Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όια ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Νοσταλγικές στιγμές
με βινύλιο στην Πνευματική.
Εστία Σπάρτης σελ 10
Πέρασε στην ιστορία
το 37 αΣπάρταθλον
> σελ . 15
Απεβίωσε ο Σπαρτιάτης
ιατρός Γεργιος Ζάβρας
> σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 4 Οκτωθρίου 2019 | Ετος 241 Αριθμός 5740| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250. [email protected] .gr - www.lakonikos.gr.
Ογκολογικό
συνέδριο στο Λιμένι
Αν. Μάνης
Από σήμερα
ως την Κυριακή
Προ των πυλν της Λακωνίας
μετανάστες-πρόσφυγες
Ξενοδοχεία για φιλοξενία αλλοδαπν σε όλη τη χρα αναζητεί το Υπουργείο
ογκολογία
ΤΑΑ.2) ,
adis.
Το 4ο Επιστημονικό Forum
με τίλο -Ογκολογία αυο
Vadis? Η αγωνία του γιατρού
μετά την ηρτη επιτυχία- θα
διεξοχθεί από σήμερα Παρα
σκευή 4 έως την Κυριακή 6
Οκτωβρίου στο Λιμένι Αν.
Μάνης ίξενοδοχείο Limeni
νlagel. Διοργανωτής του συνεδρίου είναι το Εληνικό
Κολλέγιο Μαστολογίας , υπό
την αιγίδο της Εταιρείας ΟΥ κολόγων Παθολόγων Ελλά
δας (EΟΠΕ) και της Ομάδας
Νέων Ελλήνων Ογκολόγων
Έντονο ηροβληματισμό
ανησυχία στην τοnική κοινωνία [ξενοδοχείων και συγκροτημά - Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) . ρίες εντόσσεται στη λίστα με τις
Προκαλεί το [ορατό) ενδεχόμενο
μετοφοράς Προσφύγων και με - να φιλοξενηθούν Πρόσφυγες είχε εξογγελθεί Πρόσφατα και αλλοδαηούς για ορισμένο χροτοναστν στη Σπάρτη και την και μετανάστες Πou έχουν αιτη- έχει ως στόχο την anοσυμφό - νικό διάστημα . Μάλιστα , τις τε ευρύτερη ηεριοχή της Λακω - θεί άσυλο . Τη Πέμπτη, μάλιστο , ρηση των νησιν του ανατολι- λευταίες ημέρες φημολογείται
νίας Την εν λόγω εξέλιξη ενι - δημοσιοποιήθηκε oπό
σχύει και το γεγονός ότι το Υπουργείο η σχετική πρόΥΠουργείο Προστοσίας του Πο - σκληση εκδήλωσης ενδιαφέ- ρειν του μέτρου από το κεντρικό ξενοδοχείο της Σπάρλίτης Προχωρά στην άμεση υλο- ροντος για Προσφορά κτφίων ΥΠουργείο Βάζει αυτομάτως στο της
noinoη του Προαναγγελθέντος Προς μίσθωση σε όλη την επi - κάδρο- και τη Λακωνία , η
και μέτρου της ενοικίασης κτιρίων κράτεια (πλην των Περιφερειν οnoία σύμφωνα με πληροφοτων κατοικιν , Προκειμένου
Πρόκειται για ενέργεια η onoίa
περιοχές nou θαφιλοξενήσουν
(ONE)
Σκοπός του συνεδρίου είναι
η συζήτηση αναφορικά με τα
νεότερα επιστημονικά δεδομένα σε Βασικούς τομείς της
ογκολογίας , αλλά και τα συχνότερα ηροβλήματα noυ αντιμετωηίζει η
κοινότητα , τα οnοίa ξεφεύγουν αnό α συνήθη Περιεχόάλλων
το κού Αιγαίου .
Η κοινοηοίηση των λεπτομε έντονα ότι οι μετανάστες-πρόσφυγες θα μεταφερθούν σε
συνέχεια σελ. 9
ιατρική
Μεγάλο δίκτυο ναρκωτικν
αξηλθηκεν στη Μεσσηνία
ιατρικν
συνεδρίων .
Οι εισηγητές αναμένεται να
nopoυσιάσουν τον Προβληματισμό και τις ηροοπτικές σε
θέματα nou σχετίζονται με την
Πρόοδο σε διάφορους τομείς,
την εξέλιξη της επιστήμης, την
αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας , αλλά και τις Προκλήτης ηθικής
σύγχρονου ανθρηου , ασθε νούς ή επαγγελματία υγείας
συνέχεια σελ . 7
Μέλος του κυκλματος είχε καταδικαστεί για μεγάλη χασισοφυτεία στη Λακωνία
Στην εξάρθρωση εγκληματι κού δικτύου , αnοτελούμενο
από τρεις εγκληματικές οργανσεις , τα μέλη των οποίων
δραστηριοnοιούνταν συστημα τικά στην καλλιέργεια και τη
διακίνηση σημαντικν nooοτή των κάνναΒης στη Μεσσηνία .
οδήγησαν οι Πολύμηνες και εμΠεριστατωμένες έρευνες των
αστυνομικν του Τμήματος
Δίωξης Ναρκωτικν της ΥΠoδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλα μάτας.
Στο Πλαίσιο των ερευνν ταυτοnοιήθηκαν τα στοιχεία και η
δράση των 15 μελν του δι κτύου. Η σύλληψη επτά ενεργν
oποτέλεσμα ευρείας κλίμακας
συντονισμένης αστυνομικής
επιχείρησης , η onoίa ηραγμα τonοιήθηκε τις ηρωινές ρες
της Δευτέρας 30/9 σε περιοχές
της Μεσσηνίας
Η Δούρου
και οι άποροι
του Δημήτρη Καμηουράκη
συνέχεια σελ. 8
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα