Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ : ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΑ COGA COLA HBC, ΟTE, AUTOHELLAS . 10
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΠΑΠ, SARAΑΝTIS, ΕΥΡ. ΠΙΣΤΗ, ΤΕΧΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ .24-25
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ .13
Οι 24 εταιρείες
μεγμάτο ταμείο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ . 1
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. 15
Ο τελικός λογαριασμός
μετά την Τhomas Cook
Δείχνει τον
νέο Παραγωγικό μοντέλο
ΜEΤΟΟΣ
FT.Com
FINANCIAL TIMES
Τρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
FURO2DAY
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αρ. Φύλλου 1124
4-8 Οκτωβρίου 2019 .ει
Έτος 22ο
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
LAMDA 2
ΑΒΑΞ . 2
INTRALOT
ΑΤΤICA BΑNK
ΑΓΟΡΕΣ: ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣ ΕΙΣ ΤΩΡΑ ΠΑ
ΤΟΔ ΤΡΙΜΗΝΟ. 12.
ΠΕΣΟ ΝΑ.
10Ι ΑΥΠΕΕΤΟΥΧΑ.
ΡΕΠΟΡΤΑ7ΙΕΛ, 89
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ.
9 771108 531000