Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" διοφων μου σου .
Ο ογuνστ όpως L
μέχρι ονάτου γιp
| ο εκφρόζεν
1Ι ccdθερο/
| την όηο
|0oυ"
ΠΡΩΙΝΗ
Πάρασκευή
Οχτωβρίου
Αριθ. φύλλου 5863
Τιμή φύλ.: 0,50 ο
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
onTADr
0ι Ελληνες πληρνουν
4 στα 10 ευρ για ενοίκιο,
δόση στεγαστικού και λογαριασμούς
Ηχρα μας στην πρτη θέση
με τις υψηλότερες δαπάνες για κατοικία
Σελίδα 11
Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις
Χάρης Κάτανας
Πρόταση για δημιουργία
Ειδικής Οικονομικής Ζνης
στην Π.Ε. Κοζάνης
Φορολογικές
Σελίδα 7
στρεβλσεις και επιβαρύνσεις
νΠοιεs είνα οι αδυναμίεs
του ελληνικού φορολογικού
συστήματοs
νΤα θετικά του φορολογικού
ΔΕΗ: Σε ισχύ η ρύθμιση
για τον διακονονισμό οφειλν
- Μικρότερη προκαταβολή
και περισσότερες δόσεις
συστήματοs στην Ελλάδα
Σελίδα 12
Γυναικείο Ποδόσφαιρο:
Ανακοινθηκε ο όμιλος
της Γ Εθνικής
Πτολεμαίδα:
10 Οκτωβρίου
η λειτουργία
Σελίδα 15,
οοταπτη
ΛΠ ΕΙΣ
Σελίδα 24
Αλλο Financial
Times και άλλο
Financial Crimes...
Τηλεθέρμανσης
Από τις 10 Οκτωβρίου
αναμένεται η nαροχή
Θερμικής Ενέργειας
στους καταναλωτές της
Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαίδα.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου της Επχεί.
ρησης , Δημήτρη Καρακα σίδη όλα είναι έτοιμα για
τη νέα περίοδο λειτουρ
γίας .
Οι naλaιότεροι θα θυμούνται κατά την περίοδο της "φού.
| οκας, του Χρηματιστηρίου το Καλοκαίρι του 99. δεκάδος με
| τοχές όπως πx της θεσσαλικής , της "Ιντερσαr κλπ να
| κάνουν ράλι εν ο, τιμές των μετοχν " στιβαρν επχειρή |
|σεων με δαθνή napouσία και κέρδη στην τελευταία γραμμή
|του ιοολογισμού όπως πx., του Τπάνα ή της 3 Ε να είναι στ .
σιμες ή και να υποχωρου .
Στο τέλος ενός χρηματιστηριακού κύκλου ουνηθίζονται τ |τοιες napaδοξότητες, τα "oanάκια" να aποδίδουν καλύτερα
από τα bluο chips .
Ηnapanoνω εικόνα μου πέρασε αnό το μυαλό όταν διάβαoαa
το rροχθεσινό δημοσίευμα των Financial Trnes το onoio na , συνέχεια στη σελίδα 4
Λ0 ΚΕ
Σελίδα 11
ΚΟΔΙΚΟΣ Θ