση τόσο
στον αριθμό των εισαγω .
γν σοβαρν περιστατ κν γρίτης σε ΜΕΘ όσο
και στον αριθμό των θα νάτων
Το 2019 μετά από πολλά χρόνια η ελληνική αγορά ακινήτων εμφανίζει σημάδια ζωής . Για όποιον γνωρίζει την
| ελληνική οικονομία τούτο αποτελεί μια σημαντική ένΙδειξη ανάκαμψης της οικονομίας
Το πρτο πράγμα noυ έμαθα στο ειχειρηματικό ρε.
| nορτάζ πριν anό noλλά χρόνια είναι πως τα ελληνικά χα|λυβουργεία δεν παράγουν χαλυβουργικά προϊόντα σε
Ι φύλλα ( πλατέα) αλλά επμήκη ( ράβδους).
Τα φύλλα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική παρα| γωγή για την κατασκευή πλυντηρίων, αυτοκινήτων κλη
συνέχεια στη σελίδα 4 ,
Σελίδα 7
ΚΟΔΙΚΟΣ Θ