Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
"Μακαρονάδα Ισότητας" στην κεντρική πλατεία
Αγορά αγροτικν Προϊόντων στο Λαδά
NotoSport
Τηλ. 2721021421, emak elekimepmall.com
Αρ. ούλnου 12632 Τιμή 1ε
ΚΛ4VΦ ΡΙΑ
Οι νικητές στη
α12n ΑνάασηTaυγέτου
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019
www.eleftherianline.gr
Περμένουν κόσμο στη Μαύρη θύελλαν
"Σε ξέβρασε το Πολιτικό σύστημα" του είπε ο Νίκας
Δεν άντεξε ο Τατούλης
και δραπέτευσε
οι rαργαnioνο
νόρτασαν
τον Αγιο Διονύσιο
Η"Νέα Παλonόννηoος. anoxpnoε από τη xθεoνή συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλiοu μετά την dγρια σύγκpουση του
εmκεφολής της Πέτρου Τατπούλη με τον nερpεpεάpxη Πονογιτη
Niκa. Κατά τη διάρκοα τις λεuκής ανunapόeεoης ο κ . Ταούης
φναζε στον nεριφερειάρχη " ντροπή" κα οκ Νίκος του
αάντησε λέγοντος : Σε ξέθροσε το κεντρικό noλmικό σύστημα
και ήσουν εηζήμιος εδικά για την Αρκοδία Χόρευες εννέα
χρόνια. . tέhoς εδ 0σες φορές με ανιμετωnίσεις θα χόοεις.
ΕΛΔΑ 5
ΕΥΝΟΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΠΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΠΡΟΙΟΝΤΑ
Αρθρο
Με Πoιouς
θα Πάμε
Κολονάκια
και κνοι στην
ηλατεία Φιλιστρν
και Πoιους
θα αφήσουμε
Ο τo άρχοντες υς
Μεoonvίας και mκ nελοnovnoou μέχρι τapa no hteovo χωρίς στρατη
iκό σέδιο και γα oπo
δεν ουν κατοφέρα να
anoonoooυν irot oυοκ
συκο για τν nepon Βe
Βαίως υίάρκι κα to έv .
6εκόμενο οι τorκοί ά
χοντες να notεiοuν ou
μηορούν να οροδεύουν
tους nόντες για nόντα .
ΣΕAΛΑ 2
Χωρίς δασμούς
λάδι και ελιές
Αντηαράθon
στο KΙΝΑΜ για
Μoυντρούκα
όΥΗΝΙΑ 24
ΕΤΜα"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
38 χορωδίες aiό 15 χρες
στην Καλαμάτα
Από τα κολαστήρια
σε σπίτιακαι ξενοδοχεία
Νεκρός
τφοχαίο
στο Βασλto
ΕΑ 11
ΤEΑ 7
EΝA 4
ΠΛΗΘΑΙΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΤΕΛΙEΣ ΚΑΚΟΠΟΗΣΗΣ
ΜΕΚAΙ
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΕΧPRESS
ΚΑΘΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΟΓHΣ
εν &rγι0
δεμ 0μς οις
. Fολά κταστημάτων
ΕEmσκευές ρολν
"Ηλεκτροστατικές βαφές
.Γκapoορteς
Β Αυτοματησμοί
Αμμεβολές
14ο κλ ΠΕΟΚαίοpt Τinaa ΑΡΙΟΧΟΡΙΜΕΣΗΝΙΑΣ
T 27210 53053 6977-880571 F 27210 53053
Αniηrηnmοm.
pεξamuς ωηooς)
στο ΙKTEO ΕΡRES
οuμτtyritα δpon
μ ίmno ές τομοκη
Surukd Swit
Τηλ. 27210-6605582721066077 wW.Eprestea.g
Οάνθρωπος οφείλει νασέβεται τη ζωή κάθε ζου
Η ομάδα "Πάμε βόλτα" στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα