Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Μέγα σκάνδαλο με την Coca-Cola
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αενος
Προβλέψεις
2Ρ0Σ 1 35
+α74 5 Μ3
1ΕΥΡΩ
με τις Προβλέψεις
(εsfsMyiΠμ7ερος
δημοκρατία
1.50 ε
www.linokratknews.gr
AUHΡΠΕΨHHΕΡΙΑΑ Ι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 1 ΑΡ. ΦΥΛ 2.584
ΣΕΛΙΔΕΣ
. ΝΗΜΗ31975
ΕΕ0ασ εοΗ5
Ντέρμηι:
τfρp5
ΑΠΟΛΕΙΞEDN
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡ0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Προβλέψεις
στο ΠερίπτεροΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ
Ψάχνουν (επιπλωμένα!) σπίnα
και ξενοδοχεία στην ενδοχρα
για να στεγάσουν μετανάστε
ΤΑΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΑΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΑΝ
ΤΟΥΣΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
ΣΕΕAΒΕΤΙΚΟΦΡΑΙΚΟ
Ανοίξαμε και
σαs Περιμένουμε
Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
Ορατός ο κίνδυν0s
ns ισλαμοπoinσns
Η κυβέρνηση Προωθεί με προκήρυξη το Arbnb των αλλοδαπν. Η 17-19
Απόφαση. σαθμός αλλάζει τα πάπο. [26
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΜΙΑ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΣΕ ΤΥΡΙΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΦΡΟΥΤΑ
Αποκλειστικό! Τα έγγραφα-φωτιά που εκθέτουν βαρύτατα το υπουργείo Πολιτισμού
Ε 0, 7eΗμ ισκμxo x wu e:κ
A.R. to0 28λΥ +5ΧΟ: Ο
ΑΜ Seoνoe t, e αοα
5 bt κ7
C04A ΜS,A. Τ(Ωι Μίn,44 T ΩΟΟΕ ΤΗμηγιθί
61 η τ.Εn τς
ΧΜ0 ΕΑA%;%H &ν ΜΟΚΤΑΙΑ
o ο Ο AΝΝΟν
74ω. &ι5+%ικήκ Αξix5Sίvt.
Οξ . x55 1tα
ea S:κς wν Σ 3ων
μp a 5
Yos oo :f Εχoepw Rowχνωου
ΠO: fpopt vαορat
κ 4 ir
φ 0800
2%9ν ο
poo πony
% opω Υφοποοo
nu * r μ υ
% Τoope Εεwς fρpiws 0
745Ξ im
08: ε κop o φwe
φωoς οροίe yα οννο6 2% oCi
τ αtom πή πέντοπουςα τυα . γ2
-εΑι+wυ Α ν Τ
- ντ οnia/οαμ, μοr rρν νησο .
Τ ο #oeo, napHμ- 10-κίυFΕΚ φάρια
, Sως4+75α9Η137 39 α μ.
καμμαpe 5
ΚKε7: fow oe 605peρooά νέμα w Senpo f oροo
2ι te ow p ΡΟ014356211 7443 οo
2: fο w oo ΨΥΥ644 ΜΜν050 γρωφe
x opop a κέρ σan ox pop o ooxρe ύον έ m w oαρ
x ν2opχος 0ς tΜ oά po oooson o ona φ s δop.
wopoύνo ως oee -Coε
0- + έ τ F,
n a, Η.
τη u a r5 2 μα
Κατόπιν Τούτων θεωρούμε ότι θαπρέπα να ζτηθεί aρμοδίως από ης Υπηρεσίες η διακοπή ης tv
λόγω καμπάνιας από ηv Coca-Cola όπως κα κάθε διαφήμιση του προόντος που
οποικονίζονα μνημέία που ανήκουν στο Δημόσο
εμπορικό σκοπό , καθς η εταιρεία δεν διαθέτει την προrγούμενη απαιτούμενη άδεχα
+ -4-σ 0
κ ω e eαw - nί. , μ μp Do u μ, e
έχουν άμεοα ή έμμεσο οκονομκό ή
σκάνδαλο
με την Coca-Colaa
τ ΗΗ 7
κooee τotωv Dρ φ πρo 9ο 4μe ομaδς αo s Υαpάo
ow pοoν o CoasCo 2ως o οptp
σνκανοo pο τo oνον ow oo Sxνw μ h pς
εpoepo pxo, κοoς κοοe όv ζcroν w tpοοpοpeς oxo
. ω t 4, -+
π .. a 44μ
dσ ειε παςhε τα
Επowνάπτω tο aνάετωγμα/σχέδια τ.ν συακευνααων αυΤων, onου ς όι το σ19 8εια κον χρησε 10εκό σε; .
Eναι ευρήνς γωστά Τeσο στο fλλsνso uνς ano 3 7ς 10βστις.
οppoes Υnooouς w 3οΚ no ο rς Τeo Apopολo
ονν τηβή1μονταση,
94x4Ν 5 %4 0pe
Repooύοκ yo οoeς oo.
ε% ftooςdeνoνoy
AMAA A
Ι20ΗΝ
Εα a α(i
πεgttΟΤΤΕ
μ τι.
Η Μενδνη αγνοεί την επίσημη γνωμοδότηση των
υπηρεσιν Που από τιs 5 Ιουλίου ζήτησαν να
σταματήσει η εκμετάλλευση τωνεθνικν συμβόλων
Η ισχυρή πολυεθνική δεν έλαβε ποτέ άδεια, όμως
συνεργαζόταν με κρατικούs υπαλλήλουs. Μεγάλεs
οι ευθύνεs του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε χάσει τον έλεγχο
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ (ΑΠΟΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ) ΑΠΩΛΕΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
θέμα στn Βουλή
ηαποκάλυψη τηs
δημοκρατίas
για τα διαβατήρια
των ΣκΟπιανV
ΜΤΡΟM EΤΟΙ ΕΧΟΚΝΙ ΥAΝΕΗ ΜΕΟTΕΡΝ ΣΤΟΡ4
ΗΤουρκία
απειλεί πάλι
ΥΠΕΡΣΥΓΚΡΟΝΟ
(ΠΡΑΣΙΝΟ
ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ
HΕFΕ κέρδισε
τον δικαστικό
αόλεμον
με μ1ΔΙΗΑ,
ακρατία
ΜάνοCAT N0 ΚΥΝΗΠ ΕΤΕΑ Ο ΠΑΤΟ NΜΜΟτει
τ eνλά
ΙνμωΣΕΥ
Ε24 40ΕΗ
Dοφ ά φοιήκουm
ΤΑ ΕΡΑ
ΠΡΟ ΤΗ N
ένω0 ο0.
κοπόνε
φ νόp4
9 Η νοκλριάς .
τν Κυπρο
με εισβολή
ΜΕ ΙΔΙΑ.
διαβατήρια
οι Σκοπιανοίλ
Μεγύλοn unuκόυψul Eωs 0 ΜiΜ u δαι ιφιο, ιο οκw Μusι δη κ
ΕMeΡEiΑΧΟ ΚΕΝΥΡΟ
AΟΥ 3ΟAΑΟΥ POOTIΑΣ
Ο Ερντογάν τραβάει το
σχοινί. 4
Μεγάλι αναιροπήι Και αποζημίω
on Toυλάασπον 603917 68 EU[6
α οmpΜ00 ΑΑM IΠ0 0 1 κ Η 200
Έντυπωσιακή επένδυση τουEUMUTληναίου.
arsu2ε χρtν
71792 701154
εωmηαe
εtροστηρος