Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘp Καθημερνη Εφημερίδα τms Hnεiρou-Ιδρυτήs Eυθ. Τζάλλas-Έτos 930-Αρ Φυλλου 24659-Σάββατο 5- Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019-0,60 e
rooτημουλωη
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γορτή Πουλιν από
τον Οορέα Παμβτιδας
Δουλειά για καλύτερο
τελείωμα των φάσεων
<Κυριακές στο Πανίν
με Τζεφιρέλι
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΤΣΑΣ
Βάσει δεικτν αποδοτικότητας και επισκεψμότητας θα καταρτίζονται οι Προϋπολογισμοί των νοσηλευτικν
ιδρυμάτων , δεσμεύτηκε από τα Γιάννενα ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 1. Καρβέλης
47.3 εκ. ευρ
για νέα αποβάθρα
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΜΕ ΝEA ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Το κρατικό κονδύλ 47.3 εκατ . ευpνα την καταοκευή νέος σnoβάβρος στο λμό της Ηγουμεν .
τοος , ενάκρνε η Ευρωnaiκή Eniφοπή, στη βάση τον κανόνων περί
κρατικν εnακύσεων με στόχο τη
μείωση της συμφόρηoης, των εnΒλαβν εκnομnν και του κινδύνου
ατυχημάτοΝ.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Αίτημα για Επτροnή
Μεταναστευτικού
Διαβεβαισεις και
για τη στελέχωση
των νοσοκομείων
με ιατρικό και
νοσηλευτικό
n συγκρότησ Eπτponής Μετανοστευτικού, με τη ουμμετοχή των εnκεφαλής των napaτάξεων στο nεp φepeιακό ουμβούλο, ζητά ο επικεφα λής των Οριζντων Ηnαρου Σπύpoς
Ρόπουλος
ΣΕΛΙΔΑ 4
Προσωπικό μέσω
μιας fast track
διεκπεραίωσης των
Προκηρύξεωνη ,
αλλά δε θα μπει
άμεσα τέλος στο
φανόμενο της
μετακίνησης γιατρν
από νοσοκομείο
νοσοκομεία.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Καλύτερος μήνας
ο Ιούνιος
Σε μια ανάλυση των δε ομένουν mς
μεταβολής των ενοέριων κινήοεν
του σεροδρομίου ωoνων τα έτη
2017 ως κα 2019, γα τους ηρuτους
οκτ μήνες κάθε έτους ηροχρnoε
nEνωση Ξενοδόκων Νομού ωσνwνων με τη βοήθεια της DatAnlyis.
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εξελέγησαν τα μέλη
των ΕΠτροπν
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ ΣΩΟΗΚE 0ΟΧΡΟΝΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σοβαρά Προβλήματα
από κατολισθήσεις
και καταπτσεις
Δ. ΕΙΔΕΡΗΣ
Ποντάρει Πολλά στη
Δημοτική Αστυνομία
ΣΕΛΙΔΑ 8
Αθλητισμός
H ανταλλαγή onoψεων για μεί.
ζοναζητή ματα της nόλης καθς και ο καθορισμός των ηρo τεροιστήτων για το επόμενο δάστημα , ήταν το ανοκείμενο της
σύσκεψης του Gημoρκου Ιωαν iνων Μωυσή Ελισόφ με τη δε
εύθυνση και τους εργοζόμενους
της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Σοβαρό προβλήματα δημιούργη σε nρaγδαία Ρροκόπτωon του τελευταίου 24ωρου , με κα-.
τολιαθήσεις και καταπτσαις στο εeνκό και επαρχιaκό οδικό δίπυο . Το σοβαρότερο ηρό
βλημα εντοnίζετα στο Κάτω Ζάλογγο , όnου έχει oημειοθεί καταλίαθηan. Mηχανήματα της
nepφέpaας εργό ονται γα την απoκατάσταση της κυκλοφορίος κσθς και για ην ανά συρση 1Χ υτοκίνητου nου κατέληξε σε γκρεμό, ότον υnoχpoσε ο δρόμος Αnό θούμα.
Μίτωσε ο 80xρονος οδηγός του, ο onolος anεγκλoβίστηκε ano τους συγκωριανούς το .
Η Πονεμένη στορία
στο κύπελλο Ελλάδας
ΣΕΛΙΔΑ 12
r' ΕOΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ3
Δύσκολη αποστολή
για την Ανατολή
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ FRANCHISE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 13
Αξιόπιστες επιχειρηματικές λύσεις
με ασφάλεια
ΜΠΑΣΚΕΤ
Πρεμιέρα για τον
Βίκο ΠΑΣ Πάννινα
και προοπτική
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα