Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5254

ΟΜΙΛΙΑ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ 45 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ Ν.∆. ΚΑΙ ΤΟ «ΑΥΡΙΟ» ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Συνέδριο ΟΝΝΕ∆
σε ηµέρα γενεθλίων

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΑ 1,8 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΒΡΕΘΗΚΑΝΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

«Εργοστάσιο»
παραχάραξης!
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 40

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ψάχνουν δωµάτια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ανάσα για
οφειλέτες
των ∆ήµων
ΣΕΛ.13

ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ»

Σύλληψη
Βουλγάρας
για απάτες
ΣΕΛ.7

παντού για 6+6 µήνες
n ∆ηµοσιεύτηκε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τιµή 12 ευρώ ανά άτοµο και ανά
διανυκτέρευση µε ελάχιστο αριθµό φιλοξενούµενων τα 20 άτοµα
n Σηµαντικό το ενδιαφέρον ιδιωτών από τη ∆υτική
Ελλάδα, ενώ εκδηλώνονται και οι πρώτες αντιδράσεις στην περιοχή (Παραλία, Αγρίνιο).
n Σήµα και στις στρατιωτικές µονάδες για να καταγραφούν οι δυνατότητες σίτισης που µπορούν να
παράσχουν
n Οικονοµική στήριξη σε δήµους και περιφέρειες
που θα συνδράµουν από το υπουργείο Εσωτερικών
ΣΕΛ. 3

ΚΟΡΥΦΩNONTAI OI ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΑΧΑΪΑ,
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ

Ξηµέρωµα
λευτεριάς για
την Πάτρα

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ.6

Μετατέθηκε για αύριο η έναρξη
του Patras Street Food Festival
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 19-24

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ∆ΙΕΛΥΣΕ ΤΗ
ΜΑΚΑΜΠΙ ΡΙΖΟΝ ΜΕ 88-55

«Αφεντικό»
στο Ισραήλ!
Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Κινδυνεύει
να µείνει…
«άστεγη»

Ποιοι ορίστηκαν στις Επιτροπές
του Περιφερειακού Συµβουλίου

Οι δρόµοι
έγιναν ποτάµια
και τα δέντρα
σωριάζονταν...
ΣΕΛ. 5