Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Εpδομαδιαία Εφημερίδα
wwwangρεla g-20oe
ΕτeE 190-Αpeουλa 319
Ανe ΠΣΕ4 οτοωpΟY01
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ( 26410 49000
ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΟΧΙ ΠΑ
Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλε κάδους... και τoτa
|Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν δε πδειχομένο,
AGRINIO
VOICE
Oίση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
Eaxeμότητα Epola
ΚουΚουΒά
Δημιουργικός Παιδότοπος
Αιτήσεις για τον
Ημψαραθνι
<Μιχάλης Κούσης
μιρές ογολες γα
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνεταα η υταβολή ατήpuων γα συμμεταή στον 12 Huaρa0o άλης
Κούστ που θα δεξοtti την Κυροa 13
Οτuβρίou Σωναγνα στpoιτα ησμ
μετοχή α0λητν α θλητρν aπό 18
επν κ άν, μη εεγραμμόων α οματα τυ ΣΑΣ ra aeημές αaλήφες o
Yopaμνους στο ΣΕΑΣ στπpέπται η
συμμετοχή στό 19 pοννκαι o Eγγραφ oτaηεκτpovά χτο Σβατο
120κτβρίου στην ηλεκpονοή δί0υνση
του Δήμαυ Αγροίου htwww.ayo
piag, σο oνδεσμο του Αγνα .
nawao 34 oος pyooίας
δεaθάσtς ατή την πεpίο δο
στο Αγpίνο κα όκ μόνα
Αvαλυ-ΕΛΔΕΣ 1415
Αλλαγές στα
εργασιακά φέρνει ο
Αναπτυξιακός Νόμος
Έφυγ'ο
κιθηγιτής
Χφήστος Σταεμμένος
ΤΕΛA 9
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΟ
Η Κουκουρο, ε tnς ταδύτοος nουφέpει τα παδιά πo κοή oων φοσκό τος pόλα Aποτε
λεί έι πρωτοποpα πεpβρωλον παχδωύ κι επκονωrας onοu τα πύά ατεrεpγον peζοrται ελεύθερα ι ένος δημμουγκός πaδτonος δομημένος με γές γεμάτες παγίδα υpr
ς πο τητος καoς όa a φισμένε από φοσκά και φλ τpος το παιδίικa. ΣΣΛΑ5
Επενδύσεις ε;
Ποιες επενδύσεις
Την πλαπαα wu mon
άφησε την Πμτη το πpo
26 Eετεμβρίου 2019 , στο
Αγpίo,ο καηνηής Φο
κi Χήστος Στρμένος με
καταή από την Eυρτo
a. A κ καθημής στη
Μπολόνα και πρiβης της
ολάδας στη Ρuμn οντο
λή Ανδράa Πumaδρn .
HΠΕΟ Tepakn - apasipu.
θηα το 1919 κα λεπομγού αδκοωτα
μεα αι ο 19% όταν αι δδοο πmpo
νωγd, aελου ωστόσονα uφoe
τα στον κατάλογο ληυν0μωνοφo
λετν του Δημοσίου &ενα δισpopίατ
αυτoν , δάτι δv a κηρυγeί a mπάχο
ση ΣΕΛΔΑ 2
82.000 ευρ για τον καπαρράκτη του Μοκιστιάνου
Χοματοδότηρη με πoo 2000 p oeίηε aπό το Δημοτιό μβούλο Θpμου νατη δάνοοη
τουμοoτιού στο φpάγμ υ Moτάo Μετηνδια στpασησppθηoημαοότηση με moo 10100υ
epo yα τηναξιατηση τηκ πηρής Αμ τις opση ΣΕΔΑ2
ΣEΝAA 1
Ομεβόκης ου Aούnoυ
Ολαγός και η χaνα
ΕΠΟMΑ Η τ ντα
του δημοσίου διαλόγου
ΑΣΚΟΜΜΙ
Eιοιμάζεται
ηνα Κοινυφελή
Εpγασία
Πρόγραμμα για ενίσχυση
κτράσινων επιχειρήσεων και ανακύκλωσης
Προηpίχθηε η Διάση Ενουση των "πρa - καούpι κα πoo tοuν δομα ποοής πρό
ανwν σταφήσων κα ανακλaση στη Δυτή τuσης Εναίοντα pσγράμματα mουυμαύοντα
Dλάδα στο ηλαo m Ετητησακού Πρo -στό 25.00o tως 300000 o Ηδ αono
pάμμαος ή Eλλάδα 2014-2x. 0 δε
επuK rpope o nuτoκ ooολος
Συην τελοήτυθda μπανα ή προκήρη τον νου
τroγpuuκπος Κawωooούς
Eαγασίας γα 5000 0σς
Σύμφωνα με τον Υnεpy
Εraας σχεδάτα η i
τοrpn oυ νάου κύλου του
pοpάuατος Κamωφελούς
Εyaotoc.
ΤσK nou κι μέχρ roπαατήσοςΣΕΛΔΑ9
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
ψάνει για σνα και ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
δημοσιεύει σις σελίδες της ανοτές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΛA 9