Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εξίσωση με άγνωστο "Χ" για την ανάπτυξη του 2020
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 59216 2
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 27.046
Εξίσωση με άγνωστο Χ)
για την ανάπτυξη του 2020
protergia
Το μέλλοντης ενέργειας
Μεταξύ 2% και 3% ο ρυθμός που θα προβλέπει
Με κουπόνι 4,25% το ομόλογο
των 525εκατ. ευρ
το Προσχέδιο του
Προϋπολογισμού
Προσχέδιο θα προβλέπει Πιστή εκτέ
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
για Πρτη φορά ύστερα από χρόνια υποεκτέλεσης,
του ΠΔΕ να αποτελούν το βασικό
εργαλείο παραγωγής των υπερπλεονασμάτων μετά
το 2015. Βέβαια, αυτή η εκτίμηση αμφισβητείται από
τους θεσμούς, καθς για να υλοποιηθεί ο ισχυρός
ρυθμός ανάπτυξης θα Πρέπει η Ελλάδα να ακο
λουθήσει τον δικό της μοναχικό δρόμο . σελ.5
ση) αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα
λή το Προσχέδιο
φές με τους θεσμούς n ελληνική πλευρά υΠοστη
ρίζει ότι ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης θα έρθει από
ενεργοποίηση των φιλοαναπτυξιακν μέτρων
του ενός δισ. ευρ (κυρίως τη μείωση του συντελεστή
φορολόγησης των επχειρήσεων), αλλά και από την
ταχεία προθηση των μεταρρυθμίσεων , ειδικά αυ
τν Που
Με εκτίμη ση για ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης το
2020-αισθητά άνω του 2% , ενδεχομένως και στο
' αυτό και το
στη ΒουΣτο ύψος των 525 εκατ. ευρ ανήλθαν τα
κεφάλαια Που άντλησε n Wind Ελλάς από τις
διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας και με κουπόνι Που
διαμορφθηκε
βιβλίου Προσφορν (bookbuilding). σελ. 15
προϋπολογισμού . Στις επαλεση του
του 3%, με μέτρα
τικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, χωρίς όμως
φέρουν Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, με
το σύνολο των
στολογημένο με περίπου 1 δισ. ευρό, αλλά και χω
ρίς καμία πρόβλεψη για αξιοποίηση των κερδν από
τα ΑNFAS και τα SMPs (τουλάχιστον σε αυτή τη φά
Που μπορούν
να έχουν θεμε τις δαΠάνες
να επιστο 4,25%, μέσω διαδικασίας
εξαγγελιν
Πρωθυπουργού
ΚοΓΣΕΒΕΕ
ισχετίζονται με την Προσέλκυση επενδύσεων.
Οι μμε χάνουν το στοίχημα
της ψηφιακής Προσαρμογής
Στο 1,5 δισ. καξιολογείταν
το δημοσιονομικό κενό
Αργή και περιορισμένη είναι η ψηφιακή Προσαρμογή των μμε, βασισμένη σε ίδια κεφάλαια
και επενδύσεις ιδιαίτερα χαμηλής κλίμακας .
Κύρια εμπόδια ως προς την ενσωμάτωση
τεχνολογικού εξοπλισμού ή υιοθέτησης ψηφιακν λύσεων και εργαλείων αναδεικνύονται
οι Παράγοντες του κόστους και της έλλειψης
χρηματοδότησης. σελ . 10
Τι διαπιστνουν οι θεσμοί για το 2020
Θετικήν χαρακτήρισε χθες την
ενδιάμεση έκθεση των θεσμν ρή 0,8% του ΑΕΠ. Πάντως , οι
Πορεία της ελληνικής οι
ανέρχεται σε Περίπου 1,5 δισ. ευΗλεκτρικές συσκευές
Μέτρα της Κομισιόν
για εξοικονόμηση ενέργειας
θεσμοί αρχικά μιλούσαν για με
για την
κονομίας αντερος αξιωματού- γαλύτερο κενό και στη συνέχεια
χος της Ευρωζνης, ο οποίος εΠ αναθερησαν το Ποσό στο Προ
βεβαίωσε ωστόσο την ύπαρξη δη - αναφερόμενο επίπεδο, ωστόσο
μοσιονομικού κενού για το 2020
και την επιθυμία να βρεθεί λύση απόσταση με στόχο τηνεξεύρεση
μέχριτις 15 Οκτωβρίου. Στη διάρ κοινού τόπου, ιδανικά μέχρι
ενημέρωσης για το Euro - μέσα του μήνα . Σε κάθε Περίgroup ης 9/10, διευκρινίστηκε πτωση η
καταρχήν ότι στην εν λόγω συνε ευρ δημιουργεί Πίεση στο οι
δρίαση δεν θα συζητηθεί
ληνικό ζήτημα, αλλά αυτό θα γ vηoης και ειδικότερα για το προ
νει αργότερα μέσα
αξιωματούχος απέφυγε
φερθεί στο ύψος του κενού, το
οΠοίο σύμφωνα με Πληροφορίες για το 2020. σελ4
Σειρά Πρόσθετων μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και σε ορισμένες περιπτσεις
και νερού, αλλά και νέες απαιτήσεις για
δυνατότητα επισκευής και ανακύκλωσης ηλεκτρικν συσκευν, ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή
ΕΠτροπή . Σύμφωνα με τον
Επτροπής Γίρκι Κατάινεν, τα χθεσινά μέτρα ,
μαζ με εκείνα Που είχαν αποφασιστεί τον
περασμένο Μάρτιο, Πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη θα επιτρέψουν σε κάθε
νοικοκυριό να εξοικονομεί κατά μέσο όρο
150 ευρ. σελ . 11
ισυζητήσεις συνεχίζονται από
ιδιαφορά ύψους 1,5 δισ.
αντιπρόεδρο της
το ελ- κονομικό επιτελείο της κυβέρ
Πλήγμα σε ελληνικά προϊόντα από τους νέους δασμούς
Το νέο μέτωπο
φορά με την Ευρωπαϊκή Ενωση, ανακοιννοντας την Τετάρτη την επιβολή δασμν , μεταξύ άλλων,
25% σε ευρωπαϊκά προίόντα, Πλήττει και την Ελλάδα, καθότι στηκλίσταν της Ουάσιγκτον περιλαμ
βάνονται οι εγχριες κομπόστες, τα τυροκομικά και το ιαούρτι . σελ 16
στον εμπορικό Πόλεμο Που άνοιξε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη
έτος. Ο
φορολογικν ελαΥραμμα των
φρύνσεων Που έχει ανακοινσει
και Προτίθεται να νομοθετήσει
να αναΑΥΞΗΣΗ 200%
ΣΤΙΣΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΡΟΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ
Τι θα κρίνει
την εφαρμογή
του ΑΡS
Θεμέλιο
πράσινης
ενέργειας
300 εκατ. ευρ
Οι τρεις
στοχεύσεις
του Μαργαρίτη
Διαγωνισμός
Σχοινά
ΣΕ ΕΝΑΜΣΗ ΜΗΝΑ
Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑΤΟ ΚΑΖΙΝΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Παρουσίαση θέσεων
Κόκκινα δάνεια
Όμιλος Mytilineos
Η μεταρρύθμιση
νισμού
άσυλο, ο μετασχηματισμός των
κοιινωνινκι n ολοκλήρωση της
ένωσης ασφάλειας της Ε.Ε. θα
είναι οι Προτεραιότητες του υποψήφιου αντιπροέδρου της Κο
μισιόν , Μαργαρίτη Σχοινά , ο
οΠοίος τις Παρουσίασε χθες
στους ευρωβουλευτές. σελ 17
Τα θεμέλια για την ενίσχυση της Παρουσίας του στην
αγορά της πράσινης ενέργει
ας έβαλε ο όμιλος Mytilineos.
Σε ειδική τελετή Που Πραγμα
τοΠοιήθηκε στο
προχωρούν γρήγορα
όσον αφορά το θεσμικό Πλαίσιο για το ΑPS, όμως το
του ένα δύ σκολο και περίτεχνο έργο, με θέματα Που μέχρι στιγ
να έχουν κριθεί . Η
Μπορεί οι διαδικασίες
σελ.19
του κανο να
Άρθρο του
κ. Ν. Σταμπολή
Δουβλίνου για το
Brexit
κυβερνητικό επιτελείο έχει μπροστά
<Μαζεμέν
n Κομισιόν
στην Πρόταση
Τόνσον
Προέδρου ΙENE
μής τουλάχιστον δεV φαίνεται
χθεσινή συνάντηση μεταξύ
λείου της κυβέρνησης, του
Ενεργειακή
εξάρτηση:
Η αχίλλειος πτέρνα
της ελληνικής
οικονομίας
Ενεργειακό
ομίλου στον Αγιο Νι
του οικονομικού επιτε
Πρωθυπουργικού γρα
φείου και των CEOS των τραπεζν Πραγματοποι
ήθηκε για να αποσαφnνίσει κυρίως τις ανησυχίες των
σχήματος. σελ.3
Κέντροκόλαο Βοιωτίας θεμελιθηκε
επενδυτικό έργο 300 εκατ. ευρ. σελ . 13
τραπεζιτν για τη λειτουργία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα