Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΝΟAΤΟ
ΠΕΛΟΠONΝΗΣΟΣ
1EL ιwηaow toA . αwnε
tο δεστιΣ
tnΟρεξης
Τα υπέροχα Ψηλαλνια
oτο άλμπουμ ης μνήμης
ds εp ooro ο ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ
ού p 0
ουό, ο boν εvαλdob.
|Απείλησαν.
| Πολίτες
|τα μπουρίνια:
000ΡYBΟΣ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΑΟΥΠΝΙΣΗ
0 βΡo
e ΜΑ όη
μ κoδ o
ΣΤΟΚΕΝσ
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
ooμ p.
ΔP υ90 Οie
ΤνΓΗΚΕ w
ΓΑΝΕNUτΤΡνοινστο τη,
o popοoι ότοpo στη A
p,pκρθρακός oί
νσιων δέντρων η noτpο
Sολάpop
pοόλ Κεφαλον ,
nλppάp λλε
τ τ ο υτο νο
0ς 0pa )
μe mΜe
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
nwr eγ . " m
ΤΡ ημένην υ 0y νεν m Η
| ΣΥΕΗΤΗΣΕΝ
|ΤΗΣ ΚΡΙΑΚΗΣ
1ΔΤΚΗ ΑA
Νέα εποχή,
νέα Ελλάδα,
νέα ΟΝΕΔ
ΓΡΧΟΥ
Ta e-napanova
pντονως
ooν δάμαρο
ν λφp Ν
ντα πε
κd νός
pο υγεά
Προμηος
νδρόσ
3cφγα
εu rpή w0
pοανμ(
A ν 4
ΝΤΕΖΕΝΕ
ΣΧtΥΤ oo
ο aτν Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα