Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΤΑΙ
ΕΝOΙΚΙΝΕΤA
ΝΤΤΗΥΤΙ.
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε κer
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
τuanoρous μ..
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 04/10/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 ΤηA.:2310-232536 FAX:2310-2 43896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 27ο-ΑρΦύλλου: 7204
27 χρόνια
Πς θα ηλεκτροδοτείται με ΑΠΕ Το εργοστάσιο της <<ΑλοΗ Myilineos και η Πράσινη επανάσταση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Τα μεγάλα κέρδη από παραχωρήσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ο σχυροί εργολάβοι δεν
NOREDUJUΝ
Πiιατ: Η Ελλάδα
εγυτής της εγε
ής υφελεας
ι διομηοήνης
Πλέον κέρδη από τις κατασκευές!
έχουν
Πρτο εξάμηνο του έτους από
Ελάχιστα κέρδη ή ζημίες είχαν.
τον κατασκευαστικό βραχίονα οι τρεις ισχυροί όμιλοι του κλάδου.
Τα μεγάλα κέρδη από παραχωρήσεις και ενέργεια αποτελούν μαξιλάρι καθς και μοχλό ενίσχυσης της κερδοφορίας
Τα συνολικά έσοδα των
Τριν ισχυρότερων
υαστικν
(ΕMΑKΤΩΡ, ΓΚ ΤΕΡΝ
AΒΑΞ) από Τς κατασκευές
έφτασον
κατασκε Διάκριση για την εφαρμογή της ACS
για κινητά
ομίλων
τα 1,13 δισ. ευρ
Πρτο εξάμηνο
και αποτελούσαν σχεδόν το
71% του συνολικού κύκλου
Του 2019
βραβείο