Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στους δρόμους
για τα αιτήματά τους
οι Λάκωνες συνταξιούχοι > σελ 7
Μεταφόρτωση anoppιμμάτων,
Spartan Race, Κέντρο Κοινότητος
στο ΔΣ Σπάρτης > σελ 14
Οφειλόμενη διευκρίνιση
για δημοσίευμα
του c<ΛΤ > σλ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάβΒατο 5 Οκτωβρίου 2019 |Έτος 24 1 Αριθμός 5741 1 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250 e-mailtinfoΦlakonikos.gr e www.lakonikos.gr
Το πρωί η εκκίνηση
της 31ης
αΠοδηλατικής
Σπαρτακιάδας
Σε συσπείρωση καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικν Συλλόγων Πελοποννήσου
Μας κλέβουν
ιδρτα μαςν
Στη γραμμή της αφετηρίας
ης 31ης Ποδηλατικής Σπαρτακιάδας θα Βρεθούν σήμερα
ΣάβΒατο (5/10), 400 περίπου
Ποδηλάτες Η εκκίνηση του
αγνα θα δοθεί στις 7:30, ημ
από το Παναθηναϊκό Στάδιο
[Καλλιμάρμαρο) και οι αθλητές καλούνται να διανύσουν
απόσταση 257 χλμ . από την
Αθήνα στη Σηάρτη. Οι συμμε
τέχοντες σναμένεται νο τερματίσουν στο όγαλμα του
Λεωνίδα αnό τις 3.30 μμ έως
τις 7.30 μμ του Σαββάτου. Ποράλληλα , θα nραγματοποιηθούν noδηλατικές επιδείξεις
anό noιδιά του ΣΠαρτιστικού
ΓΣ στον ίδιο χρο , στην κά Βοδο της οδού Κων/νου Πα λαιολόγου tέμπροσθεν του
Ξενοδοχείου Cecil ,
Στις 9.00 μμ του Σαβθάτου θα
Πραγματοηοuηθούν οι Βρα Βεύσεις κι απονομές επό θλων στους αθλητές στην
κεντρική πλατεία της Σπάρτης , εν η Φλαρμονική του
Δ.Σπάρτης θα ψυχαγωγήσει
το κοινό οηό τις 8:00 μμ.
Αύριο Κυριακή (6/10) θο διε .
ξαχθεί ο 30ος αγνας αντοχής Εηροκάμηι 2019-, στη
διαδρομή
κόμπ , συνολικής σπόστοσης
35 χλμ . Η εκκίνηση θα δοθεί
στις 10,15 ' το ηρωί στον χρο
μηροστά αnό το γυμνόσια της
Σπάρτης
Τέτοιες δραστηριότητες
Προάγουν την Πόλη μας και
Βoηθούν στην μελλοντική οι
κονομική της ανάπτυξη γι'
ουτό ζητόμε
όλων και κυρίως την δική
σας, για την ηληρέστερη ενημέρωση του κοινού , σναφ -ΑΝΤΙΣΤΙΣΗ ΜΙ
ΑΓΟΝΣ
ΠΑ ΤΙΜΕΠΡΟΤ
Σειρά αιτημάτων Προς ικανοποίηση θέτει η ΟΑΣΠΠ
Σε κάλεσμα ενότητας και δρά - nou συνειδητοποιεί ότι θα τσα σης ηρος κάθε αγρότη και κτη - κίσουν την ζωή του και κατταλα νοτρόφο της Πελοποννήσου Βαίνει Πως ό,τι κατακτήσομε ως
Προέβη η Ομοσπονδία Αγροτι - τρα ήταν anοτέλεσμα σκληκν Συλλόγων Περιφέρειας ρν μαζικν noλυήμερων
Πελοηοννήσου (OΑΣΠΠ) και οι
αγροτικοί σύλλογοι noυ συσει ρνονται σε αυτήν . Ειδικότερα , τος ,
-Δεν δίνουμε καμιά nίστωση λυεθνικν εταιρειν και να
χρόνου στην ΝΔ, Πou με την
ανόδειξη της σε κυβέρνηση συνεχίζει στα Βήματα της προηγούμενης κυβέρνησης
Με συνέπεια εφαρμόζει την
υπηρετεί τον ανταγωνισμό τους
σε Βάρος μας
Η απάθεια , η μοιρολατρία , η
απογoήτευση , η ητοπάθεια , η
μιζέρια θα οδηγήσουν μια ρα
αρχύτερα στην φτχεια και τον
αγνων και μηλόκων του οργανωμένου αγροτικού κινήμα - ΚΑΠ Πoυ με την επόμενη ανα Ομοσηονδία και οι σύλλογοι χαρακτηριστικά και nροσθ . εωρησή της θα γίνει ακόμη αφανισμό μας, υπογραμμίζει η
απευθύνονται στον nopαγωγό τουν .
ανοφέρουν
χειρότερη με στόχο να εξασφαλίζει την κερδοφορία των no Ομοσπονδία.
συνέχεια σελ. 9
Σπάρτη-Ξnηρο
Αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον
στην Πελοπόννησο
90 οι λακωνικές Προτάσεις στο Πρόγραμμα LEADER
Εξαιρετικά μεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον εκδηλθηκε για το
τοηικό
LEADER/CLLD του Προγράμ ματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 στην Ανατολική Πε λοπόννησο. Ειδικότερα , υnoΒλήθηκαν
nροτάσεις ιδιωτικν επενδύσεων για χρηματοδότηηση στο
LEADER Ανατολικής Πελοηον
νήσου συνολικής δημόσιας δαΠάνης 19.010.965,96 ευρ , στο
ηλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος , της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα ΑΕ , για ένταξη στο ηρόγραμμα . συνέχεια σελ . 7
Βοήθειο
Πρόγραμμα
αντιδήμαρχος
Τουριστικής Ανάπτυξης και
Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Σηόρτης κ . Γεωργία
Ζοχαράκη.
συνολικά 162

Τελευταία νέα από την εφημερίδα